datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2015. évi határozatai

 

A Városfejlesztési Bizottság

 

2015. évi határozatai

 

 

 

 

 

Határozat száma

Előterjesztés tárgya

1/2015. (II.18.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2015. február 18-ai ülés

2/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron – Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendeletnek a 8216 és 8240/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

3/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron – Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendeletnek a 8216 és 8240/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

4/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2014. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

5/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

6/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

7/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

8/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

9/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

10/2015. (II.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni Kodály tér egy szakaszának egyirányúsításáról

11/2015. (II.26.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2015. február 26-ai rendkívüli ülés

12/2015. (II.26.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

13/2015. (II.26.) VFB határozat

 

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól (rendeletalkotás)

14/2015. (II.26.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

15/2015. (III.18.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2015. március 18-ai üléséről

16/2015. (III.18.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

17/2015. (III.18.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

18/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

19/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

20/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

21/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés „Sopron, Délkeleti városrész és az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának” felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

22/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés „Sopron, Délkeleti városrész és az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának” felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

23/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés „Sopron, Szent Mihály domb városrész”, „Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek” és „Sopron, Deák tér és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

24/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés „Sopron, Szent Mihály domb városrész”, „Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek” és „Sopron, Deák tér és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

25/2015. (III.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

26/2015. (III.26.) VFB határozat

 

Napirendi pontok – 2015. március 26-ai rendkívüli ülés

27/2015. (III.26.) VFB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

28/2015. (III.26.) VFB határozat

 

Napirendi pontok – 2015. március 26-ai rendkívüli ZÁRT ülés

29/2015. (III.26.) VFB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés szabálytalanul kihelyezett reklámtábla bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

28/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

 

Napirendi pontok – 2015. április 22-ei ülés

29/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

30/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

31/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

32/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)

33/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

34/2015. (IV.22.) VFB határozat

 

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

35/2015. (IV.30.) VFB határozat

 

Napirendi pontok – 2015. április 30-ai rendkívüli ülés

36/2015. (IV.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadásáról

37/2015. (IV.30.) VFB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásról

38/2015. (IV.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

39/2015. (IV.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

40/2015. (V.20.) VFB határozat

 

Napirendi pontok – 2015. május 20-ai ülés

41/2015. (V.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni Ösvény utca egyirányúsításáról

42/2015. (V.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés Muhr Othmar mellszobrának felállításáról

43/2015. (V.20.) VFB határozat

Előterjesztés Muhr Othmar mellszobrának felállításáról

44/2015. (V.28.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2015. május 28-ai rendkívüli ülés

45/2015. (V.28.) VFB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés a Kolostor u. 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

46/2015. (V.28.) VFB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 végleges változatának elfogadásához

47/2015. (VI.15.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2015. június 15-ei rendkívüli ülés

48/2015. (VI.15.) VFB határozat

 

Előterjesztés az URBACT III programban való részvételről

49/2015. (VI.15.) VFB határozat

 

Előterjesztés az URBACT III programban való részvételről

50/2015. (VI.17.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2015. június 17-ei ülés

51/2015. (VI.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

52/2015. (VI.17.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetetéséről

53/2015. (VI.26.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. június 26-ai rendkívüli üléséről

54/2015. (VI.26.) VFB határozat

Előterjesztés a „Csillagok Városa” Nonprofit Kft. által a városnak adományozott kreatív székek újabb helyszíneiről

55/2015. (VI.26.) VFB határozat

 

Előterjesztés a „Csillagok Városa” Nonprofit Kft. által a városnak adományozott kreatív székek újabb helyszíneiről

56/2015. (VI.26.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. június 26-ai rendkívüli üléséről

57/2015. (VI.26.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni 01101/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

58/2015. (VII.9.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. július 9-ei rendkívüli üléséről

59/2015. (VII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út- és közműépítési pályázatok támogatásáról

60/2015. (VII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út- és közműépítési pályázatok támogatásáról

61/2015. (VII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi bejelentéses eljárásban hozott tiltó határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

