datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 54
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Hirdetmény típusa: 3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód: 75112100-5;80400000-8
Közzététel dátuma: 2009/05/11/
Iktatószám: 7607/2009
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2009/06/04/
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom: Sopron ÁROP - Szervezetfejlesztés AF
Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:


3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő tér 1.
Város/Község:
Sopron
Postai irányítószám:
9400
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Sárvári Szabolcs
Címzett:
Dr. Fodor Tamás
Telefon:
99/515-100
E-mail:
sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Fax:
99/320-939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" című ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 jelű pályázat keretében adatbázisok, tanulmányok készítése, eljárásrendek felülvizsgálata, át- és kidolgozása, valamint a projekthez kapcsolódó képzések bonyolítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
x
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
NUTS-kód
HU221
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés, "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" című ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 jelű pályázat keretében adatbázisok, tanulmányok készítése, eljárásrendek felülvizsgálata, át- és kidolgozása, valamint a projekthez kapcsolódó képzések bonyolítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További tárgyak: 80400000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés, "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" című ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 jelű pályázat keretében adatbázisok, tanulmányok készítése, eljárásrendek felülvizsgálata, át- és kidolgozása, valamint a projekthez kapcsolódó képzések bonyolítása az alábbiak szerint:
1. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
2. A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
3. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása
4. Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása
5. A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében
6. Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
7. A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
8. A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása
9. Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
10. Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
11. Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére
12. A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése
13. A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása
14. A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése
15. Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
16. A projekt szemlélet megerősítése
17. A projekt szemlélet megerősítése
18. Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése
19. Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
A hivatal létszáma 300 fő.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2010/04/30
(év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a részszámlák benyújtásának lehetőségét biztosítja, a fizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az előírt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által benyújtandó igazolások:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, az alábbi tartalommal:
- számlanyitás dátuma
- számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott-e?
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója.
P.3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző 3 évben (2008, 2007, 2006) teljesített jogi szolgáltatásból, és/vagy közigazgatási fejlesztési projektekkel kapcsolatos szolgáltatásokból, és/vagy felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások származó árbevételéről szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek:
P1. Bármelyik számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott.
P.2 Utolsó két lezárt gazdasági év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív.
P.3 Közigazgatási szervek részére teljesített jogi szolgáltatásból, és/vagy közigazgatási fejlesztési projektekkel kapcsolatos szolgáltatásokból, és/vagy felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások származó árbevétele az előző 3 évben (2008, 2007, 2006) nem érte el minden évben a nettó 35 millió forintot.
Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, a P.1 és a P.2 pontban foglalt alkalmassági követelményeknek külön - külön, a P.3 pontban foglalt alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által benyújtandó igazolások:
M.1 – M.4. Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak az ismertetése, a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján, 68.§. (1) bekezdés szerinti referencia másolati példánya.
M.5. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakemberek bemutatása, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
M.6 A Kbt. 67. § (3) bekezdés g) pontja alapján a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási és Képzési Központ Oktatási és Módszertani Igazgatósága nyilvántartásában szerepelő program bemutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki nem rendelkezik:
M.1 Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban, összességében legalább 1 db., legalább 300 főt foglalkoztató, közigazgatási szervezetnél teljesített, komplex szervezetfejlesztési referenciával.
M.2 Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban, közigazgatási szerv részére teljesített, az Európai Bizottság ajánlásaiban, iránymutatásaiban foglaltaknak megfelelő szabályozási hatásvizsgálati (Regulatory Impact Assessment, RIA) módszertan kidolgozására és erre vonatkozó képzés tartására vonatkozó befejezett referenciával.
M.3 Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban, összességében legalább 3 db., önkormányzat vagy önkormányzati intézmény részére teljesített, a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítására, vagy az önkormányzati intézmény működésének javítására irányuló referenciával.
M.4. Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban, nem rendelkezik összességében legalább 3 db., a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló Európai Uniós forrásból finanszírozott felnőttoktatási, felnőttképzési szolgáltatás nyújtására irányuló referenciával.
M.5. Legalább 4 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási és Képzési Központ Oktatási és Módszertani Igazgatósága által vezetett, a köztisztviselők továbbképzésében közreműködő oktatói névjegyzékben szerepel.
M.6. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási és Képzési Központ Oktatási és Módszertani Igazgatósága nyilvántartásában szerepelő programmal.
Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az M.1. - M6. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x
x
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 3
Késedelmi kötbér mértéke: Forint/nap 1
Meghiúsulási kötbér mértéke: (nettó) Ajánlati ár %-a 1
Teljesítési garancia mértéke 2
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:
2009/06/04
(év/hó/nap ) Időpont:
12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
60.000.-
Pénznem:
HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (50.000.- Ft + Áfa) a PRO-VITAL 2000 Kft. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:
2009/06/04
(év/hó/nap) Időpont:
12.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:
2009/06/04
(év/hó/nap) Időpont:
12.00
Helyszín :
PRO – VITAL 2000 Kft., 1118 Budapest, Késmárki u. 8.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)
nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - című ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 jelű pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. június 11. 14.00 óra, helyszíne: PRO–VITAL 2000 Kft., 1118 Budapest, Késmárki u. 8.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő 8. napon
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő 1 tárgyalási forduló tartását tervezi, az Ajánlattevőkkel külön – külön tárgyal, a szóbeli tárgyalások lezárását követően az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a benyújtott ajánlatok végső módosítására, amelyet írásban lehet megtenni az alapajánlatok benyújtásának címén.
Az első tárgyalás időpontja: 2009. június 8. 12.00 óra, helyszíne: PRO–VITAL 2000 Kft., 1118 Budapest, Késmárki u. 8.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a Pro-Vital 2000 Kft. hivatalos helyiségében (1118 Budapest, Késmárki u. 8.) munkanapokon 10-14 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12 óráig. A dokumentáció megküldése a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható legmagasabb pontszám 10 a legalacsonyabb 1.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az első bírálati szempont esetében az értékarányosítás, a 2.-4. bírálati szempont esetében a lineáris arányosítást alkamazza.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidő időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példánya eredeti vagy hiteles másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata;
- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, másolati példánya.
2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal.
3. A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:
„Sopron – Szervezetátalakítás - Tilos felbontani a határidő lejártáig.”
Az „eredeti” ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie, az egyéb dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
4. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is.
5. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
6. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c)pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
8. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:
2009/05/06
(év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
PRO-VITAL 2000 KFT.
Postai cím:
Késmárki u. 8.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1118
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Császár Dániel
Telefon:
06-1-479-00-94
E-mail:
dcsaszar@provital2000.hu
Fax:
06-1-322-17-23
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
PRO-VITAL 2000 KFT.
Postai cím:
Késmárki u. 8.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1118
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Császár Dániel
Telefon:
06-1-479-00-94
E-mail:
dcsaszar@provital2000.hu
Fax:
06-1-322-17-23
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
PRO-VITAL 2000 KFT.
Postai cím:
Késmárki u. 8.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1118
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Császár Dániel
Telefon:
06-1-479-00-94
E-mail:
dcsaszar@provital2000.hu
Fax:
06-1-322-17-23
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------
2010. március 10. / Közbeszerzések