datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2013. évi határozatai

 

Határozat száma

Ny / Z

Előterjesztés címe

Előterjesztés típusa

1/2013. (I.24.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

2/2013. (I.24.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosítására (rendeletalkotás)

 

3/2013. (I.24.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

4/2013. (I.24.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

5/2013. (I.24.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

6/2013. (I.24.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

7/2013. (I.24.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

8/2013. (I.24.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

9/2013. (I.24.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

10/2013. (I.24.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron kurucdombi szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat benyújtásáról

 

 

11/2013. (I.24.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron kurucdombi szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat benyújtásáról

 

 

12/2013. (I.24.) GB Határozat

 

Előterjesztés Sopron kurucdombi szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat benyújtásáról

 

 

13/2013. (II.13.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

14/2013. (II.13.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele valamint a 01162/1 hrsz-ú, volt BM-csónakház vagyonkezelői jogának megszerzése iránti kérelmekről

 

 

15/2013. (II.13.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele valamint a 01162/1 hrsz-ú, volt BM-csónakház vagyonkezelői jogának megszerzése iránti kérelmekről

 

 

16/2013. (II.13.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele valamint a 01162/1 hrsz-ú, volt BM-csónakház vagyonkezelői jogának megszerzése iránti kérelmekről

 

 

17/2013. (II.13.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a balfi volt határőrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

 

18/2013. (II.13.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” című pályázaton való részvételről

 

 

19/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

20/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a helyi vagyonrendelet nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel való összhangjának megteremtéséről (rendeletalkotás)

 

 

21/2013. (II.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

 

Előterjesztés a Sopron, Templom u. 24. szám alatt található pince elidegenítéséről

 

22/2013. (II.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 3. szám alatt található szükségszoba elidegenítéséről

 

23/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” tárgyú pályázat benyújtásáról

 

 

24/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a 76/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2012. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

 

25/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

26/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

27/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

28/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

 

29/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. I. emelet 18. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB saját anyag

30/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. I. em. 9. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB saját anyag

31/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. tetőtér 25. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB saját anyag

32/2013. (II.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. fsz. 5. szám alatti lakás bérbevételéről

 

GB saját anyag

33/2013. (II.28.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

34/2013. (II.28.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Ösvény utca 1. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

 

 

35/2013. (II.28.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Ösvény utca 1. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

 

 

36/2013. (III.13.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

37/2013. (III.13.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Napraforgó bölcsőde és a Bánfalvi óvoda Jegenye sori tagóvodájában a gázvezeték cseréjéről

 

 

38/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

39/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv)

 

 

40/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv)

 

 

41/2013. (III. 20.) GB határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2013. évi üzleti tervéről

 

 

42/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv)

 

 

43/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv)

 

 

44/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés Sopron város karácsonyi díszvilágításának hosszú távú (2013-2015) üzemeltetéséről

 

 

45/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a soproni 198 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti kérelemről

 

 

46/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről (rendeletalkotás)

 

 

47/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

48/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Központi Előkészítő Konyhájában a mosogató állvány cseréjéről

 

GB önálló

49/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtárban történt szennyvíz csatorna kiváltásáról

 

GB önálló

50/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

51/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés útfelújítási költségek átcsoportosításáról

 

52/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

53/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Ford Tranzit típusú gépjárművének javításáról

 

GB önálló

54/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a Trefort Téri Óvodában a rágcsálók által okozott kár helyreállítási munkáiról

 

GB önálló

55/2013. (III. 20.) GB határozat

 

 

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2012. évi közrend és közbiztonsági helyzetéről

 

 

56/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

57/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

 

58/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

59/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a soproni fürdők működtetéséről

 

 

60/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 2-ai taggyűlésén szereplő, tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

61/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 2-ai taggyűlésén szereplő, tulajdonosi döntést igénylő kérdésekről

 

 

62/2013. (III.28.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékhelyre vezető út kezelői jogának átvételéről és tulajdonjogának átadásáról

 

 

63/2013. (III.28.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékhelyre vezető út kezelői jogának átvételéről és tulajdonjogának átadásáról

 

 

64/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a közművesítési hozzájárulás megállapításáról

 

 

65/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

66/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

67/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

68/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

69/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

70/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Árpád utcai volt ABC épület 85 m2-es helyiségrészének kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

