datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-02-21 JÜB rendes ülés előterjesztései

Ügyiratszám: V/48036-3/2011.

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2011. február 21-én (hétfőn) 14.00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) I. emeleti Kistermében

tartandó ülésére

 

     

1.

Előterjesztés önkormányzati rendeleteinkben megállapított egyes szabálysértésekről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

2.

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés az Országos Vérellátó Szolgálattal megkötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés a soproni és a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

 

Elemző rész melléklete

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Havas András vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

6.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2010. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Pongrácz Attila, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke

Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

7.

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Palotai György osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

9.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető

Palotai György osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

10.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Mellékletek:

Jegyzői Iroda Ügyrendje

Igazgatási Osztály Ügyrendje

Humánszolgáltatási Osztály Ügyrendje

 

Önálló bizottsági napirend!

       

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2011. február 11.

 

 

Pongrácz Attila s.k. elnök

 

2011. február 14. / Előterjesztések