datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2014. évi határozatai (2014.10.22. után)

 

114/2014. (X.30.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. október 30-ai rendkívüli ülés

115/2014. (X.30.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

116/2014. (XI.13.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. november 13-ai rendkívüli ülés

117/2014. (XI.13.) VFB határozat

Előterjesztés a Fényi u. (Ágfalvi út és Csata u. között) lakossági útépítésével kapcsolatos, rétegvizek okozta problémák megszüntetésére, a támogatás növelésére

118/2014. (XI.19.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. október 19-ei ülés

119/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 01076/62 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

120/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról

121/2014. (XI.19.) VFB határozat

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2014. évi megvalósulásáról, javaslat a 2015. évi tennivalók meghatározására

122/2014. (XI.19.) VFB határozat

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2014. évi megvalósulásáról, javaslat a 2015. évi tennivalók meghatározására

123/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról

124/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

125/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

126/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

127/2014. (XI.19.) VFB határozat

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

128/2014. (XII.10.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. december 10-ei ülés

129/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

130/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 0353/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

131/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződésről

132/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződéséről

133/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

134/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

135/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

136/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

137/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről

138/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről

139/2014. (XII.10.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. december 10-ei rendkívüli ülés

140/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Magyar utca egy szakaszának egyirányúsításáról

141/2014. (XII.10.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. december 10-ei rendkívüli ülés

142/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés „Önkormányzati pályázatokhoz Önrész” jogcím előirányzatának felhasználásáról

143/2014. (XII.18.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2014. december 18-ai rendkívüli ülés

144/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés közvilágítási oszlopok cseréjéről

145/2014. (XII.10.) VFB határozat

Előterjesztés a TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges intézkedésekről