71/2013. (III.28.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség egy részének bérbeadásáról

 

GB önálló

72/2013. (IV.15.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

73/2013. (IV.15.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

74/2013. (IV.15.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

75/2013. (IV.15.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

 

 

76/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

77/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló, 2013. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ)

 

 

78/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

  1. 1.       Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló, 2013. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ)

 

79/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

  1. 2.      Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló, 2013. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ)

 

80/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

  1. 3.      Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló, 2013. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ)

 

81/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi éves beszámolójáról

 

 

82/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

 

83/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

 

 

84/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

 

85/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési koncepciójáról

 

 

86/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. tt. 25. szám alatti lakás bérbevételéről

GB önálló

87/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. I. em. 9. szám alatti lakás bérbevételéről

GB önálló

88/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

Napirend elfogadása

 

89/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Trefort Téri Óvodában az udvari szennyvízcsatorna kiváltásáról

 

GB önálló

90/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola és a Széchenyi István Gimnázium kéményjavításáról

 

GB önálló

91/2013. (IV. 17.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár udvari vasbeton lépcső újjáépítéséről

 

GB önálló

92/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

93/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

94/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

95/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

96/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

97/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

98/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

99/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

100/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

101/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. május 9-ei közgyűlésének, valamint a víziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésének napirendi pontjairól

 

 

102/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 7-ei taggyűlésén szereplő napirendekről

 

 

103/2013. (IV. 25.) GB Határozat

 

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a soproni 4803 hrsz. alatt található beépítetlen terület elidegenítéséről

 

 

104/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

105/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. június 4-ei taggyűlésén szereplő napirendről

 

 

106/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

 

 

107/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. eszközbeszerzéséhez való hozzájárulásról

 

 

108/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a soproni 2680 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

 

 

109/2013.(V.22.)GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Móricz Zs. u. 20. szám alatti 2576/46 hrsz-ú  beépítetlen terület elidegenítéséről

 

 

110/2013.(V.22.)GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 7. fsz. 1. szám alatt található lakás elidegenítéséről

 

 

111/2013.(V.22.)GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Rózsa u. 7. szám alatt és a Halász u. 31. szám alatt található tárolók elidegenítéséről

 

 

112/2013.(V.22.)GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Rózsa u. 7. szám alatt és a Halász u. 31. szám alatt található tárolók elidegenítéséről

 

 

113/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

 

 

114/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

http://www.sopron.hu:81/share/s/sr7LwVpzR4uPGLcU03kpRg

 

 

115/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 34. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

116/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda Halász Utcai Tagóvodájában az udvari aknafedél javításáról

 

GB önálló

117/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Bóbita bölcsődéjének csoportszobákban a lámpaburák cseréjéről

 

GB önálló

118/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Bóbita bölcsődéjének folyosóján a fénycsőarmatúrák cseréjéről

 

GB önálló

119/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsődéjében az elromlott gázzsámoly cseréjéről

 

GB önálló

120/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Kuckó bölcsődéjének gyermekfürdő felújításáról

 

GB önálló

121/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a Ferenczy János utcai kollégium épület érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról

 

GB önálló

122/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a bejárati kapuoszlop és ablaktok cseréről  

 

GB önálló

123/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az érintésvédelmi vizsgálat során feltárt hiányosságok kijavításáról  

 

GB önálló

124/2013.(V.22.)GB határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Ikva Otthonában a szennyvízcsatorna kiváltására

 

GB önálló

125/2013. (V.30.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

126/2013. (V.30.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi éves beszámolójáról

 

 

127/2013. (V.30.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

 

128/2013. (V.30.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

 

129/2013. (V.30.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

 

130/2013. (V.30.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

 

131/2013. (V.30.) GB Határozat

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás felülvizsgálatáról

 

 

132/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

133/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

134/2013. (VI.19.) GB Határozat

ZÁRT

Előterjesztés a soproni 01038/106 hrsz-ú kert megnevezésű ingatlan megvásárlásáról

 

 

135/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány részére nyújtandó kamatmentes önkormányzati kölcsönről

 

 

136/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány részére nyújtandó kamatmentes önkormányzati kölcsönről

 

 

137/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

138/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének lapos tető szigeteléséről

 

 

139/2013. (VI.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Széchenyi István Gimnázium tetőtéri halogén világításának cseréjéről

 

 

