datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-05-25 JÜB rendes ülés meghívó

V/48375-4/2010.

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2010. május 25-én (kedden) 14.00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) Kistanácstermében

tartandó ülésére

Napirendi pontok:

 

1.

Előterjesztés az „Alapítvány a Közbiztonságért” alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

32. old.

2.

Előterjesztés alapítványok támogatásáról II.

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadók: Palotai György osztályvezető

dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

36. old.

3.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2009. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Hruby József a Pénzügyi Bizottság elnöke,

dr. ifj. Arszin Miklós a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,

Rádonyi László a Gazdasági Bizottság elnöke,

Sass László a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke,

Osváth András a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

Mágel Ágost a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

74. old.

4.

Előterjesztés ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

124. old.

5.

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

140. old.

6.

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

164. old.

7.

Előterjesztés intézményfenntartó társulásba történő belépésről

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

170. old.

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

258. old.

9.

Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

270. old.

10.

Előterjesztés a köztemetők üzemeltetésének vállalkozásba adásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

284. old.

11.

Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

286. old.

12.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletének, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Lásd külön!

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2010. május 14.

 

Dr. ifj. Arszin Miklós s.k.
elnök

 

 

2010. május 17. / Meghívók