datum+nevnap
| | |


Kistérség
 
 
Városi hírek Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Turisztikai Portál

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

EDUCORB Extended

 

Több információ itt érhető el:

www.educorb.eu

 

A projekt bemutatása

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya az európai mobilitás és szabad munkaerő-áramlás keretfeltételeinek megteremtése. Bár a határ- és vámellenőrzés megszüntetésével, a munkaerőpiac megnyitásával lehetővé válik a lakó- és munkahely szabad megválasztása, az európai belső piacon a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok és a szabad kereskedelem ösztönzése, azonban a különböző anyanyelvű országok közötti, a nyelvi és interkulturális ismeretek hiányából származó „személyes határokat” nem lehet rendeletekkel lebontani. Az elmúlt években az EDUCORB projekt keretében, az ausztriai és magyarországi óvodák és iskolák közötti nyelvi és kulturális ismeretek közvetítése területén fontos eredményeket értünk el. Feladatunk most, ezen sikeres alapokra építve, a nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása és egy megfelelő minőségi szint elérése a szomszédos ország nyelvének és kultúrájának a megismerése.

Az „EDUCORB extended” projekt céljaiban és tevékenységeiben az EUDOCORB projekt eredményeire, tapasztalataira épít, amely projekt az Európai Bizottság többnyelvűségi honlapjára jó gyakorlatként került kiválasztásra.

A projektünk az idegen nyelvi ismeretek, illetve azok színvonalának javításával hozzájárul az „Európa 2020” intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája megvalósulásához. Az Európa 2020 stratégia ambiciózus célokat tűz ki az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében. Ez a növekedés a fiatalok nélkül nem valósítható meg. A színvonalas oktatás és képzés, a sikeres munkaerő-piaci integráció és a fiatalok fokozottabb mobilitása elengedhetetlen a fiatalokban rejlő potenciál felszabadításához és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

Mely programszintű célok teljesüléséhez járul hozzá a projekt?

 1. Prioritás: innováció, integráció versenyképesség

1.1.  A gazdasági együttműködés támogatása

1.2.  A munkaerő-piac tartós bővülésének elősegítése

2.2. A határon átnyúló (regionális és helyi) döntéshozatali rendszerek fejlesztése

2.3. A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása

 

Projektspecifikus célok (mit szeretnénk elérni a projekt végére?); célcsoportok (ki élvezi a projekt használt?)

Általános célok:

 • A magyar-osztrák határtérségben élő fiatalok felkészítése a közös munkaerő-piacra
 • A fiatalok versenyképességének növelése, a szakmai mobilitás támogatása
 • Az olyan személyes kompetenciák, mint az interkulturális kommunikációs képesség és a más kultúrákkal szembeni nyitottság támogatása
 • A fiatalok európai szemléletének kialakítása, fejlesztése

Specifikus célok:

 • A szomszédos nyelvek elsajátításának támogatása a határrégióban, a többnyelvűség támogatása
 • A nyelvtanítás folyamatosságának támogatása az óvodától az általános iskola 8. osztályáig
 • Az osztrák és magyar oktatási közintézmények közötti fenntartható együttműködések támogatása
 • Tudatformálás a határrégióban: a szomszéd országból érkező vevőkör nyelvének ismerete piaci előnyöket biztosít
 • Óvodáskorú gyermekek, óvodapedagógusok
 • általános- és középiskolás diákok, nyelvtanárok

Projektkezdés: 2012.08.01.

Projektzárás: 2014.12.31.

A fenntarthatóság biztosítása érdekében a döntéshozókat, intézményfinanszírozókat és szakmai stratégiai partnereket is be kívánjuk vonni a projektmegvalósítás folyamatába.

 

A pályázó neve:

 1. Regionaler Industrieviertel-Projektmanagement

A partnerszervezet neve

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A partnerszervezet neve

Keszthelyi Akadémia Alapítvány

 

A partnerszervezet neve

Sopron-és Térsége Önkormányzati Társulása

 

A partnerszervezet neve

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kindergärten

 

2014. április 2. Határon Átnyúló Hálózati Találkozó

 

Határon Átnyúló Óvodai Hálózati Találkozó az EDUCORB extended projekt keretében. A találkozónak a  fertőszentmilósi Bezerédj Amália Óvoda adott helyt.  A találkozót a város polgármestere, Horváth Tibor nyitotta meg.

 

A szakmai nap a Bezerédj Amália Óvoda Katica csoportjában játékos német nyelvű foglalkozás megtekintésével kezdődött.

 

Majd a szabadidő és Ifjúsági Központban Kalmár Erika alpolgármester beszélt a” Fertőszentmiklósi oktatásról”

 

Dr. habil Bodnár Gabriella Phd egyetemi docens  az óvodai és iskolai tehetséggondozásról tartott előadását.

Babai Zsófia adjuntus pedig a korai kisgyermekkori idegen nyelvfejlesztés előnyéről és hatásáról beszélt.

 

A találkozón a partneróvodák gyermekrajzokkal, és az óvodai életüket bemutató fotókkal ajándékozták meg egymást.

 

 

2014. május 27-én osztrák-magyar óvodások interkulturális találkozója volt a Sopron és Térsége Tárulás négy település öt óvodájában.

Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Winzendorf óvodásait, Margaréta Óvoda Fertőszéplak, és a Kincseskert Óvoda Petőháza Bad Erlach óvodásait, Tündérrózsa Óvoda Hegykő Weikersdorf óvodásait fogadta.

Negyedszer találkoztunk az osztrák partner óvodásokkal.

Izgalommal készültünk a találkozóra, hiszen ezek az élmények maradandók, és remélhetőleg meghatározók lesznek kisgyermekeink életében, megalapozhatják későbbi nyelvtanulási kedvüket.

 

 

 A találkozón szabad játék keretében megvalósult az egymástól való tanulás, játék közben nem voltak nyelvi akadályok, a dobókockán a magyar kisgyerek, magyarul, az osztrák németül számolta a pöttyöket illetve a mezőket.

 A labda is minden nyelven pattogott, és a homokozóban pedig mindenki a saját anyanyelvén beszélt, valamint a dömperek is egy nyelven berregtek. Jó hangulatú kedves napot töltöttek nálunk a vendégek.

 

* * * * * *

 

A projekt záróeseményéről részletes információ:

 

 

Szomszédos idegen nyelvek az óvodákban és iskolákban: az osztrák-magyar projekt Barbara Schwarz alsó-ausztriai tanácsos asszony és Dr. Fodor Tamás polgármester úr ünnepélyes, elismerő szavaival zárult

 

Az osztrák és magyar iskolaigazgatók, óvodavezetők, szülők és nem utolsó sorban a gyerekek lelkesen nyilatkoztak a szomszédos német és magyar idegen nyelvi órákról, melyeket az  EDUCORB extended projekt ingyenesen biztosított számukra. A projekt,  2014. november 24-én Hainburgban, 150 érdeklődő részvételével ünnepelte a közelgő projektzárást. Barbara Schwarz ausztriai tanácsos asszony és Dr Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere, a hasonló jellegű kezdeményezések és projektek  jelentőségét hangsúlyozták.

Az EDUCORB extended projekt záró rendezvénye az alsó-ausztriai Nyelvi Offenzíva 10. éves jubileumi rendezvényével közösen került megrendezésre az Alsó-ausztriai Tartományi Akadémia és a Regionalverband Industrieviertel szervezésében. Az ünnepélyes záró rendezvény a szomszédos idegen nyelvek elsajátítását támogató kezdeményezéseket és projekteket ünnepelte.

Barbara Schwarz tanácsos asszony Alsó-Ausztriára vonatkozóan elmondta: "Időközben 39.000 diák és 15.000 óvodás gyermek tanulja a Nyelvi Offenzíva keretében a szomszédos cseh, szlovák vagy magyar nyelvek valamelyikét. A gyerekek számára minden elsajátított nyelv egy újabb esélyt jelent a közös gazdasági térben, illetve a jövője alakításában a közös Európában."

Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere pódiumbeszédében kiemelte: „Azzal, hogy egymás nyelvét beszéljük, közelebb kerülünk egymáshoz, és azt gondolom ez az európai szellemisségnek is a fontos része. Amellett, hogy gazdasági előnyei is vannak."

 

 

EDUCORB photo.jpg

 

A Sopron És Térsége Önkormányzati Társulásban jelenleg 9 óvodában folynak játékos német nyelvi foglalkozások. Az EDUCORB extended projekt keretében sikerült a német nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása, ezáltal négy általános iskolában van jelenleg lehetőség rá, hogy a gyerekek megszakítás nélkül a negyedik osztályig tanulhassák a szomszédos, német nyelvet.

A rendezvény keretében az EDUCORB extended projekt magyar és osztrák projektpartnerei közösen prezentálták a projekt eredményeit: 2008-tól kezdődően dolgoznak az Európai Unió által támogatott kezdeményezések keretében közösen. Az EDUCORB extended projekt elsődleges célja, az óvodában megkezdett idegennyelv-tanulás általános iskolában való továbbfolytatása, ezáltal a idegen nyelv tanulás folyamatosságának a biztosítása.
További súlypontjai voltak emellett a projektnek, a gyerekek számára szervezett határon átnyúló találkozók, a tanítási módszertanok fejlesztése, vagy például a Sopron-és Térségi nyelvfejlesztési modellt értékelő tudományos kísérés elvégzése.

A délután folyamán a rendezvény résztvevői maguk is kipróbálhatták egy szomszédos idegen nyelv tanulást. Workshopok keretében magyar, szlovák és cseh gyorstalpalókon vehettek részt az érdeklődők, és a megszerzett nyelvtudást, a találkozót követően rövid beszélgetések keretében ki is próbálhatták.  

 

További cikkek: itt.

 

További hírek: EDUCORB Hírlevél 2015