62/2015. (VII.13.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. július 13-ai rendkívüli üléséről

63/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Szépvölgyi utca lakossági útépítés pályázat támogatásáról

64/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Menyhért utca lakossági útépítés pályázat támogatásáról

65/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Tómalom 6. (Jánostelep) utca lakossági útépítés pályázat 2. ütem támogatásáról

66/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Csőszház dűlő lakossági szennyvízcsatorna építés pályázat támogatásáról

67/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

68/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

69/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

70/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

71/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

72/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

73/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

74/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

75/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

76/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

77/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

78/2015. (VII.13.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

79/2015. (VII.15.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. július 15-ai rendkívüli ülés

80/2015. (VII.15.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között megállapodás megkötéséről a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól

81/2015. (IX.16.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. szeptember 16-ai rendes üléséről

82/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

83/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

84/2015. (IX.16.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

85/2015. (IX.16.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

86/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron, Sopronbánfalva és Sopronbánfalva - Kutyahegy Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetetéséről

87/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, valamint Településszerkezeti Terve (Déli pályaudvar környékére) módosításáról (rendeletalkotás)

88/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, valamint Településszerkezeti Terve (Déli pályaudvar környékére) módosításáról (rendeletalkotás)

89/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Jánostelepen

90/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Jánostelepen

91/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben I.

92/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben I.

93/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben II.

94/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben II.

95/2015. (IX.16.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

96/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

97/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

98/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben III.

99/2015. (IX.16.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

100/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

101/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Sopronkőhida városrészben

102/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi lakóparkban

103/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi lakóparkban

104/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi lakóparkban

105/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Szakál Ernő szobrászművész munkás/városvédő szobrának áthelyezéséről

106/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés Szakál Ernő szobrászművész munkás/városvédő szobrának áthelyezéséről

107/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

108/2015. (IX.16.) VFB határozat

 

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

109/2015. (IX.24.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. szeptember 24-ei rendkívüli ülés

110/2015. (IX.24.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

111/2015. (IX.24.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

112/2015. (IX.24.) VFB határozat

 

Előterjesztés Széchenyi István soproni szobrának posztamensén lévő gránitlapokon idézet felvéséséről

113/2015. (IX.24.) VFB határozat

 

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról

114/2015. (X.21.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. október 21-ei rendes üléséről

115/2015. (X.21.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

116/2015. (X.21.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

117/2015. (X.21.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szabályozási Tervei és Helyi Építési Szabályzatai gépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló rendelet kidolgozásáról, a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról

118/2015. (X.21.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szabályozási Tervei és Helyi Építési Szabályzatai gépkocsi elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló rendelet kidolgozásáról, a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról

119/2015. (X.21.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

120/2015. (XI.11.) VFB határozat

 

Napirendi pontok –  2015. november 11-ei ZÁRT rendkívüli ülés

121/2015. (XI.11.) VFB határozat

 

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

122/2015. (XI.11.) VFB határozat

 

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

123/2015. (XI.11.) VFB határozat

 

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

124/2015. (XI.11.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. november 11-ei rendkívüli ülés

125/2015. (XI.11.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről

126/2015. (XI.18.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. november 18-ai rendes ülés

127/2015. (XI.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

128/2015. (XI.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a 45/2015. (III. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról

129/2015. (XI.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Holló utcai forgalomkorlátozó oszlopok eltávolításáról

130/2015. (XI.18.) VFB határozat

Előterjesztés parkolóhelyek kialakításáról

131/2015. (XII.9.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. december 9-ei rendes ülés

132/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

133/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

134/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron-Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításáról (rendeletalkotás)

135/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

136/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

137/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

138/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

139/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

140/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Sopron, Kolostor utca 11. sz. alatti helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntés meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

141/2015. (XII.17.) VFB határozat

Napirendi pontok –  2015. december 17-ei rendkívüli ülés

142/2015. (XII.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

143/2015. (XII.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

144/2015. (XII.9.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)