datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-05-27 Kgy rendes ülés előterjesztései

40066-6/2010.

 

Frissítve: 2010. május 27.

 

 

 

 

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2010. május 27-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

1.                   

Sürgősségi előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

 

Napirendi pontok:
Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.                  

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2009. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

 

Beszámoló

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Farkas Gábor rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

6. old.

2.                   

Előterjesztés az „Alapítvány a Közbiztonságért” alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

 

 

32. old.

3.                   

Előterjesztés alapítványok támogatásáról II.

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadók:            Palotai György osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

36. old.

4.                   

Előterjesztés a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztására szóló pályázati felhívásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztői kiegészítés

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

42. old.

5.                   

Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

48. old.

6.                   

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

58. old.

7.                   

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

64. old.

8.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Lásd külön!

9.                   

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2009. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

Hruby József a Pénzügyi Bizottság elnöke,

dr. ifj. Arszin Miklós a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,

Rádonyi László a Gazdasági Bizottság elnöke,

Sass László a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke,

Osváth András a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

Mágel Ágost a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

74. old.

10.               

Előterjesztés ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

124. old.

11.               

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

128. old.

12.               

Előterjesztés a Harkai út felújítására TEUT pályázaton nyert támogatás egy részének lemondásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

134. old.

13.               

Előterjesztés kerékpárút-hálózat fejlesztési pályázathoz szükséges önrész emeléséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

138. old.

14.               

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

140. old.

15.               

Előterjesztés pályázat megismételt kiírásáról a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői beosztása ellátására

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

156. old.

16.               

Előterjesztés pályázat kiírásáról a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának ellátására

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

160. old.

17.               

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

 

 

164. old.

18.               

Előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői kiegészítés

 

170. old.

19.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

174. old.

20.               

Beszámoló a 2009. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

212. old.

21.               

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

248. old.

22.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

258. old.

23.               

Előterjesztés a Sopron, Rózsa utca 4. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

262. old.

24.               

Előterjesztés a Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

266. old.

25.               

Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

Kapcsolódó anyag:

– a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

270. old.

26.               

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatási igény benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

276. old.

27.               

Előterjesztés a menetrendszerinti helyi személyszállítás vállalkozásba adásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

280. old.

28.               

Előterjesztés a köztemetők üzemeltetésének vállalkozásba adásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

284. old.

29.               

Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

– Előterjesztői kiegészítés

 

 

286. old.

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

30.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezességvállalásról

 

1. melléklet (2009. évi Közhasznú jelentés)

2. melléklet (2009. évi Üzleti jelentés)

3. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                                    Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                    Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– a Felügyelő Bizottság véleménye a hitelfelvételről

– a Felügyelő Bizottság véleménye az ügyrendről

 

292. old.

31.               

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Éves beszámoló)

2. melléklet (2009. évi Üzleti és Közhasznúsági jelentés)

3. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                                   Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

378. old.

32.               

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Konszolidált éves beszámoló)

2. melléklet (2009. évi Konszolidált üzleti jelentés)

3. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

– a Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolóról

– a Felügyelő Bizottság határozata az ügyrendről

 

452. old.

33.               

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

1. melléklet (2009. évi Éves beszámoló)

2. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

506. old.

34.               

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Éves beszámoló)

2. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kelemen Imre ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

546. old.

35.               

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdasági társaságok taggyűléseiről, közgyűléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

594. old.

36.               

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. közgyűlésén szereplő kérdésekről (Zárt ülés tartható!)

 

– A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2010. június 14-ei közgyűlésének anyaga

– A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. jelenleg hatályos Alapszabálya

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később került kiküldésre!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

2010. május 14. / Előterjesztések