datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009. évi Gazdasági Bizottsági határozatok

 

 

 

 

 

Határozat száma

 

Határozat tárgya

Előterjesztés típusa

1/2009. (01.29.)

 

Napirend elfogadása

 

 

2/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés a Napsugár Nyugdíjas Egyesület és a Csökkentett Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Egyesületének a Sopron, Major köz 3. sz. alatti iroda kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

3/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés Dr. Scherfel Tibor Sopron, Szt. György u. 14. sz. alatti lakos a Sopron, Szt. György u. 14. sz. alatti volt üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

4/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés Sógor Ferenc Sopron, Várkerület 106. sz. alatti lakos, Sopron Újteleki u. 6. sz. alatti raktár kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

5/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés a Soproni Lővéri Idősek Klubjának Sopron, Teleki Pál u. 20. sz. alatti iroda használatának hosszabbításáról

 

GB

6/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportjának a Sopron, Széchenyi tér 19. sz. alatti iroda kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

7/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) Soproni tagegyesületének a Sopron, Széchenyi tér 2. sz. alatti iroda kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

8/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés a Sopron, Kolostor u. 3. II. emelet 7 szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadásáról

 

GB

9/2009. (01.29.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Bánfalvi út 14. szám alatti, 4318 helyrajzi számú ingatlan 10000/23814 tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

10/2009. (01.29.)

 

Előterjesztés a Sopron Városi Szennyvíztisztító telepen létesített gázmotor üzemeltetéséről

 

 

11/2009 (02.17.)

 

 

Napirend elfogadása

 

12/2009. (02.17.)

 

Előterjesztés a Sopron, Pap rét 26. szám alatti 2348, valamint 2349 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséről

 

13/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés a közterületek érintő tulajdonosi hozzájárulások ingyenessé tételéről

 

 

14/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról (Zárt ülés tartható!) és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

 

15/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról (Zárt ülés tartható!) és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

 

16/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról (Zárt ülés tartható!) és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás).

 

 

17/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról (Zárt ülés tartható!) és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

 

18/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés önkormányzatok közötti ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

 

 

19/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

 

20/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

21/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi helyben központosított előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

22/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés ellátási szerződés kötéséről idősek otthonában történő ellátás érdekében

 

 

23/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Kolostor u. 3. II. em. 7. sz. alatti lakás bérbevételéről

 

GB

24/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. I. em. 10. sz. alatti lakás bérbevételéről

 

GB

25/2009 (02.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. I. em. 16. sz. alatti lakás bérbevételéről

 

GB

26/2009 (02.17.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

27/2009 (03.17.)

 

Napirend elfogadása

 

 

28/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

29/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának helyettesítéssel történő ellátásáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

30/2009 (03.17.)

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

 

31/2009 (03.17.)

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

 

32/2009 (03.17.)

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

 

33/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

 

34/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

35/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

 

36/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

 

37/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervéről (Zárt ülés tartható!)

 

 

38/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

 

39/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

 

40/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

 

41/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

42/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 16. szám alatti ingatlan elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

 

43/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál út 33. szám alatti társasházban található ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

 

44/2009 (03.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatti 214 m2-es földterület elidegenítéséről

 

 

45/2009 (03.26.)

 

Napirend elfogadása

 

 

46/2009. (03.26.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíjának a megállapításáról

 

 

47/2009. (03.26.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíjának a megállapításáról

 

 

48/2009. (03.26.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíjának a megállapításáról

 

 

49/2009 (03.26.)

 

Napirend elfogadása

 

 

50/2009. (03.26.)

 

Előterjesztés az IVS városrehabilitációs fejlesztés II. ütemének előkészítése érdekében forrásátcsoportosításhoz

 

GB

51/2009 (04.20.)

 

Napirend elfogadása

 

 

52/2009. (04.20.)

ZÁRT

Előterjesztés áthidaló jellegű, valamint 2.800.000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséről (Zárt ülés tartható!)

 

 

53/2009. (04.20.)

ZÁRT

Előterjesztés áthidaló jellegű, valamint 2.800.000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséről (Zárt ülés tartható!)

 

 

54/2009 (04.21.)

