datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat 2012. évi határozatai

   

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2012. (II. 15.) JTÖ

Napirend

2/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

3/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (I. hat. jav.)

4/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (II. hat. jav.)

5/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (III. hat. jav.)

6/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (IV. hat. jav.)

7/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (V. hat. jav.)

8/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (VI. hat. jav.)

9/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (VII. hat. jav.)

10/2012. (II. 15.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendelettervezet)

11/2012. (III. 21.) JTÖ

Napirend

12/2012. (III. 21.) JTÖ

Előterjesztés Sopron város zöldfelületeinek védelméről és kezelési szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

13/2012. (III. 21.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

14/2012. (III. 21.) JTÖ

Előterjesztés az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

15/2012. (III. 21.) JTÖ

Előterjesztés Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

16/2012. (IV. 18.) JTÖ

Napirend

17/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

18/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

19/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítás)

20/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítás)

21/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítás)

22/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2011. évi értékeléséről (I. hat. jav.)

23/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2011. évi értékeléséről (II. hat. jav.)

24/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról

25/2012. (IV. 18.) JTÖ

Napirend

26/2012. (IV. 18.) JTÖ

Előterjesztés Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata 2012. évi költségvetési támogatása felhasználásának módosításáról

27/2012. (V. 19.) JTÖ

Napirend
  28/2012. (V. 19.) JTÖ Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2011. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

29/2012. (VI. 20.) JTÖ

Napirend

30/2012. (VI. 20.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról (I. hat. jav.)

31/2012. (VI. 20.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról (III. hat. jav.)

32/2012. (VI. 20.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekedéséhez szükséges önrész biztosításáról (VII. hat. jav.)

33/2012. (VI. 20.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

34/2012. (VI. 20.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

35/2012. (IX. 19.) JTÖ

Napirend

36/2012. (IX. 19.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendelettervezet)

37/2012. (IX. 19.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (határozati javaslat)

38/2012. (IX. 19.) JTÖ

Előterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

39/2012. (IX. 19.) JTÖ

Előterjesztés a közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozatról

40/2012. (IX. 19.) JTÖ

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet és egyes szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok állattartással kapcsolatos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

41/2012. (X. 17.) JTÖ

Napirend

42/2012. (X. 17.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójáról

43/2012. (X. 17.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének felülvizsgálatáról

44/2012. (X. 17.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének, valamint a Lőverek jellegvédelméről szóló 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

45/2012. (X. 17.) JTÖ

Előterjesztés a 2013/2014. tanévben induló szakképzésekről

46/2012. (XI. 21.) JTÖ

Napirend

47/2012. (XI. 21.) JTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (I. hat. jav.)

48/2012. (XI. 21.) JTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (II. hat. jav.)

49/2012. (XI. 21.) JTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2012. évi megvalósulásáról, javaslat a 2013. évi tennivalók meghatározására (III. hat. jav.)

50/2012. (XI. 21.) JTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

51/2012. (XI. 21.) JTÖ

Előterjesztés Sopron, Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

52/2012. (XII. 12.) JTÖ

Napirend

53/2012. (XII. 12.) JTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

54/2012. (XII. 12.) JTÖ

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

55/2012. (XII. 12.) JTÖ

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

56/2012. (XII. 12.) JTÖ

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

57/2012. (XII. 12.) JTÖ

Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendeletek vonatkozó rendelkezései hatályon kívül helyezéséről

58/2012. (XII. 12.) JTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról