datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

VFB nyilvános határozatok listája 2011

 

 
Határozat száma Előterjesztés tárgya
1/2011. (II.17.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. február 17-ei rendes ülés
2/2011. (II.17.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Fenyő tér forgalmi rendjének változtatásáról
3/2011. (II.17.) VFB határozat Előterjesztés önkormányzati rendeleteinkben megállapított egyes szabálysértésekről (rendeletalkotás)
4/2011. (II.17.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
5/2011. (II.17.) VFB határozat Napirendi pontok listája 2011.02.17. rendkívüli ülés
6/2011. (II.17.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)
7/2011. (II.24.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. február 24-ei rendkívüli ülés
8/2011. (II.24.) VFB határozat Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról
9/2011. (II.24.) VFB határozat Sürgősségi előterjesztés a 98/2010. (IV.20.) Kgy. határozat, a 2010. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2010. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról
10/2011. (IV.21.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. február 21-ei rendes ülés
11/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről szóló határozat visszavonásáról
12/2011. (IV.21.) VFB határozat Belterületbe vonási kérelem (0345/11, 0345/12 hrsz.)
13/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatai közép- és kisfeszültségű villamos-hálózat, közvilágítás táphálózat, táv- és hírközlési hálózat vezetékeinek vezetési módjára vonatkozó előírásai módosításáról (rendeletalkotás)
14/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés Sopron, Külterület városrészre változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)
15/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés az Ifj. Flandorffer Ignác szobor felállításáról
16/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés az Ifj. Flandorffer Ignác szobor felállításáról
17/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 22. és a Fapiac utca 5-7. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről
18/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 22. és a Fapiac utca 5-7. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről
19/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a soproni 15900 hrsz-ú állami közút egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról
20/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződésről
21/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
22/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)
23/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése című projekt támogatás összegének egy részéről történő lemondásról
24/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a KEOP 2.2.3.a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat benyújtásáról
25/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a KEOP 2.2.3.a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat benyújtásáról
26/2011. (IV.21.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. április 21-ei rendkívüli ülés 1.
27/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Fenyő tér forgalmi rendjének változtatásáról
28/2011. (IV.21.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Fenyő tér forgalmi rendjének változtatásáról
29/2011. (IV.21.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. április 21-ei rendkívüli ülés 2.
30/2011. (IV.21.) VFB határozat Belterületbe vonási kérelem (0763 hrsz.-ú út)
31/2011. (V.19.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. május 19-ei rendes ülés
32/2011. (V.19.) VFB határozat Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatról (1. számú támogatás)
33/2011. (V.19.) VFB határozat Előterjesztés „Kerékpárút hálózat fejlesztése” című pályázati felhíváshoz önrész vállalásáról
34/2011. (V.19.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdaság programjáról (2010-2014.)
35/2011. (V.19.) VFB határozat Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
36/2011. (V.26.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. május 26-ai rendkívüli ülés
37/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
38/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
39/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
40/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
41/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Gazda utca és Hegy utca forgalomcsillapításáról
42/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Színház utca – Ógabona tér csomópontjának forgalmi rendjéről
43/2011. (V.26.) VFB határozat Előterjesztés a Sopron, Színház utca – Ógabona tér csomópontjának forgalmi rendjéről
44/2011. (VI.23.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. június 23-ai rendes ülés
45/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbusz menetrend módosításáról
46/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbusz menetrend módosításáról
47/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbusz menetrend módosításáról
48/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbusz menetrend módosításáról
49/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbusz menetrend módosításáról
50/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbusz menetrend módosításáról
51/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
52/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
53/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a közterületek tisztítása és a közút kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződés feladatainak ellátásáról
54/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet, valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
55/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló 20/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
56/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
57/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
58/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
59/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
60/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés Sopron, Észak-nyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)
61/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés Sopron, Észak-nyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)
62/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
63/2011. (VI.23.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. június 23-ai rendkívüli ülés 1.
64/2011. (VI.23.) VFB határozat Településfejlesztési döntés a Sopron, Külterület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata területi hatályának kiterjesztéséről
65/2011. (VI.23.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. június 23-ai rendkívüli ülés 2.
66/2011. (VI.23.) VFB határozat Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályozásáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
67/2011. (VI.30.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. június 30-ai rendkívüli ülés 1.
68/2011. (VI.30.) VFB határozat Előterjesztés a „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”című előkészítési komponensbe pályázat benyújtásáról
69/2011. (VI.30.) VFB határozat Sürgősségi előterjesztés „gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című pályázaton való részvételről
70/2011. (VI.30.) VFB határozat Sürgősségi előterjesztés „gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című pályázaton való részvételről
71/2011. (VI.30.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. június 30-ai rendkívüli ülés 2.
72/2011. (VI.30.) VFB határozat Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályozásáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
73/2011. (IX.15.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. szeptember 15-ei rendes ülés
74/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sütő András mellszobrának felállításáról a Csatkai utca és Frankenburg út sarkán lévő 3024/6 hrsz-ú ingatlanon
75/2011. (IX.15.) VFB határozat Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről
76/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
77/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
78/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
79/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
80/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
81/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
82/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
83/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
84/2011. (IX.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
85/2011. (IX.15.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

