datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2014-02-19 KOSB rendes ülés meghívó

 

23386-3/2013.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

 Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának rendes ülésére, melyre

2014. február 19-én (szerdán) 16.00 órakor a

Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében (I. emelet) kerül sor.

 

Napirendi pontok:


 

1.

 

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2014. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, alapító okirat)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváth Zoltánné ügyvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

közgyűlési

előterjesztés

 

Később lesz elérhető!

2.

Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának beadásáról (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

bizottsági

előterjesztés

 

3

Előterjesztés a Soproni Múzeummal kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadók:            dr. Tóth Imre igazgató

                                   dr. Németh Ádám osztályvezető

 

közgyűlési

előterjesztés

 

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

 

 

közgyűlési

előterjesztés

 

 

 

 

 

 

5.

Előterjesztés sportpályázatok elbírálásáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Rákóczi József sportfelügyelő

 

bizottsági

előterjesztés

 

 

6.

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

közgyűlési

előterjesztés

 

7.

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

közgyűlési

előterjesztés

 

8.

Előterjesztés önkormányzati intézmények 2014. évi zárva tartásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

bizottsági

előterjesztés

9.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2013. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                          Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnöke

                          Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                          Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                          Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

közgyűlési

előterjesztés

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2014. február 14.

 

 

              Sass László s.k.

            a Bizottság elnöke

 

Készítette:

 

       Balázs Andrea

      a Bizottság titkára