datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Építéshatósági Osztály

 

 

 


 
 Építéshatósági Osztály

 


 


 

Osztályvezető helyettes: Kuntár Viktória


Cím:

9400 Sopron, Fő tér 5. II. emelet

Tel.: 99/515-171; Fax: 99/515-280

E-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu


Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 – 17.00

szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

péntek: 8.00 – 12.00

 

ElérhetőségekI. 1. Aktuális információk

I. 2. Az ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb teendők

I. 3. Munkatársak, elérhetőségek

I. 4. Ügyintézési területi beosztások

I. 5. Építésüggyel összefüggő jogszabályok gyűjteménye 

I. 6. Ügymenet leírások

I. 7. Letölthető nyomtatványok

I. 8. Eljárási illetékek

I. 9. Hasznos címek építésügyben

I. 10. Hasznos linkek

I.11. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer   (ÉTDR)

I.12. Ekektronikus Építési Napló

I.13. Országos Építésügyi Nyilvántartás

I.14. Gyakran ismételt kérdések

 

I.
Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök
 

1. osztályvezető
2. osztályvezető-helyettes
3. ügykezelő I.
4. ügykezelő II.
5. építéshatósági ügyintéző I.
6. építéshatósági ügyintéző II.
7. építéshatósági ügyintéző III.
8. építéshatósági ügyintéző IV.
9. építéshatósági ügyintéző VI.
10. építéshatósági ügyintéző VII.
11. építéshatósági ügyintéző VIII.
12. építéshatósági ügyintéző IX.
13. építéshatósági ügyintéző X.
14. építéshatósági ügyintéző XI.
15. építéshatósági ügyintéző XII.
16. építéshatósági ügyintéző XIII.

 

II.
Az osztály feladatai

 

A részletes feladat-leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok munkakörönkénti bontásban a következők:

Osztályvezető:

  • az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,
  • nformációáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,
  • közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,
  • építéshatósági ügyekben szakmai tanácsadás az ügyintézőknek,
  • vezetői ellenőrzések.

Osztályvezető helyettes:

  • építéshatósági ügyekben szakmai tanácsadás az ügyintézőknek,
  • a vezetői ellenőrzés és a hiányosságok javításának segítése,
  • az osztályvezető helyettesítése.

Építéshatósági ügyintéző I-XIII.:

  • építéshatósági és az azzal kapcsolatos eljárások lefolytatása a jegyző illetékességi területén belül, a számára kijelölt területen.

Ügykezelő I-II.:

  • az osztály működéséhez szükséges adminisztrációs, kiadmányozási, iktatási és irattározási feladatok elvégzése.

 

III.
Helyettesítés, kiadmányozás

 

Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az osztályvezető-helyettes helyettesíti.

Az osztályvezető - a jegyző által fenntartott ügyek kivételével - az osztály egész tevékenységével kapcsolatban - beleértve az eljárásába vont és a több egységet érintő ügyeket is - gyakorolja a kiadmányozás jogát.

Kiadmányozási jogot gyakorol az ügyintéző az adatváltozások, értesítések, idézések, meghívások, megkeresés, az építésügyi hatósági ellenőrzés során az építési munka leállítását tartalmazó közbenső intézkedés, az építészeti - műszaki tervdokumentáció engedélyezési záradékolása, az osztályvezető azonnali tájékoztatása mellett a szakhatósági eljárás keretében a helyszínen tett és jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozata vonatkozásában.

Az osztály kiadmányain a kiadmányozó nevét és beosztását kell feltüntetni. Amennyiben nem az osztályvezető a kiadmányozó, a kiadványt erre utaló jelzéssel (helyett) kell ellátni.

 

IV.

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2017. december 1-én lép hatályba, egyidejűleg az Építéshatósági Osztály 2015. november 1-én kiadott 12. változatú
ügyrendje hatályát veszti.