datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2015-09-16 GB rendes ülés előterjesztései

 

40080-20/2015.

 

 

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

2015. szeptember 16. napján (szerdán) 15:00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

1.        

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója megbízatásának meghosszabbításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

3.       

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

4.       

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

 

5.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

6.       

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Mágel Ágost elnök

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

7.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

8.       

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

9.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                                   Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

10.    

Előterjesztés a Sopron, Ötvös u. 19. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó :             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

 

Sopron, 2015. szeptember 12.