datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2015. évi határozatai

G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 5.

 

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2015. (II.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

2/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

3/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

4/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. változásairól

5/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)

 

6/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól (Zárt ülés!)

7/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól (Zárt ülés!)

8/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól (Zárt ülés!)

9/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés eredménytelenül hirdetett lakás és nem lakás célú ingatlanokról (Zárt ülés!)

10/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

11/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

12/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

13/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

14/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2014. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

15/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

16/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

17/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

18/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

19/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

20/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti műhely bérbeadásáról

21/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

22/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés rendelő bérbeadásáról

23/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés rendelő bérbeadásáról

24/2015. (II.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

25/2015. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés háziorvosi rendelő bérbeadásáról

26/2015. (II.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

27/2015. (II.26.) GB Határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

28/2015. (II.26.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

29/2015. (II.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

30/2015. (II.26.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 jelű pályázatról

31/2015. (III.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

32/2015. (III.18.) GB Határozat

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaság legfőbb szervének üléséről

33/2015. (III.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 20 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Új u. 18. sz.) tekintetében

34/2015. (III.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

35/2015. (III.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 7. sz. (ún. Rejpál-ház) alatti helyiségek bérbeadásáról

36/2015. (III.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti műhely bérbeadásáról

37/2015. (III.23.) GB Határozat

Napirend elfogadása

38/2015. (III.23.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

39/2015. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Zöld Ág bölcsődéjének lapostető szigeteléséről

40/2015. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a Hársfa sori óvodában a gázkazán cseréjéről

41/2015. (III.23.) GB Határozat

Napirend elfogadása

42/2015. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

43/2015. (IV.22.) GB Határozat

Napirend elfogadása

44/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

45/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

46/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

47/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

48/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

49/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

50/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

51/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

52/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

53/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Kapuvári Vízitársulat Intéző Bizottságába tag kijelöléséről

54/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”-ról szóló 17/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

55/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Fertő tavi 01162/5 és 01162/6 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről, csereterületek felajánlásáról

56/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés belvárosi, Kolostor u. 11. szám alatti üzletek hasznosításáról

57/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

58/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

59/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

60/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

61/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

62/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

63/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

64/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

65/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

66/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

67/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

68/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

69/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

70/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

71/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

72/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

73/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

74/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

75/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

76/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

77/2015. (IV.22.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

78/2015. (IV.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

79/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

80/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

81/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés 5 lakás bérbeadásáról

82/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés 5 lakás bérbeadásáról

83/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés 5 lakás bérbeadásáról

84/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés 5 lakás bérbeadásáról

85/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés 5 lakás bérbeadásáról

86/2015. (IV.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 22. fsz. 5. szám alatti lakás bérbevételéről

87/2015. (IV.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

88/2015. (IV.30.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásról

89/2015. (V.20.) GB Határozat

Napirend elfogadása

90/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

91/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

92/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

93/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

94/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

95/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés az ÉNYKK Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010. évek között felhalmozott veszteségéről

96/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötéséről

97/2015. (V.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Brennbergbánya, Soproni úti volt tornaterem bérbeadásáról

98/2015. (V.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

99/2015. (V.28.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés belvárosi önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról

100/2015. (V.28.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés a Kolostor u. 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés!)

101/2015. (V.28.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés!)

102/2015. (V.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

103/2015. (V.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 22. fsz. 5. szám alatti lakás bérbevételéről (Zárt ülés!)

104/2015. (V.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 22. fsz. 5. szám alatti lakás bérbevételéről (Zárt ülés!)

105/2015. (VI.17.) GB Határozat

Napirend elfogadása

106/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

107/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

108/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

109/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásáról

110/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés bizottsági döntés végrehajtásának ellenőrzéséről - Sopron, Torna u. 14. „Elit Mozi”

111/2015. (VI.17.) GB Határozat

Napirend elfogadása

112/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, juharfa u. 11. IX. em. 26. szám alatti lakás bérbeadásáról (Zárt ülés!)

113/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, juharfa u. 11. IX. em. 26. szám alatti lakás bérbeadásáról (Zárt ülés!)

114/2015. (VI.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 79. II. em. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról (Zárt ülés!)

