datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-05-18 PB rendes ülés előterjesztései

40127-12/2010.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pénzügyi Bizottságának

2010. május 18-án kedden 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) Házasságkötő termében tartandó

RENDES ülésére

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés az „Alapítvány a Közbiztonságért” alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

32. old.

2.

Előterjesztés alapítványok támogatásáról II.

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadók: Palotai György osztályvezető

dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

36. old.

3.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2009. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Hruby József a Pénzügyi Bizottság elnöke,

dr. ifj. Arszin Miklós a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,

Rádonyi László a Gazdasági Bizottság elnöke,

Sass László a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke,

Osváth András a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

Mágel Ágost a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

74. old.

4.

Előterjesztés ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

Melléklet

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

124. old.

5.

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: Palotai György osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

128. old.

6.

Előterjesztés a Harkai út felújítására TEUT pályázaton nyert támogatás egy részének lemondásáról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

134. old.

7.

Előterjesztés kerékpárút-hálózat fejlesztési pályázathoz szükséges önrész emeléséről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

138. old.

8.

Előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésről

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

170. old.

9.

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatási igény benyújtásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

276. old.

10.

Előterjesztés a köztemetők üzemeltetésének vállalkozásba adásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

284. old.

11.

Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

286. old.

12.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezességvállalásról

 

1. melléklet (2009. évi Közhasznú jelentés)

2. melléklet (2009. évi Üzleti jelentés)

3. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

292. old.

13.

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Éves beszámoló)

2. melléklet (2009. évi Üzleti és Közhasznúsági jelentés)

3. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Földes Tamás ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

378. old.

14.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Konszolidált éves beszámoló)

2. melléklet (2009. évi Konszolidált üzleti jelentés)

3. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

452. old.

15.

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Éves beszámoló)

2. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kosztka László ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

506. old.

16.

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

1. melléklet (2009. évi Éves beszámoló)

2. melléklet (Felügyelő Bizottság ügyrendje)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Kelemen Imre ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

546. old.

17.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdasági társaságok taggyűléseiről, közgyűléseiről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

594. old.

18.

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.
közgyűlésén szereplő kérdésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később kerül kiküldésre!

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2010. május 14.

 

 

2010. május 14. / Előterjesztések