datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága üléseinek 2016. évi határozatai

 

 

J O G I ÉS ÜGYRENDI  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 6.

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2016. (I. 08.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

2/2016. (I. 08.) JÜB határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 3144/2 hrsz-ú (9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 39.) ingatlan tekintetében

3/2016. (I. 08.) JÜB határozat

Előterjesztés az önkormányzat elővásárlási jogáról, a soproni 2459/A hrsz-ú (9400 Sopron, Kőfaragó téri töltőállomás) ingatlan tekintetében

4/2016. (I. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

5/2016. (I. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

6/2016. (II. 05.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

7/2016. (II. 05.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

8/2016. (II. 05.) JÜB határozat

Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

9/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

10/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

11/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

12/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

13/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

14/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni 8607/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívüli helyezéséről (rendeletalkotás)

15/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

16/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés szabálytalanul kihelyezett konténer bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

17/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

18/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

19/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

20/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

21/2016. (II. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

22/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

23/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról

24/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

25/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

26/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

27/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

28/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

29/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

30/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

31/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

32/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

33/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

34/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok létesítő okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

35/2016. (II. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről

36/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

37/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

38/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

39/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

40/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

41/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni 6814/1 és 7213/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

42/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

43/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről

44/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)

45/2016. (III. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

46/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

47/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2015. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

48/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a lakások és a helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (kedvezményes helyiségbérletek) (rendeletalkotás)

49/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

50/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

51/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

52/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

53/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni 1356 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

54/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya és a Városgazdálkodási Osztálya ügyrendjének módosításáról

55/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya és a Városgazdálkodási Osztálya ügyrendjének módosításáról

56/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés a nagycenki volt vízműtelep ingyenes átruházásáról (Zárt ülés!)

57/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

58/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

59/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

60/2016. (III. 31.) JÜB határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés!) (rendeletalkotás)

61/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

62/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

63/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

64/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

65/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

66/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

67/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

68/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

69/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

70/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

71/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

72/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

73/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatása elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Zárt ülés!)

74/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

75/2016. (IV. 25.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

76/2016. (IV. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

77/2016. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

78/2016. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

79/2016. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

80/2016. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

81/2016. (IV. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról

82/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

83/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

84/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a köztéri vizes létesítmények üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződés módosításáról

85/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni 5368 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

86/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról és az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról szóló rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

87/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról és az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról szóló rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

88/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

89/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

90/2016. (V. 23.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály ügyrendjének módosításáról

91/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

92/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés védőnői körzethatárok módosításáról, új védőnői körzet kialakításáról (rendeletalkotás)

93/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány és a Soproni Sport Közalapítvány létesítő okiratának módosításáról

94/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány és a Soproni Sport Közalapítvány létesítő okiratának módosításáról

95/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron-Görbehalom, Hidegvízvölgyi út felújításának támogatásáról

96/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés dohányzási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

97/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Fertő tavi vízitelepre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

98/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a szabályozási tervek gépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírásainak módosításáról (rendeletalkotás)

99/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Lőverek Szabályozási Terv különleges területeire vonatkozó előírásai felülvizsgálatáról

100/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Lőverek Szabályozási Terv különleges területeire vonatkozó előírásai felülvizsgálatáról

101/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Lőverek városrész különleges építési övezetű területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

102/2016. (V. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés vételi ajánlat benyújtásáról a „WEST Üzletház” vonatkozásában (Zárt ülés!)

103/2016. (VI. 13.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

104/2016. (VI. 13.) JÜB határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út, valamint az ÉNy-i tehermentesítő út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztéséről

105/2016. (VI. 13.) JÜB határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út, valamint az ÉNy-i tehermentesítő út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztéséről

106/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

107/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

108/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

109/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

110/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

111/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

112/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létesítő okiratának módosításáról

113/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létesítő okiratának módosításáról

114/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

115/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

116/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

117/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

118/2016. (VI. 28.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

119/2016. (VI. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

120/2016. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak Fertőrákos Községi Önkormányzat részére történő ingyenes vagyonátadásról (Zárt ülés!)

121/2016. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

122/2016. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

123/2016. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

124/2016. (VI. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról (Zárt ülés!)

125/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

126/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal helyi építési szabályzatokat érintő GYB-04/980-1/2016. számú törvényességi felhívásáról (rendeletalkotás)

127/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

128/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

129/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

130/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

131/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés!)

132/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

133/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

134/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

135/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

136/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

137/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

138/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

139/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

140/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

141/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

142/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

143/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

144/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

145/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

146/2016. (VIII. 30.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés!)

147/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

148/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

149/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosításáról

150/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosításáról

151/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosításáról

152/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

153/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodásról

154/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Ágfalva Községi Önkormányzat Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról

155/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további fejlesztéséről

156/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

157/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

158/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés egyes szabályozási tervek módosításáról (rendeletalkotás)

159/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

160/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

161/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

162/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

163/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

164/2016. (IX. 26.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

165/2016. (IX. 29.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

166/2016. (IX. 29.) JÜB határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

167/2016. (X. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

168/2016. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

169/2016. (X. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

170/2016. (X. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda ügyrendjének módosításáról

171/2016. (X. 27.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

172/2016. (X. 27.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni 2122, 2133/4, 2138/1, 2138/2, 2156/2, 2156/3, 2156/6 és a 2161 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

173/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

174/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés!)

175/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés!)

176/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés!)

177/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

178/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

179/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

180/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

181/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

182/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

183/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

184/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

185/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron Szolgálatáért” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

186/2016. (XI. 21.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Civitas Fidelissima” és a „Sopron Szolgálatáért” díjak adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

187/2016. (XI. 24.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

188/2016. (XI. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

189/2016. (XI. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

190/2016. (XI. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

191/2016. (XI. 24.) JÜB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

192/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

193/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

194/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

195/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

196/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

197/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

198/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

199/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

200/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

201/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

202/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről (Zárt ülés!)

203/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

204/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

205/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés a Várkerület 94. sz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

206/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

207/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

208/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

209/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

210/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés!)

211/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés!)

212/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervbe való illesztése céljából megállapodás kötéséről

213/2016. (XII. 19.) JÜB határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Várfal u. 5.) (Zárt ülés!)

214/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

215/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

216/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés Sopron MJV Településszerkezeti terve, a Külterület szabályozási terv, valamint az Északnyugati városrész és a Virágvölgy és környéke szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításáról (Északnyugati elkerülő út) (rendeletalkotás)

217/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

218/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

219/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

220/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

221/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról

222/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2017. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

223/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása

224/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével kötendő Konzorciumi megállapodásról

225/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

226/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

227/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

228/2016. (XII. 22.) JÜB határozat

Napirend elfogadása