datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-04-26 JÜB rendes ülés előterjesztései

Frissítve: 2011. április 20.

Ügyiratszám: V/48036-6/2011.

 

MEGHÍVÓ

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2011. április 26-án (kedden) 14,00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) I. emeleti Kistermében

tartandó ülésére

   

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

 

2.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

– a rendelettervezet 1-5. melléklete


Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

 

3.

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

 

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

 

5.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatai közép- és kisfeszültségű villamos-hálózat, közvilágítás táphálózat, táv- és hírközlési hálózat vezetékeinek vezetési módjára vonatkozó előírásai módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

 

6.

Előterjesztés Sopron, Külterület városrészre változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet melléklete

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

 

7.

Előterjesztés a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet melléklete

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

JÜB

 

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet bevezetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

9.

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában (Zárt ülés tartható!)

 

1-4. melléklet

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

10.

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 22. és a Fapiac utca 5-7. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kuslits Tibor városi főépítész

 

 

 

11.

Előterjesztés közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződésről

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

12.

Előterjesztés intézményi jogviszony megszüntetéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

 

13.

Előterjesztés önkormányzati alapítványok alapító okiratának módosításáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

14.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

15.

Előterjesztés a Megyei Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

16.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)


Rendelettervezet

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról (SMJV Polgármesteri Hivatal)

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról (SMJV Önkormányzata)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Baranyai Márta mb. osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

 

17.

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

18.

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

 

19.

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

 

20.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

21.

Előterjesztés a vízi közmű rendszerek közös működtetésére és közös vagyonkezeléséről szóló szerződés, valamint a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Havas András vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

22.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő: Dr. Dobos József jegyző

Előadó: Dr. Tölli Katalin aljegyző

Bizottsági előterjesztés

 

         

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2011. április 15.

 

Pongrácz Attila s.k.
elnök