datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011. évi Gazdasági Bizottsági határozatok

 

 

 

 

 

 

Határozat száma

Ny / Z

Előterjesztés címe

Előterjesztés típusa

1/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

2/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

3/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

4/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról

 

5/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiségeinek az Egészségház Alapítvány, AIDS Segély Alapítvány és a Sopron – Fertőd Kistérségi Civil Szervezetek részére történő bérbeadásáról

GB

6/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Színház u. 33. szám alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB

7/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB

8/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/c. szám alatti raktárhelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB

9/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf u. 48. (Kristály üzletház) I. emeleti irodahelyiségek kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB

10/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 39. szám alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB

11/2011. (02.17) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. I. emelet 13. szám alatti lakás bérbevételéről

GB

12/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

13/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

 

14/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

15/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Új u. 28. szám alatti 215 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadásáról

GB

16/2011. (02.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Előkapu u. 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti díjának csökkentéséről

GB

17/2011. (02.24.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

18/2011. (02.24.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről

 

19/2011. (02.24.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről

 

20/2011. (02.24.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a 98/2010. (IV. 20.) Kgy. határozat, a 2010. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2010. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

21/2011. (02.24.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

22/2011. (02.24.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a „Fertőrákosi Barlangszínház – Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” kiemelt projekt kapcsán szükséges földhasználati jogot alapító szerződésről

 

23/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

24/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről szóló határozat visszavonásáról

 

25/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Sopron Városkörnyéki Hegyközség és a Sopron-Fertőmenti Hegyközség helyiségbérleti kérelmének elbírálásáról

 

26/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Sopron Városkörnyéki Hegyközség és a Sopron-Fertőmenti Hegyközség helyiségbérleti kérelmének elbírálásáról

 

27/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Sopron Városkörnyéki Hegyközség és a Sopron-Fertőmenti Hegyközség helyiségbérleti kérelmének elbírálásáról

 

28/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Bécsi út 3. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről

 

29/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

30/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

31/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

32/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

33/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

34/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

35/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

36/2011. (04.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a Sopron, Ötvös u. 10. szám alatti ingatlanok vonatkozásában

 

37/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 22. és a Fapiac utca 5-7. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

 

38/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 22. és a Fapiac utca 5-7. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

 

39/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a soproni 15900 hrsz-ú állami közút egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

40/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződésről

 

41/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

 

42/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

43/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

44/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

45/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

46/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

47/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról

 

48/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház bérleti szerződésének tulajdonosi hozzájárulásáról

 

49/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletről

 

50/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről

 

51/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

52/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a vízi közmű rendszerek közös működtetésére és közös vagyonkezeléséről szóló szerződés, valamint a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

 

53/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a vízi közmű rendszerek közös működtetésére és közös vagyonkezeléséről szóló szerződés, valamint a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

 

54/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. közgyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

55/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. közgyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

56/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. közgyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

57/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

58/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

59/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

60/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

61/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

62/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

63/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

64/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

65/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Rejpál- háznak a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat használatába adásáról

 

66/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Rejpál- háznak a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat használatába adásáról

 

67/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

68/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

69/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

70/2011. (04.19.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

71/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

72/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Kerékpárút hálózat fejlesztése” című pályázati felhíváshoz önrész vállalásáról

 

73/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdaság programjáról 2010-2014

 

74/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

75/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

76/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

77/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

78/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

79/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

80/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés intézményi felújítás támogatására (Hermann Alice óvoda)

GB

81/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés intézményi felújítás támogatására (Dózsa Gy. utca óvoda)

GB

82/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. szám alatti 15 m2 alapterületű irodahelyiség bérbeadásáról

GB

83/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. szám alatti 15 m2 alapterületű irodahelyiség bérbeadásáról

GB

84/2011. (05.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, IV. László király u. 19. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB

85/2011. (05.25.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

86/2011. (05.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés az ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról

 

87/2011. (05.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a Híd utca 11. sz. ingatlan kisajátításával kapcsolatos kártalanításról

 

88/2011. (05.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

89/2011. (05.31.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

90/2011. (05.31.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Sárgaház sor 8. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről

 

 

91/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

92/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

93/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

94/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

95/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

96/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a közterületek tisztítása és a közút kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződés feladatainak ellátásáról

 

97/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” (NYDOP-5.2.1/C-11) című pályázaton való részvételről

 

98/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” (NYDOP-5.2.1/C-11) című pályázaton való részvételről

 

99/2011. (06.29.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Fövényverem utca 17. szám alatt található lakás elidegenítéséről

 

100/2011. (06.29.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az EURO-ELZETT Kft.-vel kötendő megállapodásról

 

101/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a menetrend szerinti helyi személyszállítás vállalkozásba adásáról

 

102/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (rendeletalkotás)

 

103/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

104/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

105/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Ikvahíd 1. szám alatti helyiség licittárgyalás nélküli bérbeadásáról

 

GB

106/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

107/2011. (06.29.) GB Határozat

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 2. szám alatt található tároló elidegenítéséről

 

 

108/2011. (06.29.) GB Határozat

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Várkerület 67. szám alatt található üzlet elidegenítéséről

 

 

109/2011. (06.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Szt. György utca 14. sz. alatti üzlethelyiség bérleti díjának csökkentéséről

GB

110/2011 (08.17.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

111/2011. (08.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 49. szám alatti, 94 m2 alapterületű helyiség licittárgyalás mellőzésével történő bérbeadásáról

GB

112/2011. (08.17.) GB Határozat

 

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal állásfoglalás kéréséről

 

113/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

114/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

115/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

116/2011. (09.15.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 23. I. 17. szám alatt található lakás elidegenítéséről

 

117/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről

 

118/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

119/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

120/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

121/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

122/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

123/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

124/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

125/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

126/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

127/2011. (09.15.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

128/2011. (09.20.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

129/2011. (09.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

 

130/2011. (09.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

 

131/2011. (09.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Rák-patak tulajdonjogának rendezéséről

 

132/2011. (09.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Híd u. 11. sz. ingatlan kisajátításával kapcsolatos kártalanításról

 

133/2011. (09.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti 56 m2 alapterületű raktárhelyiség bérbeadásáról