datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2012. évi Gazdasági Bizottsági határozatok

 

2012. évi Gazdasági Bizottsági határozatok

 

Határozat száma

Ny / Z

Előterjesztés címe

Előterjesztés típusa

1/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

2/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. január 23-ai közgyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

3/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. január 23-ai közgyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

4/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. január 23-ai közgyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

5/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a „Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban” című, NYDOP-3.2.1/B-2008-0009 azonosítószámú pályázatban állami tulajdonon megvalósult létesítmények vagyonjogi rendezéséről

 

 

6/2012. (I.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Szent György u. 11. szám (Lenck átjáró) alatt található volt Niagara étterem elidegenítéséről

 

 

7/2012. (I.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Felsőlövér út 17. szám alatt található volt élelmiszerüzlet elidegenítéséről

 

8/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az önkormányzat ingatlan-árverésen gyakorolható elővásárlási jogáról való lemondásról a soproni 78/1 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Szent György u. 15.) tekintetében

 

9/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

10/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Nyugatmajorhoz vezető mezőgazdasági út valamint az Erdburger dűlő felújítására pályázat benyújtásáról és önrész vállalásáról

 

 

11/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/c. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

 

GB anyag

12/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Fáy András Szakközépiskola tornatermi szakaszának fűtés kiváltására

 

GB anyag

13/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a gázkazánok javítására

 

GB anyag

14/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Napraforgó bölcsődében tönkrement gázzsámoly cseréjére

 

GB anyag

15/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Zöld Ág bölcsőde tetőszigetelésére

 

GB anyag

16/2012. (I.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda homokozó fakeret cseréjére

GB anyag

17/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

18/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Előkapu u. 5. sz. alatti üzlethelyiség bérleti díjának csökkentéséről

 

GB anyag

19/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. sz. alatti helyiség bérbeadásáról

GB anyag

20/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház bérleti szerződésének tulajdonosi hozzájárulásáról

 

 

21/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a 102/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat, a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2011. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

 

22/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

23/2012. (II.14.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatt található lakóház, udvar, gazdasági épület elidegenítéséről

 

 

23/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

24/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

25/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

26/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

27/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

28/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

29/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

30/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

31/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

32/2012. (II.14.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

33/2012. (II.23.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

34/2012. (II.23.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. március 6-ai taggyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

35/2012. (II.23.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. március 6-ai taggyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

36/2012. (II.23.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés és tájékoztató az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló (43/3) jelentéséről és az önkormányzat intézkedési tervéről

 

 

37/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

38/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. alaptőkéjének felemeléséről és a részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról

 

 

39/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az Önkormányzat és a Sopron Holding Zrt. között fennálló egyes szerződések módosításáról

 

 

40/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az Önkormányzat és a Sopron Holding Zrt. között fennálló egyes szerződések módosításáról

 

 

41/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az Önkormányzat és a Sopron Holding Zrt. között fennálló egyes szerződések módosításáról

 

 

42/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kapuvári Vízitársulattal kötendő – a közcélú árkok és csatornák üzemeltetésére vonatkozó – szerződésről

 

 

43/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről-átadásáról

 

 

44/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodásának szétválasztása miatti változásokról az európai uniós társfinanszírozású projektekben

 

 

45/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

46/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB anyag

47/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola szennyvíz és csapadéknyelő aknáinak felújítására

 

GB anyag

48/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola villámhárító rendszerének felújítására

 

GB anyag

49/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Gárdonyi Géza Általános Iskola emeleti tantermének mennyezet helyreállítására

 

GB anyag

50/2012. (III.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kőszegi úti tagóvoda ajtajának javítására

 

GB anyag

51/2012. (III.29.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

52/2012. (III.29.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak befizetendő többlet kölcsön összegéről

 

 

53/2012. (III.29.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésekről

 

 

54/2012. (III.29.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésekről

 

 

55/2012. (III.29.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésekről

 

 

56/2012. (III.29.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésekről

 

 

57/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

58/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

59/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

60/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló, 2012. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ módosítás)

 

 

61/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló, 2012. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ módosítás)

 

 

62/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló, 2012. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ módosítás)

 

 

http://www.sopron.hu:81/share/s/aAUAY2qWQxCPnhaUjaG-JQ

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló, 2012. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ módosítás)

 

 

64/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

65/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

66/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. május 8-ai taggyűlésén szereplő napirendekről

 

 

67/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. május 8-ai taggyűlésén szereplő napirendekről

 

 

68/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. május 8-ai taggyűlésén szereplő napirendekről

 

 

69/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

70/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

71/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

72/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 23. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítéséről

 

 

73/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

 

74/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

 

75/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. fsz. 3. és Sopron, Új u. 28. I. em. 9. szám alatti lakások bérbeadásáról

 

GB anyag

76/2012. (IV.17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. fsz. 3. és Sopron, Új u. 28. I. em. 9. szám alatti lakások bérbeadásáról

 

