datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2011. évi határozatai

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2011. (II. 15.) BTÖ

Napirend

2/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati rendeleteinkben megállapított egyes szabálysértésekről

3/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

4/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés magasabb vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásokról

5/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés a soproni és a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

6/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

7/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról

8/2011. (II. 15.) BTÖ

Napirend

9/2011. (II. 15.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

10/2011. (III. 18.) BTÖ

Napirend

11/2011. (III. 18.) BTÖ

A Mérlegház felügyeleti rendszerének üzemeltetési szerződése

12/2011. (IV. 19.) BTÖ

Napirend

13/2011. (IV. 19.) BTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2010. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

14/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletről

16/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról

17/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatai közép- és kisfeszültségű villamos-hálózat, közvilágítás táphálózat, táv- és hírközlési hálózat vezetékeinek vezetési módjára vonatkozó előírásai módosításáról

18/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron, Külterület városrészre változtatási tilalom elrendeléséről

19/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés a Bad Wimpfen testvérvárosba történő látogatásról

20/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet bevezetéséről

21/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról

22/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletről

23/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről

24/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2011. (IV. 19.) BTÖ

Napirend

26/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2011. (IV. 19.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2011. (V. 17.) BTÖ

Napirend

29/2011. (V. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról

30/2011. (V. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról 2011-2014.

31/2011. (V. 17.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2011. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

32/2011. (V. 17.) BTÖ

Napirend

33/2011. (V. 17.) BTÖ

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezéséről (I. hat. jav.)

34/2011. (V. 17.) BTÖ

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezéséről (II. hat. jav.)

35/2011. (V. 30.) BTÖ

Napirend

36/2011. (V. 30.) BTÖ

Előterjesztés a Sopron, Sárgaház sor 8. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről

37/2011. (V. 30.) BTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (V. hat. jav.)

38/2011. (V. 30.) BTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (X. hat. jav.)

39/2011. (V. 30.) BTÖ

Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (XI. hat. jav.)

40/2011. (VI. 21.) BTÖ

Napirend

41/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés a menetrend szerinti helyi személyszállítás vállalkozásba adásáról

42/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

43/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati intézmények létszám felülvizsgálatáról és a 2011-2012. tanévi feladatváltozásokról (VI. határozati javaslat)

44/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati intézmények létszám felülvizsgálatáról és a 2011-2012. tanévi feladatváltozásokról (XI. határozati javaslat)

45/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati intézmények létszám felülvizsgálatáról és a 2011-2012. tanévi feladatváltozásokról (XXII. határozati javaslat)

46/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati intézmények létszám felülvizsgálatáról és a 2011-2012. tanévi feladatváltozásokról (XXIII. határozati javaslat)

47/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről

48/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

49/2011. (VI. 21.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

50/2011. (IX. 13.) BTÖ

Napirend

51/2011. (IX. 13.) BTÖ

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (I. hat. jav.)

52/2011. (IX. 13.) BTÖ

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (II. hat. jav.)

53/2011. (IX. 13.) BTÖ

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (III. hat. jav.)

54/2011. (IX. 13.) BTÖ

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről

55/2011. (IX. 13.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

56/2011. (X. 18.) BTÖ

Napirend

57/2011. (X. 18.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

58/2011. (XI. 15.) BTÖ

Napirend

59/2011. (XI. 15.) BTÖ

Előterjesztés a Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 25. szám alatt található üzlet elidegenítéséről

60/2011. (XI. 15.) BTÖ

Előterjesztés a 2012. évi közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

61/2011. (XI. 15.) BTÖ

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

62/2011. (XI. 15.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról

63/2011. (XII. 13.) BTÖ

Napirend

64/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

65/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

66/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

67/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

68/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

69/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (határozati javaslat)

70/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)

71/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

72/2011. (XII. 13.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról