datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-03-17 PB rendes ülés előterjesztései

40424-6/2009.

ELŐTERJESZTÉSEK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pénzügyi Bizottságának

2009. március 17-én KEDDEN 14.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) Fogadótermében

tartandó rendes ülésére

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Melléklet: szervezeti felépítés

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető

Palotai György osztályvezető

 

5. old.

2.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Melléklet: üzleti terv

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

49. old.

3.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

87. old.

4.

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Melléklet: üzleti terv

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Földes Tamás ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

89. old.

5.

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Melléklet: 2009. évi üzleti terv

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kosztka László ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kapcsolódó anyagok:

– az STKH Kft. Felügyelő Bizottsága 2009.03.18-ai ülésének jegyzőkönyve

– Tervezett beruházások (2009. évi üzleti terv) – cserelap

– Könyvvizsgálói jelentés

 

Később kerül kiküldésre!

6.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

Melléklet: 2009. évi üzleti terv

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Független könyvvizsgálói vélemény

– Felügyelő Bizottság véleménye

 

Később kerül kiküldésre!

7.

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Mellékletek:

– 2009. évi üzleti terv

– a Kft. Szervezeti Működési Szabályzata

– Városfejlesztési Szerződés

– Akcióterületi Terv

– Akcióterületi Terv 1. melléklete

– Akcióterületi Terv 2. melléklete

– Akcióterületi Terv 3. melléklete

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kelemen Imre ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

– Előterjesztői módosítás

– Előterjesztői módosításhoz - Akcióterületi Terv

– Előterjesztői módosításhoz - Akcióterületi Terv 3. melléklete

 

Később kerül kiküldésre!

8.

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 16. szám alatti ingatlan elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

1-2. melléklet

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

135. old.

9.

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál út 33. szám alatti társasházban található ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

141. old.

10.

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatti 214 m2-es földterület elidegenítéséről

 

Melléklet: változási vázrajz

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

145. old.

11.

Előterjesztés a „Közép-Európa 2007-2013 – Határon átnyúló együttműködési program” keretében történő „Európai Borostyánút” projektben való együttműködésről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

159. old.

12.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

163. old.

13.

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

307. old.

 

Sopron, 2009. március 17.

 

 

 

 

 

 

2009. október 26. / Előterjesztések