datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2016. évi határozatai

 

G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 6.

 

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2016. (I.08.) GB Határozat

Napirend elfogadása

2/2016. (I.08.) GB Határozat

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról

3/2016. (I.08.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 3144/2 hrsz-ú (9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 39.) ingatlan tekintetében

4/2016. (I.08.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat elővásárlási jogáról, a soproni 2459/A hrsz-ú (9400 Sopron, Kőfaragó téri töltőállomás) ingatlan tekintetében

5/2016. (II.05.) GB Határozat

Napirend elfogadása

6/2016. (II.05.) GB Határozat

Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

7/2016. (II.17.) GB Határozat

Napirend elfogadása

8/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kuruc Krt. 2. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

9/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a 242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2015. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

10/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

11/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 22. szám alatti, 2114 hrsz-ú társasház tárolójának elidegenítéséről

12/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 34. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

13/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

14/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

15/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

16/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiségek kedvezményes bérleti díjas használatáról

17/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

18/2016. (II.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

19/2016. (II.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

20/2016. (II.25.) GB Határozat

Előterjesztés projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról

21/2016. (II.25.) GB Határozat

Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

22/2016. (II.25.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban (Zárt ülés!)

23/2016. (II.25.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban (Zárt ülés!)

24/2016. (III.23.) GB Határozat

Napirend elfogadása

25/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

26/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

27/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

28/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

29/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

30/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

31/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

32/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

33/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

34/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről

35/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)

36/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Torna u. 14. „Elit Mozi” bérleti szerződésének meghosszabbításáról

37/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Patak u. 45. sz. alatti műhely, raktár valamint tároló helyiségek elidegenítéséről (Zárt ülés!)

38/2016. (III.23.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Fegyvertár u. 2. sz. alatti fszt. 3. lakás elidegenítéséről (Zárt ülés!)

39/2016. (III.31.) GB Határozat

Napirend elfogadása

40/2016. (III.31.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2015. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

41/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a lakások és a helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (kedvezményes helyiségbérletek) (rendeletalkotás)

42/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

43/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

44/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

45/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

46/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

47/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

48/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

49/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

50/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

51/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

52/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a nagycenki volt vízműtelep ingyenes átruházásáról (Zárt ülés!)

53/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

54/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

55/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

56/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

57/2016. (III.31.) GB Határozat

Napirend elfogadása

58/2016. (III.31.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. sz. épülettel szemközti szolgáltató épület 3. sz. helyiségének kedvezményes bérleti díjas használatáról

59/2016. (IV.06.) GB Határozat

Napirend elfogadása

60/2016. (IV.06.) GB Határozat

Előterjesztés az Anger-réti sporttelep használatáról

61/2016. (IV.20.) GB Határozat

Napirend elfogadása

62/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

63/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

64/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

65/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

66/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

67/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

68/2016. (IV.20.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

69/2016. (IV.27.) GB Határozat

Napirend elfogadása

70/2016. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

71/2016. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

72/2016. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

73/2016. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

74/2016. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról

75/2016. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés a projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról szóló 38/2016. (II. 25.) Kgy. határozat módosításáról

76/2016. (V.10.) GB Határozat

Napirend elfogadása

77/2016. (V.10.) GB Határozat

Előterjesztés Fertő tavi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igénylésével kapcsolatos közgyűlési határozat kiegészítéséről

78/2016. (V.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

79/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízásáról

80/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízásáról

81/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

82/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

83/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a köztéri vizes létesítmények üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződés módosításáról

84/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

85/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

86/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

87/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

88/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

89/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

90/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

91/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

92/2016. (V.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 7. sz. (ún. Rejpál-ház) alatti helyiség – pince –bérbeadásáról

93/2016. (V.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

94/2016. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

95/2016. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés vételi ajánlat benyújtásáról a „WEST Üzletház” vonatkozásában (Zárt ülés!)

96/2016. (VI. 21.) GB határozat

Napirend elfogadása

97/2016. (VI. 21.) GB határozat

Előterjesztés az Anger-réti sporttelep használatáról

98/2016. (VI. 21.) GB határozat

Előterjesztés az Anger-réti sporttelep használatáról

99/2016. (VI. 22.) GB határozat

Napirend elfogadása

100/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

101/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

102/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

103/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

104/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

105/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

106/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

107/2016. (VI. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

108/2016. (VI. 30.) GB határozat

Napirend elfogadása

109/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

110/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak Fertőrákos Községi Önkormányzat részére történő ingyenes vagyonátadásról (Zárt ülés!)