GB anyag

77/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

  1. 1.       Napirend elfogadása

 

78/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

  1. 2.      Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

79/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

  1. 3.      Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

80/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

 

81/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

 

82/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

 

83/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

 

84/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről

 

 

85/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2012-2013. évi feladatainak ellátásáról

 

 

86/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2012-2013. évi feladatainak ellátásáról

 

 

87/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

88/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és 2012. évi üzleti terv)

 

 

89/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

 

90/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

 

91/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

 

92/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

93/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

 

94/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

 

95/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház átadásával kapcsolatos intézményi előirányzat-módosításról

 

 

96/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

97/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Raabersport Kft. Felügyelő Bizottságába való delegálásról

 

 

98/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési kitekintése, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a kibocsátandó középlejáratú kötvény futamideje alatt

 

 

99/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési kitekintése, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a kibocsátandó középlejáratú kötvény futamideje alatt

 

 

100/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola bejárati ajtóinak cseréjéről

 

GB anyag

101/2012. (IV.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Építők u. 4. IV. em. 10. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB anyag

102/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

103/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója könyvvizsgálói szerződésének megkötéséről

 

 

104/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
soron következő taggyűlésén szereplő napirendekről

 

 

105/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2012. évi üzleti tervéről

 

 

 

106/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

 

107/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság elnökének megválasztásáról

 

 

108/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a soproni Szent Mihály Templom műemléki és funkcióbővítő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról

 

 

109/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a soproni Szent Mihály Templom műemléki és funkcióbővítő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról

 

 

110/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a soproni Szent Mihály Templom műemléki és funkcióbővítő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról

 

 

111/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályáztatásáról

 

 

112/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

113/2012. (V.22.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Bécsi út 28. szám alatt található tárolók elidegenítéséről

 

 

114/2012. (V.22.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 7. szám alatt található pince elidegenítéséről

 

115/2012. (V.22.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 3. szám alatt található lakás elidegenítéséről

 

116/2012. (V.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi F. u. 29. fsz. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB anyag

117/2012. (VI.08.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

118/2012. (VI.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda Brennbergbányai Tagóvodájának központi fűtés kiépítéséről

 

GB anyag

119/2012. (VI.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Szarvkői úti bölcsődében történt csőtörés javításáról

 

 

GB anyag

120/2012. (VI.08.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Napraforgó Bölcsődében történt csőtörés javításáról

 

GB anyag

121/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

122/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról

 

 

123/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról

 

 

124/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Halász utca 3. szám alatti 300 m2-es udvarrész kizárólagos használatba adásáról

 

 

125/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

126/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

127/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

128/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

129/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

130/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

131/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

 

132/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

133/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról

 

 

134/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

135/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház költségvetési beszámolójáról

 

 

136/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. fsz. 1. és a Sopron, II. Rákóczi F. u. 29. fsz. 2. szám alatti lakások bérbeadásáról

 

GB anyag

137/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. fsz. 1. és a Sopron, II. Rákóczi F. u. 29. fsz. 2. szám alatti lakások bérbeadásáról

 

GB anyag

138/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Új u. 28. I. em. 9. szám alatti lakás bérbevételéről

 

GB anyag

139/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. fsz. 3. szám alatti lakás bérbevételéről

 

GB anyag

140/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Építők u. 4. IV. em. 10. szám alatti lakás bérbevételéről

 

GB anyag

141/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 11. I. em. 8. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB anyag

142/2012. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Regényi Győző Sopron, Vasvári P. u. 12. sz. alatti lakos a Sopron, Balfi u. 2. sz. alatti 81 m2 alapterületű pincehelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB anyag

143/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

144/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

145/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

 

 

146/2012. (VI.28.) GB Határozat

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

 

 

 

147/2012. (VI.28.) GB Határozat

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

 

 

148/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Magyar Energia Hivatal állásfoglalás kéréséről

 

 

149/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a gépjármű várakozó helyek (parkolók) kialakításáról szóló 19/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

150/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

151/2012. (VI.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az Inkubátorház értékesítéséről           

 

152/2012.(IX.19.) GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

153/2012.(IX.19.) GB határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendeletalkotás)

 

 

154/2012.(IX.19.) GB határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendeletalkotás)

 

 

155/2012.(IX.19.)

GB határozat

 

Előterjesztés a Fertő tavi 01162/3 hrsz-ú ingatlan és a volt BM csónakház ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

 

156/2012.(IX.19.) GB határozat

 

Előterjesztés a Fertő tavi 01162/3 hrsz-ú ingatlan és a volt BM csónakház ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

 

157/2012.(IX.19.) GB határozat

 

 

Sopron, Kőszegi úti aluljáróhoz kapcsolódó műtárgyak kezelői és üzemeltetői feladatainak ellátása

 

 

158/2012.(IX.19.)

GB határozat

 

 

Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat önrészének növeléséről

 

 

 

159/2012.(IX.19.)

GB határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Árpád utcai volt ABC épület 85 m2-es helyiségrészének kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB anyag

160/2012.(IX.19.)

