datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2011. évi határozatai

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2011. (II. 15.) SKTÖ

Napirend

2/2011. (II. 15.) SKTÖ

Előterjesztés a soproni és a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

3/2011. (II. 15.) SKTÖ

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

4/2011. (II. 15.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

5/2011. (II. 15.) SKTÖ

Napirend

6/2011. (II. 15.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

7/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Napirend

8/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2010. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

9/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatai közép- és kisfeszültségű villamos-hálózat, közvilágítás táphálózat, táv- és hírközlési hálózat vezetékeinek vezetési módjára vonatkozó előírásai módosításáról

10/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron, Külterület városrészre változtatási tilalom elrendeléséről

11/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet bevezetéséről

12/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról

14/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés a KEOP 2.2.3.a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat benyújtásáról (I. hat. jav.)

15/2011. (IV. 19.) SKTÖ

Előterjesztés a KEOP 2.2.3.a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat benyújtásáról (II. hat. jav.)

16/2011. (V. 19.) SKTÖ

Napirend

17/2011. (V. 19.) SKTÖ

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

18/2011. (V. 19.) SKTÖ

Napirend

19/2011. (V. 19.) SKTÖ

Előterjesztés a Borostyán utcai forgalomlassító oszlopok kihelyezéséről

20/2011. (V. 19.) SKTÖ

Javaslat a Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2011. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

21/2011. (V. 31.) SKTÖ

Napirend

22/2011. (V. 31.) SKTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (III. hat. jav.)

23/2011. (V. 31.) SKTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (IV. hat. jav.)

24/2011. (V. 31.) SKTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (XII. hat. jav.)

25/2011. (V. 31.) SKTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (XIV. hat. jav.)

26/2011. (V. 31.) SKTÖ

Napirend

27/2011. (V. 31.) SKTÖ

Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2011 évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosítása

28/2011. (VI. 21.) SKTÖ

Napirend

29/2011. (VI. 21.) SKTÖ

Előterjesztés a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló 20/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

30/2011. (VI. 21.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

31/2011. (VI. 21.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

32/2011. (VI. 21.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

33/2011. (IX. 13.) SKTÖ

Napirend

34/2011. (IX. 13.) SKTÖ

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről

35/2011. (IX. 13.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

36/2011. (IX. 13.) SKTÖ

Napirend

37/2011. (IX. 13.) SKTÖ

Javaslat a Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2011 évi költségkeretének felhasználásáról

38/2011. (X. 18.) SKTÖ

Napirend

39/2011. (X. 18.) SKTÖ

Előterjesztés a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekről

40/2011. (X. 18.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

41/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Napirend

42/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2011. évi megvalósulásáról, javaslat a 2012. évi tennivalók meghatározására (I. hat. jav.)

43/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2011. évi megvalósulásáról, javaslat a 2012. évi tennivalók meghatározására (II. hat. jav.)

44/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2011. évi megvalósulásáról, javaslat a 2012. évi tennivalók meghatározására (III. hat. jav.)

45/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Előterjesztés a 2012. évi közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

46/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Előterjesztés közterületek elnevezéséről (IX. hat. jav.)

47/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Előterjesztés közterületek elnevezéséről (X. hat. jav.)

48/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Előterjesztés közterületek elnevezéséről (XI. hat. jav.)

49/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervére

50/2011. (XI. 15.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról

51/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Napirend

52/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról (I. hat. jav.)

53/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról (II. hat. jav.)

54/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

55/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

56/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

57/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

58/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)

59/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)

60/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

61/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

62/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Napirend

63/2011. (XII. 20.) SKTÖ

Javaslat a Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2011. évi költségkeretének felhasználásáról