datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-12-18 Kgy. rendes ülés előterjesztései

40145-28/2008.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. december 18-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető tömörített anyag (bejelentkezést igényel)

 

1.       

Sürgősségi előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

2.       

Sürgősségi előterjesztés: tájékoztató a PANNON-SOPRON Regionális TV Kft. és a Hofmann-Sopron Termelési és Kereskedelmi Kft. taggyűléséről


Melléklet (Taggyűlési jegyzőkönyv - PANNON-SOPRON Regionális TV Kft.)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

1.                               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadásáról

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete (szervezeti felépítés)

Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklete (Közbeszerzési Szabályzat)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

5. old.

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

2.                               

Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005. (V. 27.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Településszerkezeti Terv – határozat melléklete

Szabályozási Terv – rendelettervezet melléklete

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

73. old.

3.                               

Előterjesztés a Sopron, Délkeleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 3.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Szabályozási Terv – rendelettervezet melléklete

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

101. old.

4.                               

Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Szabályozási Terv – rendelettervezet 1. melléklete

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

105. old.

5.                               

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

125. old.

6.                               

Előterjesztés a balfi volt határőrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

1. melléklet (tulajdoni lap)

2. melléklet (vonatkozó szabályozási terv térképkivonata)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

135. old.

7.                               

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 9-11. szám alatti ingatlan egy részének múzeumi célú hasznosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

– Előterjesztői módosítás (új)

 

141. old.

8.                               

Előterjesztés a Király Gyógyszertár kérelméről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

145. old.

9.                               

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Elemző rész 2. melléklete

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                    Pócza Mihály vezérigazgató

 

(Később került kiküldésre!)

10.                           

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                               Kosztka László ügyvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

– az STKH Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyve

 

147. old.

11.                           

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Patzner Gábor ügyvezető

 

153. old.

12.                           

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

1. melléklet (kérelem)

2-3. melléklet (összehasonlító táblázatok)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                    Gabnai Sándor lelkész, esperes

                                    Wartha Jánosné ügyvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– cserelapok (173-174. old.)

 

169. old.

13.                           

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairólszóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

2. melléklet (jelenlegi díjak)

3. melléklet (kérelem)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                    dr. Komornoki László vezérigazgató

                                    Molnár Rudolf régióvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

– Előterjesztői módosítás melléklete

– Cserelap az előterjesztői módosításhoz

 

179. old.

14.                           

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló
46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

1. melléklet (a Vízmű ZRt. 2009. évi díjjavaslata és Üzleti Terve)

2. melléklet (a 2009. évi közműfejlesztési hozzájárulás 2009. évi mértékéről)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                               Hegedüs László vezérigazgató

 

199. old.

15.                           

Előterjesztés pályázati felhívásokról magasabb vezetői beosztás ellátására

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– csereanyag

 

243. old.

16.                           

Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

 

Melléklet (NapSzak Integrált Intézmény Alapító Okirata)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői kiegészítés

 

251. old.

17.                           

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programjáról

 

Esélyegyenlőségi Program 2009-2013

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

259. old.

18.                           

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

271. old.

19.                           

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

277. old.

20.                           

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. I. félévi munkatervéről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

281. old.

21.                           

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. faktorálási szerződéskötéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

(Később került kiküldésre!)

22.                           

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet 01-03. melléklete, 08-16. melléklete, 18. melléklete, előterjesztés T/1-2. melléklete

Rendelettervezet 04. melléklete

Rendelettervezet 05. melléklete

Rendelettervezet 06-07. melléklete

Rendelettervezet 17. melléklete

Rendelettervezet 19. melléklete

Rendelettervezet 20. melléklete

Rendelettervezet 21. melléklete

Rendelettervezet 22. melléklete

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Előterjesztői módosítás

– Könyvvizsgálói vélemény

 

 

283. old.

23.                           

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetéről

 

Melléklet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Később került kiküldésre!

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2008. december 18.