115/2015. (VI.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

116/2015. (VI.25.) GB Határozat

Előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásban foglalt beruházási projektelemek előkészítésének pénzügyi fedezet biztosításáról

117/2015. (VII.09.) GB Határozat

Napirend elfogadása

118/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

119/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

120/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

121/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

122/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

123/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

124/2015. (VII.09.) GB Határozat

Napirend elfogadása

125/2015. (VII.09.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Hegyközségi Tanács helyiségigényéről (Sopron, Lackner K. u. 48.; Kristály-üzletház)

126/2015. (VII.15.) GB Határozat

Napirend elfogadása

127/2015. (VII.15.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásának igényléséről

128/2015. (VII.15.) GB Határozat

Napirend elfogadása

129/2015. (VII.15.) GB Határozat

Előterjesztés az Anger-réti sporttelep (Sopron, Balfi út) kedvezményes használatáról

130/2015. (IX. 16.) GB határozat

Napirend elfogadása

131/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

132/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója megbízatásának meghosszabbításáról

133/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

134/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

135/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

136/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

137/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

138/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

139/2015. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Ötvös u. 19. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről

140/2015. (IX. 24.) GB határozat

Napirend elfogadása

141/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város – Soproni Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás megkötéséről

142/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről és az orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről

143/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 82 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Hátsókapu 1. sz.) tekintetében

144/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

145/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)

146/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás

147/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 7. I. em. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról

148/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 9. I. em. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról

149/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 9. I. em. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról

150/2015. (IX. 24.) GB határozat

Napirend elfogadása

151/2015. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés Széchenyi István soproni szobrának posztamensén lévő gránitlapokon idézet felvéséséről

152/2015. (X. 21.) GB határozat

Napirend elfogadása

153/2015. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kötendő fenntartói megállapodásról

154/2015. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

155/2015. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés!)

156/2015. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés!)

157/2015. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Fertőmenti Hegyközség helyiségcsatolási igényéről (Sopron, Lackner K. u. 48.; Kristály Üzletház)

158/2015. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

159/2015. (X. 29.) GB határozat

Napirend elfogadása

160/2015. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról

161/2015. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő módosított vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

162/2015. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 2826/1 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Széchenyi tér 10. szám) tekintetében

163/2015. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Ötvös u. 19. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről (Zárt ülés!)

164/2015. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Ötvös u. 19. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről (Zárt ülés!)

165/2015. (XI. 02.) GB határozat

Napirend elfogadása

166/2015. (XI. 02.) GB határozat

Előterjesztés a soproni 01162/6 hrsz-on (Fertő-part déli része) található üdülőházra kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

167/2015. (XI. 11.) GB határozat

Napirend elfogadása

168/2015. (XI. 11.) GB határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

169/2015. (XI. 11.) GB határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

170/2015. (XI. 18.) GB határozat

Napirend elfogadása

171/2015. (XI. 18.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés módosításáról

172/2015. (XI. 18.) GB határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2015. évi használatáról

173/2015. (XI. 18.) GB határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

174/2015. (XI. 18.) GB határozat

Előterjesztés a 45/2015. (III. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról

175/2015. (XII. 09.) GB határozat

Napirend elfogadása

176/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

177/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

178/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

179/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

180/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

181/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

182/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

183/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

184/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

185/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács által megvalósított Nemeskúti út útépítési pályázat önkormányzati önerejének növeléséről

186/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

187/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

188/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Kulcspont Kaffee Kft.-vel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről

189/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Rosengarten Vendéglátó Kft.-vel kötendő megállapodásról

190/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

191/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

192/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

193/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

194/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés!)

195/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés!)

196/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

197/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés Sopron-Jánostelepi utak megvételéről (Zárt ülés!)

198/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 7. i. em. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról

199/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti közösségi helyiség bérbeadásáról

200/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek bérbeadásáról

201/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

202/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

203/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének bérbeadásáról

204/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Brennbergbánya, Soproni úti volt tornaterem bérbeadásáról

205/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth J. u.13. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

206/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

207/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiség bérbeadásáról

208/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. szám alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

209/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség bérbeadásáról

210/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérbeadásáról

211/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Színház u. 33. szám alatti helyiség bérbeadásáról

212/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti műhely bérbeadásáról

213/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

214/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

215/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

216/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Árpád utca volt ABC épület 85 m2-es helyiségrészének kedvezményes bérleti díjas használatáról

217/2015. (XII. 09.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról

218/2015. (XII. 17.) GB határozat

Napirend elfogadása

219/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

220/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

221/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

222/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

223/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

224/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

225/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

226/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

227/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

228/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

229/2015. (XII. 17.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti (67 m2-es) műhely bérbeadásáról