datum+nevnap
| | |


Térinformatikai rendszer
 
terinfo_200.jpg

 
Belvárosi képek
 
 
Városi Portál Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Kistérségi Portál

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Építéshatósági Osztály
Osztályvezető: Dr. Varga Józsefné

Osztályvezető helyettes: Kuntár Viktória

 

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 5. II. emelet

Tel.: 99/515-171; Fax: 99/515-280

E-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 – 17.00

szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

péntek: 8.00 – 12.00


Építésüggyel kapcsolatos, általános tájékoztatás a (99) 515-171-es telefonszámon.

 

Az illetékfizetés módja építésügyi eljárásokban (letölthető pdf formátumban)


Az építéshatósági eljárásokkal kapcsolatban az alábbi linkre kattintva szerezhet bővebb információt:

http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok 


Aktuális információk

Munkatársak és elérhetőségek

Ügyintézési területi beosztások

Építésüggyel összefüggő jogaszabályok gyűjteménye

Ügymenet leírások

Letölthető nyomtatványok

Eljárási illetékek és díjak

Hasznos címek építésügyben

Hasznos linkek

Építésügyi hatósági ellenőrzési munkaterv

Gyakran ismételt kérdések

 


Aktuális információk


2013. január 1-től a jogszabályi változások miatt módosulnak az építéshatósági eljárások.

Kérjük, az alábbi linkre kattintva tájékozódjon a változtatásokról.

http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

2013. január 1-jétől módosultak az építésüggyel összefüggő jogszabályok.

A legfontosabb jogszabályok gyűjteménye az I.5. fejezetben olvasható. A jogszabályok tartalma olvasható a www.njt.hu oldalon.

 

2012 július 1-jétől az Építéshatósági Osztály folytat le meghatározott kulturális örökségvédelmei engedélyezési eljárásokat:

  • régészeti területen kerítés építése, terepfelszín megváltoztatása, stb;
  • műemléki védettség alatt álló ingatlanon kerítés építés; válaszfal építés, bontás; kémény átalakítás;
  • burkolatok falfelületek felújítása, hőszigetelése, színezése; járda építés;
  • épületgépészeti szerelvények, rendszerek építési munkái;
  • belső díszítmények elhelyezése, eltávolítása, átalakítása.

 

A telekalakítási engedélyezéseket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala végzi. (9400 Sopron, Új utca 26.; 9401 Pf. 35., +3699512060, fax: +3699512065, e-mail: sopron@takarnet.hu, honlap: www.foldhivatal.hu)

 


 

Az ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb teendők:

 

1. Tekintse át az Ön által kívánt ügymenet-leírást.

2. Keressen megfelelő tervezőt, aki segít Önnek.

http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=61

3. Tájékozódjon az érintett terület szabályozási tervének és helyi szabályozási tervének előírásairól.

I.1.1.3. Munkatársak, elérhetőségek

I.1.1.4. Ügyintézési területi beosztások alcímek alatt

4. Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok nem mindig helyesek; lakcím-változás esetén külön kell kérni a földhivatalban a cím átírását. (Ha a kérelmező és a vele szomszédos ingatlanok rossz címmel szerepelnek, jelentősen megnövekedhet az adminisztrációs teendő és idő.) A kérelmező – saját érdekében – előzetesen is felkutathatja a megfelelő címeket.

 

Az Építéshatósági osztály főbb feladatai

A jegyző hatáskörében eljárva:

  - építmény, építményrész, épületegyüttes engedélyköteles építési munkáinak építésügyi hatósági engedélyezése, nem engedélyköteles építési munkáinak tudomásul vétele,

    - építésügyi hatósági ellenőrzések,

    - szakhatósági közreműködés,

    -  rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában és módosításában való közreműködés,

    - műszaki tervtár kezelése

    - hatósági nyilvántartások és statisztikai kimutatások vezetése,

A közgyűlés hatáskörében eljárva:

     a közterületek elnevezésének előkészítése, az érdekeltek értesítése a döntésről.

A polgármester hatáskörében eljárva:

     házszámozással kapcsolatos eljárások lefolytatása, döntések

 

 „Tisztelt Építtető!” alatti rovat

Az itt olvasható információkkal szeretnénk megkönnyíteni eligazodását az építésügyi hatósági engedélyezések területén.


