datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-06-24 JÜB rendkívüli ülés meghívó

V/48375-6/2010.

 

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2010. június 24-én (csüt.) 13.00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) Kistanácstermében tartandó rendkívüli ülésére

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről az Országos Meteorológiai Szolgálattal

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

 

2.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés a Hegyközségekkel kötendő együttműködési megállapodásról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

5.

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizető parkolás rendjéről szóló 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

dr. Komornoki László vezérigazgató

 

 

7.

Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínházzal kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezéséről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

 

Később kerül kiküldésre!

 

8.

Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területében tulajdonhányad megvásárlásáról, valamint az 5774/8, 5774/11, 5774/30 hrsz-ú peresített ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

Később kerül kiküldésre!

 

 

9.

Előterjesztés a kötvénykibocsátásra vonatkozó 169/2010. (V. 27.) Kgy. határozat visszavonásáról, új határozat hozataláról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

10.

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Osztály és a Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2010. június 18.

 

Dr. ifj. Arszin Miklós s.k.
elnök

 

 

2010. június 21. / Meghívók