datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-11-24 JÜB rendes ülés előterjesztései

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

48014-18/2008.

 

ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2008. november 24-én hétfőn 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kistanácstermében tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. nonprofit társasággá alakításáról

 

Foreno Alapító Okirat

Foreno SZMSZ


 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

Kapcsolódó anyag:

– FelügyelőBizottság jegyzőkönyve
 

5. old.

2.

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakulásáról és a közhasznú szerződésének megkötéséről

 

Alapítói Határozat

Alapító Okirat


 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Palotai György osztályvezető

Nyerges Ferenc ügyvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

 

– Közhasznú szerződés

– FelügyelőBizottság határozata

65. old.

3.

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. használatba adási szerződéséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Nyerges Ferenc ügyvezető

 

 

Kapcsolódó anyag:

– FelügyelőBizottság határozata

 

 

87. old.

4.

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 83-2/1997. számú vállalkozási szerződésének, a 83-2/1997/58828/99. számú vállalkozási szerződés módosításának, valamint a 1266/1997. számú megbízási szerződésének felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

93. old.

5.

Előterjesztés a 16-3/1998/59884/2003/VI számú üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról

 

Melléklet


Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

dr. Komornoki László vezérigazgató

 

105. old.

6.

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör., valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

117. old.

7.

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás))

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

127. old.

8.

Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

131. old.

9.

Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

137. old.

10.

Előterjesztés a Sopron, Kőműves köz 2. sz. alatti 1682 hrsz-ú 50 m2 alapterületű beépítetlen terület (kert) visszaadásáról

 

Melléklet


Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

145. old.

11.

Előterjesztés a Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

163. old.

12.

Előterjesztés a FKL Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

165. old.

13.

Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás))

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

167. old.

14.

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

TSZT - határozat melléklet

Szabályozási Terv - rendelet melléklet

Főépítész levele


 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

175. old.

15.

Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

TSZT - határozat 1. melléklet

Rendelettervezet

Rendelet 1. melléklet

Rendelet 2. melléklet


 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

187. old.

16.

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

227. old.

17.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról (első körös rendelettervezet)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Rákóczi József sportfelügyelő

 

267. old.

18.

Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

277. old.

19.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2009. évi költségvetési koncepciójáról

 

01-03. és 08-18. melléklet

04. melléklet

05. melléklet

06-07. melléklet

19. melléklet

20. melléklet

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök

 

 

297. old.

20.

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának pályázata elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

369. old.

21.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról

 

Előterjesztő: Dr. Dobos József jegyző

Előadó: Dr. Tölli Katalin aljegyző

 

Lásd külön!

 

Sopron, 2008. november 14.

2008. november 17. / Előterjesztések