datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

I. 5. Építésüggyel összefüggő jogszabályok gyűjteményeKET
a 2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


ÉTV
1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről


OTÉK
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről


343/2006.(XII.23.) Kormányrendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről


ITV.
1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről


312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról


313/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról


314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről


191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről


46/2012. (XII.27.)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete
a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről


47/2012.(XII.27.)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete
a településképi véleményezési eljárásról


SZABÁLYOZÁSI TERVEK 


155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről


https://www.e-epites.hu/jogszabalyok


 

 

2015. február 24. / Építéshatósági osztály