111/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

112/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

113/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

114/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

115/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

116/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

117/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

118/2016. (VI. 30.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

119/2016. (VII. 21.) GB határozat

Napirend elfogadása

120/2016. (VII. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

121/2016. (VII. 21.) GB határozat

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés!)

122/2016. (VII. 21.) GB határozat

Napirend elfogadása

123/2016. (VII. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 14. szám alatti ingatlan használatáról

124/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Napirend elfogadása

125/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

126/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

127/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

128/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

129/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

130/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

131/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

132/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

133/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

134/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

135/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

136/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

137/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

138/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

139/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

140/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

141/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

142/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

143/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

144/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

145/2016. (VIII. 30.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

146/2016. (IX. 22.) GB határozat

Napirend elfogadása

147/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodásról

148/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés Ágfalva Községi Önkormányzat Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról

149/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további fejlesztéséről

150/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

151/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

152/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

153/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

154/2016. (IX. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

155/2016. (IX. 29.) GB határozat

Napirend elfogadása

156/2016. (IX. 29.) GB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

157/2016. (IX. 29.) GB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

158/2016. (X. 19.) GB határozat

Napirend elfogadása

159/2016. (X. 19.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok együttes pályázatának kiírásáról (Zárt ülés!)

160/2016. (X. 19.) GB határozat

Napirend elfogadása

161/2016. (X. 19.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. I. em. 5. szám alatti lakás bérbevételéről

162/2016. (X. 27.) GB határozat

Napirend elfogadása

163/2016. (X. 27.) GB határozat

Előterjesztés a történelmi belváros megújításához kapcsolódó vízi közmű felújításáról

164/2016. (X. 27.) GB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők támogatásának biztosításáról

165/2016. (XI. 16.) GB határozat

Napirend elfogadása

166/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

167/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

168/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

169/2016. (XI. 16.) GB határozat

Napirend elfogadása

170/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

171/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

172/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

173/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

174/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

175/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

176/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

177/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

178/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi út 24. számú társasházban található 2115/A/6 hrsz-ú lakás feletti padlástér elidegenítéséről

179/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

180/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

181/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

182/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

183/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

184/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek bérbeadásáról

185/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról

186/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti, 67 m2-es műhely bérbeadásáról

187/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti irodahelyiség bérbeadásáról

188/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség bérbeadásáról

189/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. szám alatti, 33 m2-es üzlethelyiség bérbeadásáról

190/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiség bérbeadásáról

191/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti, 71m2-es műhely bérbeadásáról

192/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség bérbeadásáról

193/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

194/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth J. u. 13. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

195/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Brennbergbánya, Soproni úti volt tornaterem bérbeadásáról

196/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének bérbeadásáról

197/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

198/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti közösségi helyiség bérbeadásáról

199/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség bérbeadásáról

200/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség bérbeadásáról

201/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

202/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

203/2016. (XI. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. sz. épülettel szemközti szolgáltató épület 3. üzlethelyiség bérbeadásáról

204/2016. (XI. 24.) GB határozat

Napirend elfogadása

205/2016. (XI. 24.) GB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

206/2016. (XI. 24.) GB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

207/2016. (XI. 24.) GB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

208/2016. (XI. 24.) GB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

209/2016. (XII. 14.) GB határozat

Napirend elfogadása

210/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

211/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

212/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

213/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

214/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

215/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

216/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

217/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

218/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2016. évi használatáról

219/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a 257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

220/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

221/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 45. szám alatti társasházban található, „A” jelű épülethez tartozó közös tulajdonú helyiségek kizárólagos használati jogának rendezéséről

222/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

223/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

224/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. I. em. 5. szám alatti lakás bérbevételéről

225/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. I. em. 5. szám alatti lakás bérbevételéről

226/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kuruc krt. 2. szám alatti helyiség bérbeadásáról

227/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről (Zárt ülés!)

228/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a Várkerület 94. sz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

229/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

230/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

231/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés a volt „West Üzletház” bontásáról (Zárt ülés!)

232/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

233/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

234/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés!)

235/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés!)

236/2016. (XII. 14.) GB határozat

Napirend elfogadása

237/2016. (XII. 14.) GB határozat

Előterjesztés bérleti szerződés módosításáról

238/2016. (XII. 19.) GB határozat

Napirend elfogadása

239/2016. (XII. 19.) GB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés!)

240/2016. (XII. 19.) GB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés!)

241/2016. (XII. 19.) GB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés!)

242/2016. (XII. 22.) GB határozat

Napirend elfogadása

243/2016. (XII. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. ügyvezetőjének megbízásáról (Zárt ülés!)

244/2016. (XII. 22.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

245/2016. (XII. 22.) GB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

246/2016. (XII. 22.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek 2017. évi illetményemeléséről