Az építésügyi hatósági eljárásokról

1. A döntés folyamata

2. A tervezés folyamata

3. Az engedélyezésről általában

4. A leggyakoribb engedély fajták

5. A kivitelezésről

6. Az építésügyi hatósági ellenőrzésről

 

 1.) A döntés folyamata

Amikor először felmerül az építés gondolata, a döntést alaposan meg kell fontolni. Az építéssel sok gond és nehézség jár. Ennek csak egy kis része a különböző hatóságokkal, köztük az építésügyi hatósággal való egyeztetések sora. Először válasszunk egy tervezőt. Vele összeállítjuk az úgynevezett „beruházási program”-ot. Bizonyos kérdések tisztázása alapvető fontosságú a tervező számára és nem is olyan egyszerű, mint ahogy azt első látásra gondolnánk. Általában többszöri, hosszasabb beszélgetés szükséges az építtető és a tervező között.

A végleges döntés meghozatalához feltétlenül szükséges a pénzügyi lehetőségek minél pontosabb feltárása. Tájékozódni kell a különböző pénzintézeteknél a hitel lehetőségekről, amelyek feltételei nem minden banknál azonosak, ezért indokolt többet is felkeresni információ szerzés céljából. Annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy mennyi pénzre lesz szükség az építkezéshez, a már kiválasztott tervező nyújthat segítséget. Az építményérték meghatározása majd kötelező melléklete lesz az engedélyezési dokumentációnak is.

 2.) a tervezés folyamata

A tervező személye: a Magyar Építész Kamara által kiadott országos tervezői névjegyzékben is kereshetünk tervezőt. Feltétlenül tájékozódjunk a tervező jogosultságáról. Olyan tervezőt kell találnunk, aki a mi elképzeléseinket össze tudja egyeztetni a jogszabályok alkotta keretekkel, mindeközben figyelembe veszi az anyagi korlátokat és az építészeti szakmai szabályokat is. A részletes előírásokat és az egyes tervezői kategóriák tervezési jogosultságát – azt, hogy mekkora és milyen funkciójú épületet tervezhet – a módosított 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet tartalmazza. A megfelelő tervezési jogosultság mellett a tervező kiválasztásának másik fontos szempontja a már megvalósított munkáinak ismerete. Ezért próbáljuk meg kideríteni hol, milyen épületek készültek az ő tervei alapján.

A telek: a leendő épület helyének, a teleknek a kiválasztásában több szempontot kell figyelembe venni. Ezek között vannak olyanok, melyeket az építtető is kellőképpen mérlegelni tud. Vannak azonban az ingatlanhoz kapcsolódó olyan egyéb körülmények is, amelyek alapvetően befolyásolják az oda megépíthető épületet, és nem látszanak első ránézésre. Ilyenek a helyi építési előírások, amelyek meghatározzák többek között a beépíthető terület nagyságot, az építhető legnagyobb építmény magasságot, az épület elhelyezésére vonatkozó szabályokat, továbbá más műszaki jellegű tulajdonságok (pl.: geológiai adottságok, közmű csatlakozási lehetőségek, stb.). Ezek pontos megismerésében célszerű a tervező segítségét igénybe venni, hiszen ő szakszerű és célirányos kérdéseket tud feltenni azoknak a hatóságoknak, amelyek ezekkel az adatokkal rendelkeznek.

Az engedély nélküli kivitelezésről: mielőtt valaki építési tevékenységbe (meglévő épület átalakítása, bővítése, stb.) kezdene, célszerű szakembertől (tervező, építésügyi hatóság) megérdeklődni, hogy a tervezett kivitelezési munka, építési engedély köteles-e, vagy sem. Az építési engedély nélkül végezhető építési, illetőleg a bontási engedély nélkül végezhető bontási munkát is csak a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat, továbbá az általános érvényű kötelező építésügyi és más hatósági (védőterületi, biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemléki és természetvédelmi, az egészséges és biztonságos munkavégzésre történő stb.) előírások megtartásával szabad végezni. E rendelkezések megsértése esetén a szabálytalanul végzett építési munkák jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Aki a fentiek szerint engedélyhez kötött építési vagy bontási munkát az építésügyi hatóság jogerős és végrehajtható engedélye nélkül végez, vagy végeztet, azzal szemben építésügyi bírságot kell kiszabni. A bírság csak abban az esetben engedhető el, ha az építtető a szabálytalanságot a bírság megfizetésére előírt határidő előtt megszünteti, azaz az engedély nélkül épített épületrészt lebontja és az eredeti állapotot visszaállítja. Az építésügyi bírság összegét „az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet” szabályozza.