86/2011. (IX.22.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2011. szeptember 22-ei rendes ülés

87/2011. (IX.22.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron, Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

88/2011. (IX.22.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron, Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

89/2011. (IX.22.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron, Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

90/2011. (X.20.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2011. október 20-ai rendes ülés

91/2011. (X.20.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
92/2011. (X.20.) VFB határozat Előterjesztés a „Wälder József” díj adományozására beérkezett javaslatokról
93/2011. (X.20.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. október 20-ai rendkívüli ülés
94/2011. (X.20.) VFB határozat Belterületbe vonási kérelem (0363/165 hrsz.)
95/2011. (X.20.) VFB határozat Belterületbe vonási kérelem (0746/6-11 hrsz.)
96/2011. (X.20.) VFB határozat Belterületbe vonási kérelem (10201, 10207, 10208, 10209 hrsz.)
97/2011. (X.20.) VFB határozat Előterjesztés a soproni Hunyadi utca forgalmi rendjéről
98/2011. (X.20.) VFB határozat Előterjesztés a soproni Hunyadi utca forgalmi rendjéről
99/2011. (X.20.) VFB határozat Előterjesztés a 2011. évi lakossági utak, közművek II. negyedévi pályázatáról (Boldizsár utca útépítése)
100/2011. (XI.17.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. november 17-ei rendes ülés
101/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
102/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
103/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
104/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
105/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
106/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
107/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
108/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
109/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
110/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
111/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés közterületek elnevezéséről
112/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
113/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés Sopron, Észak-nyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
114/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés Sopron, Észak-nyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
115/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés Sopron, Deák tér és környéke városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)
116/2011. (XI.17.) VFB határozat Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2011. évi megvalósulásáról, javaslat a 2012. évi tennivalók meghatározására
117/2011. (XI.17.) VFB határozat Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2011. évi megvalósulásáról, javaslat a 2012. évi tennivalók meghatározására
118/2011. (XI.17.) VFB határozat Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2011. évi megvalósulásáról, javaslat a 2012. évi tennivalók meghatározására
119/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
120/2011. (XI.17.) VFB határozat Előterjesztés a 2012. évi közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
121/2011. (XII.1.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. december 1-jei rendkívüli ülés
122/2011. (XII.1.) VFB határozat Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2012. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálása)
123/2011. (XII.1.) VFB határozat Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2012. évi feladatainak ellátásáról (pályázati kiírás közzététele)
124/2011. (XII.1.) VFB határozat Előterjesztés a „Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében” tárgyú, NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 azonosító számú pályázat konzorciumi szerződéséről
125/2011. (XII.15.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. december 15-ei rendes ülés
126/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)
127/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
128/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
129/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
130/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
131/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 31/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)
132/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés a közterületek tisztításáról és a közutak karbantartásáról, fenntartásáról, felújításáról szóló közszolgáltatási szerződésről
133/2011. (XII.15.) VFB határozat Előterjesztés a közterületek tisztításáról és a közutak karbantartásáról, fenntartásáról, felújításáról szóló közszolgáltatási szerződésről
134/2011. (XII.22.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. december 22-ei rendkívüli ülés 1.
135/2011. (XII.22.) VFB határozat Sürgősségi előterjesztés a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése című projekt támogatási összegének egy részéről történő lemondásáról
136/2011. (XII.22.) VFB határozat Napirendi pontok – 2011. december 22-ei rendkívüli ülés 2.
137/2011. (XII.22.) VFB határozat Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2012. évi feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésről
138/2011. (XII.22.) VFB határozat Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)