datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Nevelőszülők jelentkezését várja a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 

nevelőszülőket keresünk 03-500p.jpgMit jelent nevelőszülőnek lenni?

 

A nevelőszülőségátmeneti gondoskodás, mely összeköti a gyermek múltját és jövőjét, a család melegét, a szeretet biztonságát  adja azon gyermekeknek, akiket saját szülei  valamilyen okból, hosszabb – rövidebb ideig nem tudnak  vállalni.

 

A nevelőszülő  minden esetben saját otthonában biztosítja a nála gyámhatósági határozattal elhelyezett gyermek teljes körű ellátását.

 

A NEVELŐSZÜLŐSÉG NEM ÖRÖKBEFOGADÁS -  a nevelőszülő a gondozott gyermeket nem tekintheti sajátjának

 

A nevelőszülő szakmai csoport tagjaként a biztonságos otthon élményét, a szülői gondoskodást, és családi mintát közvetít a rábízott gyermek számára, anélkül, hogy a vérszerinti családot imitálná.

Együttműködik annak érdekében, hogy a gyermek sorsa minél előbb – hazakerüléssel, vagy örökbeadással, esetleg huzamosabb időre szóló  nevelőszülői elhelyezéssel véglegesen rendeződjön.

 


A nevelőszülőség típusai

 

Helyettes szülő – az alapellátás keretében – saját gyermekeivel együtt legfeljebb négy  gyermek gondozását – nevelését végezheti

 

Hagyományos nevelőszülőszakellátás keretében – gyermeklétszám saját gyermekeivel együtt legfeljebb négy 

Hivatásos nevelőszülőszakellátás keretében – legalább három és legfeljebb hét gyermek ellátásáról gondoskodik – foglalkozásszerű ellátási forma

Speciális hivatásos  nevelőszülőszakellátás keretében – pszichiátriai beteg, beilleszkedési, vagy magatartási zavarokkal kűzdő, pszichoaktív szerekkel élő, vagy egyéb okból speciális ellátást igénylő gyermek gondozását végzi – gyermeklétszám legfeljebb három gyermek

Különleges hivatásos nevelőszülő – szakellátás keretében  -  tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekeket nevel - gyermeklétszám  legalább  három, legfeljebb öt gyermek

 

Minden nevelőszülő a működtető és a nevelőszülő közötti, jogokat és kötelességeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás, azaz  jogviszony alapján működik.

 

 

Ki lehet nevelőszülő?

 

Minden 24, életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár, bevándorolt, vagy menekültként elismert személy, aki a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 16 és legfeljebb 45 évvel idősebb és megfelel a gyermekvédelmi  törvényben meghatározott  alkalmassági feltételeknek.

 

Az alkalmasság feltételei:

 

 • Egészségügyi alkalmasság – melyet az illetékes háziorvos igazol – miszerint a jelölt  nem szenved olyan betegségben, amely akadályozza, vagy  korlátozza a gyermek ellátásában
 • Pszichés alkalmasság – a szakszolgálat szakértője igazolja

Kizáró tényezők 

- neuro-pszichiátriai  megbetegedés, kábítószer, vagy alkoholfüggőség

 • Gyermeknevelésre alkalmas környezet, amelyben vizsgáljuk a gyermeknevelés motivációját a család lakás-és életkörülményeit, megélhetési forrásokat, anyagi, vagyoni helyzetet, a családi otthon légkörét, családon belüli kapcsolatokat
 • Eredményes részvétel a működtető által biztosított tanfolyamon

28 órás döntés előkészítő tréning –fejleszti a nevelőszülői feladatok ellátásához szükséges készségeket minden nevelőszülőnek kötelező alapképzés

32  órás képzés , mely elméleti és gyakorlati segítséget ad a gyermek szükségleteinek kielégítéséhez, a fejlődésének biztosításához, vérszerinti kapcsolatainak ápolásához – összesen 60 órás alapképzés a hagyományos nevelőszülők részére

 az alapképzésen túl,  300 órás  OKJ-s  képzés hivatásos nevelőszülők számára

 

A nevelőszülő alapfeladatai:

 • gondozási feladatok
 • nevelési feladatok
 • feladatok a vérszerinti családdal való kapcsolattartás vonatkozásában
 • feladatok a működtetővel való együttműködés terén
 • esetlegesen gyámi feladatok
 • adminisztrációs kötelezettségek

 

 

Szakmai elvárások – követelmények

 

A nevelőszülő jelölt tudatosan készüljön  és a környezetét is készítse fel a  vállalt feladatra, figyelembe véve a családtagokra háruló többletterheket.

 

Tegye alkalmassá otthonát a nevelt gyermek fogadására, teremtse meg a személyes életteret.

 

Legyen képes  szakmai csoport tagjaként együttműködni – a gyermek mindenkori érdekét szem előtt tartva   -  a vérszerinti családdal, a működtetővel, gyámhivatallal.

 

Elégítse ki a gyermek egyéni gondozási,  egészségügyi, mentálhigiénés, továbbá tanulmányi szükségleteit – különös figyelemmel a veszteség feldolgozásra,. a fejlesztésre és a tehetséggondozásra.

 

A nevelőszülő – a  belső családi kapcsolatok révén – adjon példát, biztosítsa a családi élet értékrendjének elsajátítását.

 

Alakítsa ki az önálló életre való nevelés elveit, a személyiség intellektuális és erkölcsi kibontakoztatásával fejlessze  a leválás képességét.

A nevelőszülő és az őt támogató  szakmai csoport – lehetőség szerint – segítse elő a vérszerinti kapcsolattartást, a családi összetartozást és a szülői kompetenciák megtartását.

 

A nevelőszülő – beleértve a rendszeres szakmai továbbképzést -  mindenkor a  segítő szakma etikai szabályai szerint működjön

 

 

A nevelőszülő  JELENLEGI  díjazása    Ft/hó

 

Nevelőszülői díj: a nevelőszülő járandósága              

            hagyományos nevelőszülő tisztelet díja                        15 000,-  (adómentes)

            hivatásos nevelőszülő   munkabére                             135 000,-  (adómentes)

 

Nevelési díj: élelem, ruházat, tankönyv, zsebpénz  stb.

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %     34 200,-         

különleges szükségletű gyermek  esetében                  140 %   39 900,-

                                              

Külön ellátmány: rezsi, lakásfenntartás stb

az éves nevelési díj 25 %                                                                       8 540,-

különleges szükségletű gyermek  esetében                                         9 970,-

 

A nevelőszülőt megilleti a családi pótlék, amelyet a  nevelési díjjal és az ellátmánnyal együtt igazoltan köteles  a gyermekre fordítani.

 

 

Jelentkezés menete:

 

Írásbeli kérelem a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának

Alkalmassági vizsgálat

 • környezettanulmány
 • egészségügyi, pszichológiai vizsgálat

Kötelező  60 órás képzés  -  döntés

 

 

Elérhetőségek:

 

Győr – Moson – Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  (TEGYESZ)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.

telefon:   96 511 930

email:     tegyesz.gyor@freemail.hu

              nev.szul.halozat@gmail.com

 

Szarkáné Németh Ágnes igazgató

70 319 0486

 

Kovács Eszter  szakmai vezető

70 319 0487

2013. április 10. / Egyéb