GB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi F. u. 29. I. em. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB anyag

161/2012.(IX.19.)

GB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács útfelújításának támogatásáról (Nemeskúti út)

 

 

162/2012.(IX.19.)

GB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács útfelújításának támogatásáról (Nemeskúti út)

 

 

163/2012. (IX.25.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

164/2012. (IX.25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron Holding Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

165/2012. (IX.25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia Akcióterületi Tervének módosításáról

 

 

166/2012. (IX.25.) GB Határozat

 

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Balfi utca 33. szám alatt található lakás elidegenítéséről

 

 

167/2012.(IX.27.) GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

168/2012.(IX.27.) GB határozat

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalása az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámlahitel felvételéhez

 

 

169/2012. (X.16.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

170/2012. (X.16.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

 

171/2012. (X.16.) GB Határozat

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalása a Raabersport Kft. folyószámlahitel felvételéhez

 

172/2012. (X.16.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint egyes, a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatról

GB anyag

173/2012. (X.16.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint egyes, a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatról

GB anyag

174/2012. (X.25.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

175/2012. (X.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-vel kötendő fenntartói megállapodásról

 

176/2012. (X.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a csípőszúnyog elleni védekezésről a 2013-2017. közötti időszakra vonatkozóan

 

177/2012. (X.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a csípőszúnyog elleni védekezésről a 2013-2017. közötti időszakra vonatkozóan

 

178/2012. (X.25.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyásáról

 

179/2012. (XI.09.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

180/2012. (XI.09.) GB Határozat

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

 

181/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

182/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2012. december 10-ei közgyűlésén szereplő tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

183/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a víziközmű fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról

 

184/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a víziközmű fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról

 

185/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a víziközmű fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról

 

186/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Fertő-tó menti kerékpárút projekt megvalósításáról

 

187/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Halász utca 46. szám alatti ingatlan 2012. évi használatáról

 

188/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a kötelező a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

 

189/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a kötelező a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

 

190/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a kötelező a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

 

191/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

192/2012. (XI.21.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről

 

193/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 19. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB anyag

194/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. szám alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB anyag

195/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB anyag

196/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérbeadásáról

GB anyag

197/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés Petőfi S. Iskola felújítás önrész emeléséről

GB anyag

198/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

199/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézményben történt szennyvízátemelő rendszer javításáról

GB anyag

200/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Király Jenő utcai Bóbita Bölcsőde kerítés átépítési, felújítási munkáiról

GB anyag

201/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola abakuszán lévő kőgolyók rögzítéséről

GB anyag

202/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola tornatermének világítása felújításáról

GB anyag

203/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola lapos tető szigetelésének javításáról

GB anyag

204/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Hermann Alice óvoda hőcserélője tisztításáról

GB anyag

205/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Hermann Alice óvoda tágulási tartálya cseréjéről

GB anyag

206/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola szükséges felújítási munkálatairól

GB anyag

207/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Zöld Ág Bölcsőde főzőkonyhájának ablakcseréjéről

GB anyag

208/2012. (XI.21.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Zöld Ág Bölcsőde lapos tető szigetelésének javításáról

GB anyag

209/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

210/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a sopronbánfalvi hősi temető és köztemető kerítésének felújításáról

 

211/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a sopronbánfalvi hősi temető és köztemető kerítésének felújításáról

 

212/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

213/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2013. évi feladatainak ellátásáról

 

214/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2013. évi feladatainak ellátásáról

 

215/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2013. évi feladatainak ellátásáról

 

216/2012. (XI.29.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

 

217/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

218/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

219/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló  34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

220/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

221/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

222/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

223/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Színház u. 33. szám alatti helyiség bérbeadásáról

GB anyag

224/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

GB anyag

225/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiség bérbeadásáról

GB anyag

226/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról

GB anyag

227/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

GB anyag

228/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiség bérbeadásáról

GB anyag

229/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség bérbeadásáról

GB anyag

230/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének bérbeadásáról

GB anyag

231/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB anyag

232/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

GB anyag

233/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

GB anyag

234/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

GB anyag

235/2012. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Rozália utca 3. fsz. 5. szám alatti lakás bérbeadásáról

GB anyag

236/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

237/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott pályázat önrészének támogatásához

 

238/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a soproni Árpádházi Szent Margit templom bővítésének támogatásáról

 

239/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a soproni Árpádházi Szent Margit templom bővítésének támogatásáról

 

240/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítása pályázati kiíráshoz kapcsolódó döntések meghozataláról

 

241/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítása pályázati kiíráshoz kapcsolódó döntések meghozataláról

 

242/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítása pályázati kiíráshoz kapcsolódó döntések meghozataláról

 

243/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

244/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

245/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

246/2012. (XII.20.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, üzemeltetési szerződésének módosításáról, önrész vállalásáról

 

247/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

248/2012. (XII.20.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth J. u. 13. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról