datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-02-25 Kgy rendes ülés előterjesztései

40066-2/2010.

Frissítve: 2010. február 25.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2010. február 25-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

1.                   

Sürgősségi előterjesztés belterületi utak fejlesztése pályázati önrész vállalásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés

 

 

 

Napirendi pontok:



 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.                   

Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

Lásd külön!

2.                   

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői módosítás

 

6. old.

3.                   

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

22. old.

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

4.                   

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Kapcsolódó anyagok:

– cserelap

– a Felügyelő Bizottság véleménye

 

26. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

5.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási Terve 2010.

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

28. old.

6.                   

Előterjesztés magasabb vezetői megbízásra szóló pályázati felhívásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

62. old.

7.                   

Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

70. old.

8.                   

Előterjesztés a „Vízkincs 2004.” Közalapítvány kuratóriumába delegálásról

 

„Vízkincs 2004.” Közalapítvány Alapító Okirat módosítása

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

80. old.

9.                   

Sopron Megyei Jogú Város környezetvédelmi programjának elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2010-2015.

 

Előterjesztő:      Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Sopron Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2010-2015. (VÉGLEGES)

– Sopron Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2010-2015. (Rövidített változat)

 

84. old.

10.               

Előterjesztés a soproni 01077 hrsz-ú saját használatú út ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

1. melléklet: tulajdoni lap

2. melléklet: térkép

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

88. old.

11.               

Előterjesztés a sopron-brennbergbányai 9153/14 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint a Sopron, Hátsókapu u. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

 

1. melléklet: helyszínrajz a 9153/14 hrsz-ú ingatlanról

2. melléklet: településszerkezeti terv vonatkozó része

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés (amely alapján az előterjesztés címe a fentiek szerint módosul)

 

94. old.

12.               

Előterjesztés a 101/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat, a 2009. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési referens

 

100. old.

13.               

Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési referens

 

106. old.

14.               

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– kimutatás (elidegenített lakások és helyiségek - a vagyonrendelet alapján)

 

112. old.

15.               

Előterjesztés „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” kiírt pályázat (Ady Endre út – Mártírok útja csomópont) önrészének emeléséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői módosítás

 

116. old.

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

16.               

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti tervéről

 

2010. évi Üzleti terv (táblázatok)

2010. évi Üzleti terv (szöveges rész)

Könyvvizsgálói feljegyzés és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

120. old.

17.               

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről

 

2010. évi Üzleti terv (táblázatok)

2010. évi Üzleti terv (szöveges rész)

Könyvvizsgálói vélemény és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

B. anyagrész: Előterjesztői kiegészítés (a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról) (Zárt ülés tartható!)

 

138. old.

18.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                                    Palotai György osztályvezető

 

172. old.

19.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről

 

2010. évi Üzleti terv

Felügyelő Bizottsági javaslat és könyvvizsgálói vélemény

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

178. old.

20.               

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervéről

 

2010. évi Üzleti terv (táblázatok)

2010. évi Üzleti terv (szöveges rész)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– könyvvizsgálói vélemény

– a Felügyelő Bizottság véleménye

 

204. old.

21.               

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervéről

 

2010. évi Üzleti terv (szöveges rész)

2010. évi Üzleti terv (táblázatok)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kelemen Imre ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– könyvvizsgálói jelentés

– Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2010. február 15-ei üléséről

 

228. old.

22.               

Tájékoztató a Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

248. old.

23.               

Tájékoztató a SOPRONTISZK Kft. taggyűléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

250. old.

24.               

Tájékoztató a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. közgyűléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

252. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

25.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– könyvvizsgálói jelentés

 

254. old.

26.               

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:        dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

322. old.

27.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

326. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

2010. február 12. / Előterjesztések