 

Napirend elfogadása

 

 

55/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról

 

 

56/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi Éves Beszámolójáról

 

 

57/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

 

 

58/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

 

 

59/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi Éves Beszámolójáról

 

 

60/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról

 

 

61/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról

 

 

62/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

63/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 21/2006. (VI. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

64/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

65/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a 240/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2008. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

 

66/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

67/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás), valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata módosításáról

 

 

68/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a közbeszerzés helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás), valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata módosításáról

 

 

69/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a 159/1993. (VII. 6.) Kgy. határozat alapján létrejött megállapodás módosításáról

 

 

70/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról

 

 

71/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról

 

 

72/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a helyi közút és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

73/2009. (04.21.)

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)

 

 

74/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a Soproni Jégkorong Sportegyesület és a Lővér Íjász Sport Club a Sopron, Árpád u. 5. sz. alatti volt üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

75/2009. (04.21.)

 

Előterjesztés a Pedagógusok Művelődési Háza a Sopron, Petőfi tér 3. sz. alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

76/2009 (05.19.)

 

Napirend elfogadása

 

 

77/2009 (05.19.)

 

Előterjesztés Papp József keramikus Sopron, Templom u. 12. sz. alatti lakos a Sopron, Színház u. 33. sz. alatti irodahelyiség műterem céljára történő bérbeadásához

GB

78/2009 (05.19.)

 

Előterjesztés a Sopron, IV. László király u. 19. sz. alatti üzlethelyiség élelmiszer üzletként való bérbeadásáról

 

 

79/2009. (05.19.)

 

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft. könyvvizsgálója könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbításáról

 

 

80/2009. (05.19.)

 

Előterjesztés az Önkormányzatnak a SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. taggyűlésén való képviseletéről

 

 

81/2009. (05.19.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról

 

82/2009. (05.19.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról

 

 

83/2009. (05.19.)

 

Király Jenő Utcai Óvoda konyhai csőtörés javítása

 

GB

84/2009. (05.19.)

 

Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. távhő vezetékjavítás

GB

85/2009. (05.28.)

 

Napirend elfogadás

 

 

86/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

87/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

88/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

89/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

90/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

91/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

 

92/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

 

93/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról

 

94/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése és felújításának támogatása pályázatáról

 

 

95/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése és felújításának támogatása pályázatáról

 

96/2009. (05.28.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Szent György u. 13. sz. alatti, 77 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó, az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

 

 

97/2009. (05.28.)

 

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

 

98/2009. (06.04.)

 

Napirend elfogadása

 

99/2009. (06.04.)

 

Tájékoztató a Sopron, Deák téri multifunkciós épület és tér üzemeltetési pályázatról

 

GB

100/2009. (06.16.)

 

Napirend elfogadása

 

 

101/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

102/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

103/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi Konszolidált Éves Beszámolójáról

 

 

104/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról

 

 

105/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet és a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról szóló 27/2008. (XI. 5.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

106/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

107/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

108/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

109/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 56/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

110/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a Sopron-Brennbergbánya, Óbrennbergi út 19. szám alatti társasházban található lakás ingatlan elidegenítéséről

 

 

111/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés a 0897 hrsz-ú állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

112/2009. (06.16.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

113/2009. (07.30.)

 

 

Napirend elfogadása

 

114/2009. (07.30.)

 

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

115/2009. (07.30.)

 

Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról

 

 

116/2009. (07.30.)

 

Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról

 

 

117/2009. (07.30.)

 

Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról

 

 

118/2009. (07.30.)

 

Tájékoztató a mélygarázsról

 

 

119/2009. (08.31.)

 

Napirend elfogadása

 

 

120/2009. (08.31.)

 

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (rendeletalkotás)

 

 

121/2009. (08.31.)

 

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (rendeletalkotás)

 

 

122/2009. (08.31.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendeletét módosító 27/2009. (VI. 30.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

123/2009. (08.31.)

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. (Kristály üzletház) I. emeleti irodahelyiségeinek bérbeadásáról a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére

 

 

124/2009. (08.31.)

 

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiségeinek – az Egészségház Alapítvány, AIDS Segély Alapítvány és a Sopron-Fertőd Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége - részére történő bérbeadásáról

 

 

125/2009. (09.15.)

 

Napirend elfogadása

 

 

126/2009. (09.15.)

 

Együttműködési megállapodás a Sopron és Vidéke Ipartestülettel

 

 

127/2009. (09.15.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

128/2009. (09.15.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

129/2009. (09.15.)

 

Előterjesztés a Rák-patak tulajdonjogának átvételéről

 

 

130/2009. (09.15.)

 

Előterjesztés „Belterületi vízrendezés” című pályázaton való részvételről

 

 

131/2009. (09.24.)

