datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-04-20 PB rendkívüli ülés előterjesztései

40127-10/2010.

Előterjesztés

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pénzügyi Bizottságának

2010. április 20-án kedden 16.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) Fogadótermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés

2.

Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázati úton történő központi beszerzéseiről

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

3.

Előterjesztés a „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

4.

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Patzner László belső ellenőrzési vezető

5.

Előterjesztés az önkormányzat ingatlan-árverésen gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 56 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Új u. 15.) tekintetében

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– ingatlanárverési hirdetmény

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési referens

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

7.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi Éves Beszámolójáról

 

2009. évi Éves Beszámoló, Üzleti jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

Felügyelő Bizottság jelentése

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

8.

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2010. április 26-ai rendes közgyűlésének határozati javaslatairól (Zárt ülés tartható!)

 

A társaság 2010. április 26-ai közgyűlésének anyaga (1-4. napirendi pont)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Hegedüs László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Könyvvvizsgálói jelentések

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Palotai György osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

10.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– cserelap a rendelettervezethez (507. old. - 21. melléklet)

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. 53. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Sopron, 2010. április 20.

 

 

 

2010. április 16. / Előterjesztések