datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2012-02-15 PB rendes ülés előterjesztései

40166-004/2012.

 

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

2012. február 15-én szerdán 15 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) Házasságkötő termében (I. emelet)

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés a 102/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat, a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2011. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

2.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

3.       

Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

4.       

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 146. szám alatt található lakóház, udvar, gazdasági épület elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.       

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2011. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                          Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                          Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke

                          Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                          Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                          Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

6.       

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés és tájékoztató az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló (43/3) jelentéséről és az önkormányzat intézkedési tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Dobos József jegyző

 

Később lesz elérhető!

8.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

9.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet (a 23-24. melléklet később kerül feltöltésre)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                       Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                       Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

                       Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

"Jegyzőkönyvek intézményi tervszámok egyeztetéséről"

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2012. február 10.