datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-04-20 Kgy rendkívüli ülés előterjesztései

40066-4/2010.

Frissítve: 2010. április 20.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2010. április 20-án kedden 18 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

RENDKÍVÜLI ülésére

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

 

Napirendi pontok:


 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.                   

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

5. old.

2.                   

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés

 

27. old.

3.                   

Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázati úton történő központi beszerzéseiről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

35. old.

4.                   

Előterjesztés Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 27/2001. (VII. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

41. old.

5.                   

Előterjesztés az M9-es autóút nyomvonalának megvalósításáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

45. old.

6.                   

Előterjesztés a „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

59. old.

7.                   

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kötött, 53/2009. (III. 26.) Kgy. határozattal jóváhagyott szerződés módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– szerződéstervezet (a szerződés 1. számú módosítása)

 

65. old.

8.                   

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási tevékenysége 2009. évi ellenőrzésének megállapításai alapján elfogadott intézkedési terv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

69. old.

9.                   

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

77. old.

10.               

Előterjesztés a Sopron, Szt. György u. 13. sz. alatti, 77 helyrajzi számú, műemlék-ingatlanra vonatkozó, az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

 

1-2. melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

105. old.

11.               

Előterjesztés az önkormányzat ingatlan-árverésen gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 56 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Új u. 15.) tekintetében

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– ingatlanárverési hirdetmény

 

111. old.

12.               

Előterjesztés a soproni 10119/4, 12001 és a 4142/21 hrsz-ú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Tulajdoni lapok

Térképek

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

115. old.

13.               

Előterjesztés birtokhasznosítási bizottságba bizottsági tag megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

129. old.

14.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési referens

 

 

133. old.

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

15.               

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi Éves Beszámolójáról

 

2009. évi Éves Beszámoló, Üzleti jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

Felügyelő Bizottság jelentése

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

143. old.

16.               

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2010. április 26-ai rendes közgyűlésének határozati javaslatairól (Zárt ülés tartható!)

 

A társaság 2010. április 26-ai közgyűlésének anyaga (1-4. napirendi pont)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Hegedüs László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

219. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

17.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Könyvvvizsgálói jelentések

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

293. old.

18.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– cserelap a rendelettervezethez (507. old. - 21. melléklet)

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

443. old.

19.               

Előterjesztés átmeneti segély kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Lásd külön!

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. 53. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Sopron, 2010. április 20.

 

2010. április 15. / Előterjesztések