datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-06-25 Kgy rendkívüli ülés 1 előterjesztései

40066-9/2010.

Frissítve: 2010. június 23.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

2010. június 25-én pénteken 15 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

RENDKÍVÜLI ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

1.                   

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázatának kiírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– a Gazdasági Bizottság módosító indítványa

 

Később került kiküldésre!

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

2.                   

Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről az Országos Meteorológiai Szolgálattal

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

 

3.                   

Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok 2009. évi működéséről

 

1-5. melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

4.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Stratégiájáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Stratégiája 2010-2014

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Tóth Szabolcs informatikai csoportvezető

 

 

 

5.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

6.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

7.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

8.                   

Előterjesztés a Hegyközségekkel kötendő együttműködési megállapodásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

9.                   

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

10.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizető parkolás rendjéről szóló 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

 

 

11.               

Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínházzal kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

 

Később került kiküldésre!

12.               

Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területében tulajdonhányad megvásárlásáról, valamint az 5774/8, 5774/11, 5774/30 hrsz-ú peresített ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

Később került kiküldésre!

13.               

Előterjesztés a kötvénykibocsátásra vonatkozó 169/2010. (V. 27.) Kgy. határozat visszavonásáról, új határozat hozataláról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör. 53. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

 

Sopron, 2010. június 25.

2010. június 18. / Előterjesztések