datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-12-17 Kgy rendes ülés meghívó

40375-18/2009.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. december 17-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

1.

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálói feladatait ellátó könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és megbízási díjáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kelemen Imre ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

6. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

2.

Előterjesztés „óvodák fejlesztése” pályázati önrész vállalásáról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

8. old.

3.

Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

12. old.

4.

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

16. old.

5.

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

20. old.

6.

Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

24. old.

7.

Előterjesztés Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

66. old.

8.

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

112. old.

9.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

118. old.

10.

Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

126. old.

11.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 44/2001. (X. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Dobos József jegyző

 

170. old.

12.

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási tevékenységének 2009. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Dobos József jegyző

 

174. old.

13.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elektronikus ügyintézésről szóló 41/2005. (X. 28.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

180. old.

14.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítménycéljai és a jegyző 2009. évi teljesítményértékelése

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

184. old.

15.

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

Lásd külön!

16.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

188. old.

17.

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Patzner Gábor ügyvezető

 

192. old.

18.

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Hegedűs Attila igazgató lelkész

Wartha Jánosné ügyvezető

 

208. old.

19.

Előterjesztés Sopron fizető parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

218. old.

20.

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Kosztka László ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

234. old.

21.

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Hegedüs László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

248. old.

22.

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Pócza Mihály vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

292. old.

23.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Palotai György osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

312. old.

24.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Palotai György osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

372. old.

25.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. év I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

460. old.

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2009. december 4.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester

 

 

2009. december 5. / Meghívók