 

Napirend elfogadása

 

 

132/2009. (09.24.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztésről szóló pályázat ismételt benyújtásáról

 

 

133/2009. (09.24.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztésről szóló pályázat ismételt benyújtásáról

 

 

134/2009. (09.24.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztésről szóló pályázat ismételt benyújtásáról

 

 

135/2009. (09.24.)

 

Sürgősségi előterjesztés távhődíjak változására tett javaslatról

 

 

136/2009. (09.29.)

 

Napirend elfogadása

 

 

137/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszer turizmusirányításának kialakítására

 

 

138/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszer turizmusirányításának kialakítására

 

 

139/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszer turizmusirányításának kialakítására

 

 

140/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszer turizmusirányításának kialakítására

 

 

 

141/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a Sopron-Fertőtáj Turisztikai Térség TDM (Turizmus Desztinácó Menedzsment) rendszer turizmusirányításának kialakítására

 

 

142/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázaton való részvételről

 

 

143/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázaton való részvételről

 

 

144/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a „Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások” című pályázaton való részvételről

 

 

145/2009. (09.29.)

 

Előterjesztés a „Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások” című pályázaton való részvételről

 

 

146/2009. (09.29.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. kötvénykibocsátási és folyószámlahitel közbeszerzési szándékáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

147/2009. (09.29.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. kötvénykibocsátási és folyószámlahitel közbeszerzési szándékáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

148/2009. (10.20.)

 

Napirend elfogadása

 

 

149/2009. (10.20.)

 

Előterjesztés a soproni 01034/1 hrsz-ú út és gyep, valamint a soproni 10128/4 hrsz-ú út ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

 

150/2009. (10.20.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

151/2009. (10.20.)

ZÁRT

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

 

152/2009. (10.20.)

 

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha főzőüstjének javításáról

 

GB

153/2009. (10.20.)

 

Előterjesztés a Széchenyi könyvtár mennyezet leszakadás javításáról

 

GB

154/2009. (10.20.)

 

Előterjesztés a Kozmutza Flóra Általános Iskola mennyezet leszakadás javításáról

 

GB

155/2009. (10.20.)

 

Előterjesztés a Dózsa György utcai óvodában csőtörés javításáról

GB

156/2009. (10.20.)

ZÁRT

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés tartandó)

 

GB

157/2009. (10.20.)

 

Napirend elfogadása

 

 

158/2009. (10.20.)

 

Sürgősségi előterjesztés távhődíjak csökkentéséről

 

 

159/2009. (10.20.)

 

Sürgősségi előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásáról

 

 

160/2009. (10.20.)

 

Sürgősségi előterjesztés a Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásáról

 

 

161/2009. (11.17.)

 

Napirend elfogadása

 

 

162/2009. (11.17.)

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosításáról

 

 

163/2009. (11.17.)

 

Előterjesztés a Brennbergbányai temető ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

 

 

164/2009. (11.17.)

 

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2009. évi megvalósulásáról, javaslat a 2010. évi tennivalók meghatározására

 

 

165/2009. (11.17.)

 

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2009. évi megvalósulásáról, javaslat a 2010. évi tennivalók meghatározására

 

 

166/2009. (11.17.)

 

Beszámoló a környezetvédelmi feladatok 2009. évi megvalósulásáról, javaslat a 2010. évi tennivalók meghatározására

 

 

167/2009. (11.17.)

 

Előterjesztés a 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

 

 

168/2009. (11.7.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2010. évi költségvetési koncepciójáról

 

 

169/2009. (11.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. fsz. 1. szám alatti lakás bérbevételéről

 

GB

170/2009. (11.17.)

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. tetőtér 24. szám alatti lakás bérbevételéről

 

 

GB

171/2009. (11.17.)

 

Előterjesztés dr. Scherfel Tibor Sopron, Szt. György u. 14. sz. alatti lakos a Sopron, Szt. György u. 14. sz. alatti 27 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

172/2009. (11.17.)

 

Előterjesztés a Fáy András Szakközépiskola konyhai fűtésvezetékeinek cseréjéről

 

GB

173/2009. (12.08.)

 

Napirend elfogadása

 

 

174/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

175/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

176/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

177/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

178/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

179/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

180/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

181/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

 

 

 

182/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

183/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés Sopron fizető parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

 

184/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés Sopron fizető parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

 

185/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálói feladatait ellátó könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és megbízási díjáról

 

 

186/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

187/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

 

188/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

189/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

190/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

191/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a Sopron, Színház utca 33. sz. alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB

192/2009. (12.08.)

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 39. sz. alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB