Nyomtatás

Ügymenet leírások ABC sorrendben

 

 
Adókönyveléssel és adóigazolással kapcsolatos ügyintézés
Anyakönyvi okiratok kiállítása
Behajtási engedély kiadása
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
Birtokvédelmi ügyek
Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez kiadható hatósági bizonyítvány
Építményadó ügyintézés
Fakivágási engedély kiadása
Fizetési könnyítés
Gyermek születésének anyakönyvezése
Hagyatéki eljárási ügyek
Hatósági bizonyítvány kérelem 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának igazolásához
Haláleset anyakönyvezése
Házassági névmódosítás
Házasságkötés bejelentése
Házszám megállapítási eljárás
Idegenforgalmi adó ügyintézés
Iparűzési adó
Káresemény elbírálása
Közterület-bontási engedély iránti kérelem
Közútkezelői hozzájárulás kiadása
Kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek
Magánszemélyek kommunális adója
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése
Önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
Talajterhelési díj ügyintézés
Talált tárgyak ügyei
Társasház törvényességi felügyeleti eljárás
Telepengedély ügyek
Településképi eljárások
Termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közléséhez (az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében)
Sopron név használatának szabályai
Szálláshely-üzemeltetési ügyek
Szociális csoport ügymenet leírásai
Születési név megváltoztatása
Üzlet működési ügyek
Vadkár bejelentés
Városi címer használatának szabályai
Végrehajtással kapcsolatos ügyintézés

Víziközmű hálózatra történő csatlakozása

Zajkibocsátási határlérték megállapítása
Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás
 


2022. október 17. / Ügymenet leírások