datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2015-09-21 JÜB rendes ülés előterjesztései

 

40075-16/2015.

 
 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2015. szeptember 21. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

1.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Mágel Ágost elnök

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

4.      

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, valamint Településszerkezeti Terve (Déli pályaudvar környékére) módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

5.      

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

6.      

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

7.      

Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozataláról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                         Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

9.      

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, feladat-ellátási megállapodás megkötéséről, üzemeltetési szerződés megszüntetéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

10.   

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

11.    

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

 

Sopron, 2015. szeptember 15.