datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2010-12-23 Kgy rendes ülés előterjesztései

40066-18/2010.

Frissítve: 2010. december 22.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2010. december 23-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 


Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pont:


 

1.                  

Előterjesztés „Sopronért Emlékérem” adományozásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

2.                   

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

3.                   

Előterjesztés a településrészi önkormányzatok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

 

4.                   

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

5.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

6.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

7.                   

Előterjesztés „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” (TIOP 2.2.2/C/10/1) című pályázaton való önkormányzati részvételről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Prof. dr. Baranyai Tibor főigazgató főorvos

                                    Tiborcz Sándor gazdasági igazgató

                          Palotai György osztályvezető

 

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői kiegészítés

 

 

8.                   

Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium, valamint a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

9.                   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

10.               

Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítménycéljainak kitűzése

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

11.               

Előterjesztés Sopron, Délkeleti városrész szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendelet 2387 hrsz-ú területre vonatkozó hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

12.               

Beszámoló az önkormányzat gazdasági helyzetét hosszú távon befolyásoló tényezőkről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

13.               

Előterjesztés a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

14.               

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról

 

1-25. melléklet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Könyvvizsgálói vélemény

– Javított Könyvvizsgálói vélemény

 

 

15.               

Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Könyvvizsgálói vélemény

– Kisebbségi önkormányzatok véleményezése, koncepciója

 

 

16.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                                    Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

 

17.               

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                               Hegedűs Attila igazgató lelkész

                                   Wartha Jánosné ügyvezető

 

 

18.               

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– CSERELAP

– Előterjesztői módosítás

 

 

19.               

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló
46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

1. melléklet

2. melléklet

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Havas András vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

20.               

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Pócza Mihály vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

21.               

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

22.               

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 30/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

23.               

Előterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 44/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

24.               

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

25.               

Előterjesztés a Csér 06/12 hrsz-ú ingatlanra földhasználati jog bejegyzéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Mágel Ágost elnök

                          Rétfalvi Balázs PIU titkár

 

 

26.               

Előterjesztés a Halász utca 46. szám alatti ingatlan használatáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

27.               

Előterjesztés a Soproni Horváth József művei állandó kiállításának fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás meghosszabbításáról

 

Az együttműködési megállapodás 1-2. melléklete

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Előterjesztői kiegészítés I.

– Előterjesztői kiegészítés II.

(Tájékoztatásul: a 2006-ban kötött együttműködési megállapodás)

 

 

28.               

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. folyószámla hitelszerződésének meghosszabbításáról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

29.               

Előterjesztés az FKL Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

30.               

Tájékoztató a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdasági társaságok taggyűléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   Bánszegi Lajos vagyongazdálkodási ügyintéző

 

 

 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pont:

 

 

31.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Kapcsolódó anyag:

– Biczi László önkormányzati képviselő módosító indítványa

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Sopron, 2010. december 22.

2010. december 10. / Előterjesztések