140/2013.(VI.27.) GB határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

141/2013.(VI.27.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

142/2013.(VI.27.) GB határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

143/2013.(VI.27.) GB határozat

 

 

Előterjesztés tagi kölcsön nyújtásáról az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára

 

 

144/2013.(VI.27.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtandó kölcsönről

 

145/2013.(VI.27. )GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

 

 

146/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

 

 

147/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

 

 

148/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az adósságkonszolidációt érintő Tartozásátvállalási Szerződések megkötéséről, valamint az adósságkonszolidációba bevont kötvények visszaváltásával kapcsolatos feladatokról

 

 

149/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az adósságkonszolidációt érintő Tartozásátvállalási Szerződések megkötéséről, valamint az adósságkonszolidációba bevont kötvények visszaváltásával kapcsolatos feladatokról

 

 

150/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az adósságkonszolidációt érintő Tartozásátvállalási Szerződések megkötéséről, valamint az adósságkonszolidációba bevont kötvények visszaváltásával kapcsolatos feladatokról

 

 

 

 

 

 

151/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az adósságkonszolidációt érintő Tartozásátvállalási Szerződések megkötéséről, valamint az adósságkonszolidációba bevont kötvények visszaváltásával kapcsolatos feladatokról

 

 

152/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az adósságkonszolidációt érintő Tartozásátvállalási Szerződések megkötéséről, valamint az adósságkonszolidációba bevont kötvények visszaváltásával kapcsolatos feladatokról

 

 

153/2013.(VI.27.) GB határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az adósságkonszolidációt érintő Tartozásátvállalási Szerződések megkötéséről, valamint az adósságkonszolidációba bevont kötvények visszaváltásával kapcsolatos feladatokról

 

 

154/2013.(VI.27.) GB határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. fsz. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról

 

GB önálló

155/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

156/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

157/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

 

158/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

 

159/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

 

160/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

 

161/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

 

162/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

 

 

163/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. július 18-án tartandó közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

 

164/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. július 18-án tartandó közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

 

165/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére küldendő állásfoglalás jóváhagyásáról

 

 

166/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a „Sopron, Rák-patak 2,2 km hosszú belterületi szakaszának meder rekonstrukciója a vízkár-veszélyeztetettség csökkentése érdekében” szóló pályázat önrészének növeléséről

 

 

167/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat önrészének növeléséről

 

 

168/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

 

 

169/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

 

 

170/2013. (VII.08.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

 

 

171/2013. (VII.15.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

172/2013. (VII.15.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Raabersport Kft. ügyvezetéséről

 

 

173/2013. (VII.30.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

174/2013. (VII.30.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Ferenczy János utcai középiskolai kollégium tetőszigeteléséről

 

GB önálló

175/2013. (VII.30.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Óvodák balesetelhárítási javítási munkáiról

 

GB önálló

176/2013. (VII.30.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

177/2013. (VII.30.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola vizesblokkjainak felújításáról

 

GB önálló

178/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

179/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. augusztus 28-án tartandó Közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

 

180/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. augusztus 28-án tartandó Közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

 

181/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. augusztus 28-án tartandó Közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

 

182/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. 2013. augusztus 28-án tartandó Közgyűlésének napirendi pontjairól (egyesülés beolvadással)

 

 

183/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és a Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

 

 

184/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és a Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

 

 

185/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a soproni (Lehár F. utca végén a volt „Florasca” mögött elhelyezkedő) 18001 hrsz-ú kert, 18008, 18009, 18010 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok elidegenítéséről

 

 

186/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Híd utca megnyitásához szükséges előirányzat biztosításáról

 

 

187/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a cséri hulladéklerakóhoz vezető út kisajátításáról

 

 

188/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a cséri hulladéklerakóhoz vezető út kisajátításáról

 

 

189/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a soproni TERCIA étterem környezetében lévő közterületek fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról

 

 

190/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról

 

 

191/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

 

192/2013. (VIII.26.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. fsz. 4. szám alatti lakás bérbevételéről

 

GB önálló

193/2013. (IX.04.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

194/2013. (IX.04.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére irodahelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

195/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

196/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

197/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

198/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítás jóváhagyásáról

 

 

199/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

200/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

201/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

202/2013. (IX.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Brennbergbánya, Soproni úti volt tornaterem bérbeadásáról

 

