datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-04-21 SBTÖ rendes ülés meghívó

Frissítve: 2011. április 20.

Ügyiratszám: 40363-3/2011.

 

M E G H Í V Ó

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata rendes ülésére

 

Az ülés helye: Balfi Művelődési Ház, Sopron-Balf, Fő u. 27.

Az ülés ideje: 2011. április 21. (csütörtök) 19 óra

 

Napirendi pontok:

1.

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2010. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Farkas Gábor rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

Kgy. előterjesztés

2.

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

3.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

4.

Előterjesztés Sopron, Külterület városrészre változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

Kgy. előterjesztés

5.

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

6.

Előterjesztés a Rejpál háznak a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat használatába adásáról

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

Később lesz elérhető!

7.

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Sopron Városkörnyéki Hegyközség és a Sopron-Fertőmenti Hegyközség helyiségbérleti kérelmének elbírálásáról

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

8.

Előterjesztés a soproni 15900 hrsz-ú állami közút egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

9.

Előterjesztés közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződésről

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

10.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Kgy. előterjesztés

11.

Előterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Kgy. előterjesztés

Az ülésen kerül ismertetésre!

12.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Baranyai Márta mb. osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kgy. előterjesztés

13.

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

14.

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

15.

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

16.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kgy. előterjesztés

Egyéb aktuális kérdések

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2011. április 18.

 

Dr. Varga Mária

elnök