3.) Az engedélyezésről általában

A tervezésnek – az engedélyezési tervek elkészítésének – fő célja egy olyan, tervekből és szöveges leírásból álló dokumentáció összeállítása, amely alapján az arra illetékes építésügyi hatóság az építési engedély megadásáról dönthet.

A dokumentáció tartalmát az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet határozza meg, amely részletesen előírja, hogy milyen rajzok és műszaki leírás, műszaki számítások szükségesek a döntés meghozatalához.

 

2013. január 1-jétől az engedélyezési tervdokumentációkat a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton, vagy az önkormányzati jegyzőnél adathordózón, vagy az ÉTDR-be (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, www-e-epites.hu/etdr) történő feltöltéssel lehet benyújtani.

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet – megfelelő illetékkel ellátva (illetékek és díjak letölthető dokumentum) és http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.223152 (ITV.)  hivatkozás) az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja papír alapon vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel nyújthatja be.

Az építésügyi hatóság köteles a beadott engedély kérelmet és mellékleteit megvizsgálni abból a szempontból, hogy minden, a döntéshez szükséges dokumentum benyújtásra került-e. Amennyiben hiányosságot talált, úgy az építtetőt 20 napos teljesítési határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel. Hangsúlyozni kell, hogy ez az ellenőrzés nem tartalmi vizsgálat, csak a dokumentáció teljes körűségére terjed ki, tehát abból, hogy nem adott ki a hatóság hiánypótlási felszólítást, még nem lehet az engedély megadására következtetni. Az engedélyezési dokumentáció tartalmi vizsgálata keretében a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a tervezett építési, bontási munka megfelel-e az országos és a helyi építési szabályoknak valamint a szakmai követelményeknek. Ezeket a 253/1997.(XII.20.) számú kormányrendelettel kihirdetett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) valamint a helyi rendezési terv, építési szabályzat tartalmazza. Az építésügyi hatósági döntés meghozatalára az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet előírásai szerinti határidők vonatkoznak.. Ebbe a határidőbe nem számít bele a határozatról értesítendők adatainak a fölhivataltól való beszerzésének, valamint az esetleges szakhatósági közreműködésnek az ideje, így a tényleges időtartam lényegesen hosszabb is lehet. További határidő módosítást eredményezhet a Ket. 33.§ (7) bekezdésében biztosított lehetőség, mely szerint az eljáró közigazgatási szerv vezetője – jelen esetben az első fokú építésügyi hatáskört gyakorló települési önkormányzati jegyző – a határidőt indokolt esetben, egy ízben meghosszabbíthatja. Erről – kérelemre indult eljárás esetén – az ügyfelet értesíteni kell.

Az eljáró hatóság a döntését, az engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló rendelkezést határozatba/végzésbe foglalja. Az ügyfél személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. Az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az építkezés helye szerinti II. fokú építésügyi hatósághoz. A II. fokú építésügyi hatóság a Ket. 104.§ (3) bekezdése értelmében a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. A vizsgálat eredményeként a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti, ez utóbbi esetben az eljárást megszüntetheti, vagy az első fokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasíthatja. Amennyiben a II. fokú építésügyi hatóság által hozott határozatot valamely ügyfél sérelmesnek tartja, úgy azt a közigazgatási bíróság előtt keresettel támadhatja meg. Erre a II. fokú határozat átvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy nem kezdhető meg a határozatban engedélyezett munka. A bíróság az államigazgatási határozatot jogszabálysértés megállapítása esetén hatályon kívül helyezheti és - szükség esetén - a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezheti. A közigazgatási szervet a bírósági ítélet rendelkezései és indokolása köti, annak tartalmát a megismételt eljárás és a határozathozatal során köteles figyelembe venni. A közigazgatási bírósági eljárás egy fokú, azaz a bíróság döntése jogerős és végrehajtható, további fellebbezésre nincs lehetőség.