GB önálló

203/2013. (IX.26.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

204/2013. (IX.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés háziorvosi rendelő adásvételi szerződésének módosításáról

 

 

205/2013. (IX.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalásáról a Raabersport Kft. folyószámlahitel felvételéhez

 

 

206/2013. (IX.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalásáról az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámlahitel felvételéhez

 

 

207/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

208/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról

 

 

209/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanáccsal kötött kölcsönszerződés módosításáról

 

 

210/2013. (X.22.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a soproni (Lehár F. utca végén a volt „Florasca” mögött elhelyezkedő) 18001 hrsz-ú kert, 18008, 18009, 18010 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok elidegenítéséről

 

 

211/2013. (X.22.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron, Szent György utca 12-14. I/9. szám alatt található lakás elidegenítéséről

 

 

212/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

 

213/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Bánfalvi óvodában leomlott elválasztófal újjáépítéséről

 

GB önálló

214/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Király Jenő utcai Bóbita Bölcsőde lefolyó rendszerének tisztítására és az udvari szennyvízcsatorna kiváltására

 

GB önálló

215/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Deák téri Kuckó bölcsőde kerítésének újjáépítéséről

 

GB önálló

216/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kuckó bölcsőde eresz és párkány felújításáról

 

GB önálló

217/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Várkerület 43. szám alatti fogorvosi rendelő felújításáról

 

GB önálló

218/2013. (X.22.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Zöld Ág bölcsőde terasz felújításáról

 

GB önálló

219/2013. (X.31.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

220/2013. (X.31.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

221/2013. (X.31.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

222/2013. (X.31.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

 

 

223/2013. (X.31.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj adományozására beérkezett javaslatokról

 

GB önálló

224/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

225/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 

 

226/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjairól (Cégbírósági eljáráshoz)

 

 

227/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjairól (Cégbírósági eljáráshoz)

 

 

228/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjairól (Cégbírósági eljáráshoz)

 

 

229/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjairól (Cégbírósági eljáráshoz)

 

 

230/2013. (XI.18.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés „Sopronért Emlékérem” adományozásáról

 

 

231/2013. (XI.20.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

232/2013. (XI.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2014-2019. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés)

 

 

233/2013. (XI.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2014-2019. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés)

 

 

234/2013. (XI.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2014. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 

 

235/2013. (XI.20.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Halász utca 46. szám alatti ingatlan 2013. évi használatáról

 

 

236/2013. (XI.26.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

237/2013. (XI.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról (vagyonkezelt ingatlanok)

 

 

238/2013. (XI.26.) GB Határozat

 

 

Sürgősségi előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

 

 

239/2013. (XI.26.) GB Határozat

 

ZÁRT

Sürgősségi előterjesztés a nagycenki 0119/4 hrsz-ú 5323 m2 területű szántó 6875/10000-ed tulajdoni hányadának elidegenítéséről

 

 

240/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

241/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

242/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a soproni fürdők működtetéséről

 

243/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (közszolgáltatási szerződés és rendeletalkotás)

 

 

244/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (közszolgáltatási szerződés és rendeletalkotás)

 

 

245/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről

 

 

246/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről

 

 

247/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. „Közszolgáltatási szerződésének” módosításáról és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működtetésének átvételéről

 

 

248/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. „Közszolgáltatási szerződésének” módosításáról és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működtetésének átvételéről

 

 

249/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

 

250/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

 

251/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrész adásvételi szerződésének módosításáról

 

 

252/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

253/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

254/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. szám alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

255/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

GB önálló

256/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 19. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

257/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

258/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

259/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérbeadásáról

 

GB önálló

260/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Árpád utcai volt ABC épület 85 m2-es helyiségrészének kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

261/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

262/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

263/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

264/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

265/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/c. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

266/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth J. 13. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

267/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

268/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. I. emelet 18. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

 

GB önálló

269/2013. (XII.11.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének bérbeadásáról

 

GB önálló

270/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

271/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

272/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

273/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

274/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

275/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

276/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézményhez tartozó Idősek Otthonában lift javításáról

 

GB önálló

277/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Előterjesztés a Sopron, Színház u. 33. szám alatti helyiség bérbeadásáról

 

GB önálló

278/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

 

Napirend elfogadása

 

279/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

 

 

280/2013. (XII.19.) GB Határozat

 

ZÁRT

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról