datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2015. évi határozatai

J O G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 5.

 

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2015. (I. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2015. (I. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

3/2015. (I. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

4/2015. (I. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

5/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

6/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

7/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

8/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

9/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

10/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

11/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

12/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

13/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

14/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

15/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

16/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

17/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

18/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

19/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

20/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

21/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

22/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

23/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

24/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

25/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati segély elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

26/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Tűztorony Fogadóépület (soproni 198 hrsz) vagyonkezeléséről és elszámolási megállapodás megkötéséről

27/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Tűztorony Fogadóépület (soproni 198 hrsz) vagyonkezeléséről és elszámolási megállapodás megkötéséről

28/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

29/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Közgazdasági Osztálya, Építéshatósági Osztálya és a Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

30/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Közgazdasági Osztálya, Építéshatósági Osztálya és a Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

31/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Közgazdasági Osztálya, Építéshatósági Osztálya és a Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

32/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Közgazdasági Osztálya, Építéshatósági Osztálya és a Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

33/2015. (II. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, Közgazdasági Osztálya, Építéshatósági Osztálya és a Jegyzői Iroda ügyrendjének módosításáról

34/2015. (II. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

35/2015. (II. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól (rendeletalkotás)

36/2015. (II. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

37/2015. (II. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

38/2015. (II. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a közgyűlés ülésrendjéről

39/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

40/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

41/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

42/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

43/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés „Sopron, Délkeleti városrész és az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának” felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

44/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés „Sopron, Délkeleti városrész és az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának” felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

45/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés „Sopron, Szent Mihály domb városrész”, „Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek” és „Sopron, Deák tér és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

46/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés „Sopron, Szent Mihály domb városrész”, „Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek” és „Sopron, Deák tér és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

47/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Etikai Szabályzatáról

48/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

49/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

50/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

51/2015. (III. 23.) JÜB határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

52/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

53/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

54/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

55/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

56/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

57/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

58/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

59/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól és bekötési vízmérők átadásáról

60/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

61/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

62/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”-ról szóló 17/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

63/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

64/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

65/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

66/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés bírósági ülnökök választására

67/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

68/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

69/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

70/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

71/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

72/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

73/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

74/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

75/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

76/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

77/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

78/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

79/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

80/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

81/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

82/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

83/2015. (IV. 27.) JÜB határozat

Sürgősségi előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásról

84/2015. (IV. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

85/2015. (IV. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés az Országos Erdészeti Egyesület idősotthon létrehozásával kapcsolatos kérésének támogatásáról

86/2015. (IV. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

87/2015. (IV. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

88/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

89/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg fenntartásával kapcsolatos tárgykörben

90/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

91/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

92/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés az ÉNYKK Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010. évek között felhalmozott veszteségéről

93/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés az ÉNYKK Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010. évek között felhalmozott veszteségéről

94/2015. (V. 18.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötéséről

95/2015. (VI. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

96/2015. (VI. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

97/2015. (VI. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

98/2015. (VI. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

99/2015. (VI. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

100/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

101/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

102/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

103/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

104/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

105/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

106/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

107/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

108/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

109/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

110/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

111/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

112/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

113/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

114/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével történő konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

115/2015. (VI. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés az „Alapítvány a Közbiztonságért” elnevezésű szervezet megszüntetéséről

116/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

117/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

118/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

119/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

120/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

121/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

122/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés!)

123/2015. (VII. 09.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

124/2015. (VII. 15.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

125/2015. (VII. 15.) JÜB határozat

Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között megállapodás megkötéséről a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól

126/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

127/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

128/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

129/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

130/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

131/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

132/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, valamint Településszerkezeti Terve (Déli pályaudvar környékére) módosításáról (rendeletalkotás)

133/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

134/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

135/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról

136/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról

137/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról

138/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

139/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

140/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

141/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

142/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

143/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

144/2015. (IX. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

145/2015. (IX. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

146/2015. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

147/2015. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

148/2015. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város – Soproni Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás megkötéséről

149/2015. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

150/2015. (IX. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 82 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Hátsókapu 1. sz.) tekintetében

151/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

152/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kötendő fenntartói megállapodásról

153/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2016. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

154/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2016. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

155/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Horváth József Művészeti Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás meghosszabbításáról

156/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló helyi rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

157/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szabályozási Tervei és Helyi Építési Szabályzatai gépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló rendelet kidolgozásáról, a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról

158/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

159/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

160/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

161/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

162/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

163/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

164/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

165/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

166/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

167/2015. (X. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Közgazdasági Osztálya, Igazgatási Osztálya, Humánszolgáltatási Osztálya, Városfejlesztési Osztálya, Építéshatósági Osztálya, Városgazdálkodási Osztálya, és a Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

168/2015. (X. 29.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

169/2015. (X. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról

170/2015. (X. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő módosított vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról

171/2015. (XI. 11.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

172/2015. (XI. 11.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron szolgálatáért ” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

173/2015. (XI. 11.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron szolgálatáért ” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

174/2015. (XI. 11.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron szolgálatáért ” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

175/2015. (XI. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

176/2015. (XI. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés módosításáról

177/2015. (XI. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

178/2015. (XI. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanáccsal kötött kölcsönszerződésben szereplő visszafizetési határidő módosításáról

179/2015. (XI. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés (termőföld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban kiadott) földbizottsági állásfoglalás ügyében, kifogás elbírálása tárgyban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

180/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

181/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron-Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításáról (rendeletalkotás)

182/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

183/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

184/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács által megvalósított Nemeskúti út útépítési pályázat önkormányzati önerejének növeléséről

185/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

186/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

187/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron-Jánostelepi utak megvételéről (Zárt ülés!)

188/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a Kulcspont Kaffee Kft.-vel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről

189/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a Rosengarten Vendéglátó Kft.-vel kötendő megállapodásról

190/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

191/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

192/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

193/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

194/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

195/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról

196/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

197/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

198/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

199/2015. (XII. 14.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

200/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

201/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

202/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

203/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

204/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

205/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (Új közterületek besorolása, iskolavédőnői körzetek módosítása, ifjúsági fogorvosi körzet módosítása, Sopronkőhidai felnőtt-háziorvosi körzet kialakítása) (rendeletalkotás)

206/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

207/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

208/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről, orvosi rendelő eszközeinek adásvételéről és területen kívüli háziorvosi tevékenység működésének kiegészítő támogatásáról Sopronkőhida városrészben

209/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

210/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

211/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

212/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

213/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

214/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2016. évi felülvizsgálatáról, valamint a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodásról

215/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

216/2015. (XII. 17.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságának ütemtervtől eltérő kivételéről

217/2015. (XII. 28.) JÜB határozat

Napirend elfogadása