 

 

I. 3. Munkatársak, elérhetőségek


Dr. Varga Józsefné 

osztályvezető          

(99) 515-288             

varga.jozsefne@sopron-ph.hu

 

Kuntár Viktória

osztályvezető helyettes                          

(99) 515-168             

kuntar.viktoria@sopron-ph.hu

 

 

TITKÁRSÁG


Csernyin Rita                                     

(99) 515-169         

csernyin.rita@sopron-ph.hu

 

Nagy Zsuzsanna                               

(99) 515-420         

nagy.zsuzsanna@sopron-ph.hu

 

Sáliné Kovács Renáta                       

(99) 515-419         

saline.kovacs.renata@sopron-ph.huÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐK

 

Balog Sándor Tamás                         

(99) 515-234         

balog.sandor.tamas@sopron-ph.hu

 

Csonka Béla                                        

(99) 515-179         

csonka.bela@sopron-ph.hu

 

Fersli Alíz                                            

(99) 515-251         

afersli@sopron-ph.hu

 

Meilinger Csilla                                  

(99) 515-182         

meilinger.csilla@sopron-ph.hu

 

Nagy Henrietta                                   

(99) 515-174         

nagy.henrietta@sopron-ph.hu

 

Nagyné Vlasits Éva                           

(99) 515-422         

nagyne.vlasits.eva@sopron-ph.hu

 

Novákiné Krempels Katalin             

(99) 515-175         

novakine.krempels.katalin@sopron-ph.hu

 

Sarkady Anna Mária                         

(99) 515-176         

sarkady.anna.maria@sopron-ph.hu

 

Süle Tímea                                           

(99) 515-177         

sule.timea@sopron-ph.hu

 

Táp Bernadett                                     

(99) 515-186         

tap.bernadett@sopron-ph.hu

 

Zambó István                                     

(99) 515-173         

zambo.istvan@sopron-ph.hu

 

I. 4. Ügyintézési területi beosztások


Balog Sándor Tamás           

(99) 515-234

Harka; Ágfalva; Kópháza;

Sopron külterület (Kópháza melletti rész) 0322 hrsz;

 

Csonka Béla                         

(99) 515-179

Csáfordjánosfa; Csapod; Csér; Ebergőc; Iván; Nagylózs; Pereszteg; Pinnye; Pusztacsalád; Röjtökmuzsaj; Sopron külterület (Fehér út környéke) 0224-0228 hrsz.

 

Fersli Aliz                             

(99) 515-251

Győri kapu; Apácakert; Pihenőkereszt;

DK-i gazd.terület; Fertőrákos,

Sopron külterület (Győri út alatt) 0350-0420 hrsz.

 

Meilinger Csilla                  

(99) 515-182                           

Lőverek,

Nagycenk,

Sopron külterület (Lőverek alatt): 0437-0572 hrsz

 

Nagy Henrietta                     

(99) 515-174                           

É-Ny-i városrész; Tómalom; Jánostelep; Sopronkőhida; Szent Mihály domb;

Sopron külterület (Tómalom feletti rész) 0813-0894 hrsz; 01028-01043 hrsz.

 

Nagyné Vlasits Éva              

(99) 515-422                           

Fertőd, Agyagosszergény, Fertőboz, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Petőháza, Sarród

 

Novákiné Krempels Katalin

(99) 515-175                           

Virágvölgy; Aranyhegy; Belváros;

Sopron külterület 01044-01070 hrsz. 0910-01024 hrsz; és (85-ös elkerülőt érintő terület) 050-092 hrsz.

 

Sarkady Anna Mária       

(99) 515-176        

Sopron külterület (Fehér út alatti rész) 0235-0343 hrsz;

 

Süle Tímea                            

(99) 515-177                           

Egyházasfalu; Gyalóka; Lövő; Nemeskér; Répcevis; Sopronhorpács; Sopronkövesd; Szakony; Újkér; Und; Völcsej; Zsira

 

Táp Bernadett                       

(99) 515-186                           

Bánfalva-Kutyahegy;

Deák tér és környéke;

Sopron külterület 0572-0802 hrsz.

 

Zambó István                         

(99) 515-173                           

DK-i városrész;

Balf; Fertő tó;

Brennberg, Ó-Hermes, Új-Hermes;

Sopron külterület (Balf felé) 0109-0223; 0229-0233; 0240-0245; 0258-0287; 0363; 01180-01568 hrsz.

 

 

I. 5. Építésüggyel összefüggő jogszabályok gyűjteménye:

 

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

343/2006.(XII.23.) Kormányrendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

 

312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

313/2012.(XI.8.) Kormányrendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

46/2012. (XII.27.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről

 

 47/2012.(XII.27.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

a településképi véleményezési eljárásról

 

SZABÁLYOZÁSI TERVEK http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=2009

 

I. 6. Ügymenet leírások ---SZERKESZTÉS ALATT---


I.7. Letölthető nyomtatványok

Statisztikai adatlap ÉPÍTÉSI engedélyezéshez

Statisztikai adatlap HASZNÁLATBAVÉTELI engedélyezéshez és tudomásul vételhez

Hulladék adatlapok

Építkezés megkezdés bejelentés előzetes bejelentés

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály alapján az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő, valamint az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén.

http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany


I. 8. Eljárási illetékek és díjak

 

I. 9. Hasznos címek építésügyben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9021 Győr, Árpád út 32.

(96) 507-200

hivatal@gyorkozig.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete

9002 Győr, Pf. 415.

(96) 507-231

epitesfelugyelet@gyorkozig.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/epitesugyi-es-oroksegvedelmi-hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala

9400 Sopron, Új utca 26.; 9401 Pf. 35.

(99) 512-060

sopron@takarnet.hu

www.foldhivatal.hu

SZAKHATÓSÁGOK

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-Fertőd Kistérségi Népegészségügyi Intézet

9400 Sopron, Fő tér 5.

(99) 338-937

titkarsag.sopron@nydr.antsz.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/nepegeszsegugyi-szakigazgatasi-szerv

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Kirendeltsége

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.

(99) 510-672

sopron.hot@katved.gov.hu

http://gyor.katasztrofavedelem.hu/index.php?subpage2=121&subpage1=70&subpage=1&contentId=94725

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

9021 Győr,  Árpád u. 28-32. Levélcím:9002 Győr, Pf.:471

(96)524 - 000

eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

http://edktvf.zoldhatosag.hu/

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

(94)506-700

Nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/

Környezetvédelmi referens

9400 Sopron, Fő tér 1.

(99)515-426

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztály

9400 Sopron,  Kolostor u. 13.

(99) 508-830

sopron@koh.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/epitesugyi-es-oroksegvedelmi-hivatal-oroksegvedelmi-osztaly

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.

(96) 511-750

gyoraeu@oai.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-igazgatosag

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

9400 Sopron, Virágoskert u. 3-5.

(99) 311-375

kerulet@sopronaeu.axelero.net

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-igazgatosag

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

9028 Győr,
Arató u. 5.

(96) 529-330

ntsz@gyor.ontsz.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/noveny-es-talajvedelmi-igazgatosag

Vas Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság

9700 Szombathely, Batthyány tér 2.

9701 Szombathely,

Pf.: 24

(94) 512-980

vas-erdeszet@nebih.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/szakigazgatasi-szervek/erdeszeti-igazgatosag

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

9028 Győr, Tatai u. 3.

(96) 511-840

vezeto-gyor@nkh.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/kozlekedesi-felugyeloseg

Veszprémi Bányakapitányság

8200 Veszprém, Budapest út 2.,

8210 Veszprém, Pf. 1098

(88) 576-630, (88) 576-640

vbk@mbfh.hu

 

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=144&lng=1

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

9022 Győr,
Türr István u. 7.

(96) 523-137

gyor@mkeh.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/szakigazgatasi-szervek/meresugyi-es-muszaki-biztonsagi-hatosag

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.

9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.

(99) 519-100

sopronivizmu@sopronivizmu.hu

www.sopviz.hu

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

9400 Sopron, Verö József. u. 1.

(40) 220-220 vezetékes telefonról

araminfo@eon.hu

www.eon.hu

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

9400 Sopron, Táncsics M.u. 12.

(40) 824 825

 

http://www.gdfsuez-energia.hu/lakossagi-ugyfelek/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati-irodak

KÉTÜSZ Sopron Kft.

9400 Sopron, Várkerület 27.

 

( 99) 312-733

ketusz.sop@enternet.hu

www.ketusz.hu

 

KÉTÜSZ Kapuvár Kft.

9330 Kapuvár, Damjanich u. 9.

( 96 ) 261-642

ketusz.kap@enternet.hu

www.ketusz.hu

 

 

I. 10. Hasznos linkek

www.e-epites.hu

www.e-epites.hu/etdr

www.e-epites.hu/oeny

www.magyarorszag.hu

www.njt.hu (jogszabály kereső)

www.mek.hu (Magyar Mérnöki Kamara)

www.mmk.hu (Magyar Mérnöki Kamara)

 

I.11. Építésügyi hatósági ellenőrzési munkaterv

Építésügyi Hatósági Ellenőrzési Munkaterv

I.12. Gyakran ismételt kérdések http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

Sopron, 2013.01.25.