datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Felhívás

 

FELHÍVÁS

Tisztelt Soproni Választópolgárok!

 

Munkatársakat keresünk a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságokba.

Várjuk a Sopronban (beleértve Balf, Brennbergbánya, Sopronkőhida településrészeket is) lakcímmel rendelkező azon választópolgárok jelentkezését, akik választott PÓTTAGKÉNT szükség szerint részt vennének a szavazatszámláló bizottságok munkájában.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait/póttagjait Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – várhatóan a 2014. februári ülésén – választja meg, megbízatásuk négy évre szól. A Közgyűlés döntéséről az ülést követően értesítjük. A szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési képviselők 2014. évi választása alkalmával kezdik meg működésüket.

Figyelem!

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja/póttagja egyebek között nem lehet:

-   párt tagja,

-   a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

-   a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

-   központi államigazgatási szervvel vagy Sopronban hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A bizottság választott tagjai és szükség szerint közreműködő póttagjai a választás napján végzett munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, valamint a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettségük alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket.

Jelentkezési határidő: 2014. január 31.

A jelentkezés jelentkezési lappal, vagy a jelentkezési lapon szereplő adatok írásbeli közlésével történik. A jelentkezéshez felhasználható az itt található jelentkezési lap, vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) információs pavilonjában.

Bővebb felvilágosítás a 99/515-115 telefonszámon kérhető.

A kitöltött jelentkezési lapot dr. Dobos József jegyző, HVI vezető, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1., vagy az igazgatas@sopron-ph.hu címre kérjük eljuttatni.

 

Tisztelettel

                                                                       Dr. Dobos József

                                                                                jegyző

                                                           a Helyi Választási Iroda vezetője