datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Bizottsága üléseinek 2016. évi határozatai

 

Költségvetési Bizottság 2016.évi határozatai

 

 

1/2016. (I. 8.) KB. határozat

Napirendi pontok elfogadása

2/2016. (I. 8.) KB. határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 3144/2 hrsz-ú (9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 39.) ingatlan tekintetében

3/2016. (I. 8.) KB. határozat

Előterjesztés az önkormányzat elővásárlási jogáról, a soproni 2459/A hrsz-ú (9400 Sopron, Kőfaragó téri töltőállomás) ingatlan tekintetében

4/2016. (II. 5.) KB. határozat

Napirendi pontok elfogadása

5/2016. (II. 5.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

6/2016. (II. 5.) KB. határozat

Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

7/2016. (II. 16) KB. határozat

Napirendi pontok elfogadása

8/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

9/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

10/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

11/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

12/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

13/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés a 242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2015. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárás

14/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

15/2016. (II. 16.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

16/2016. (II. 25) KB. határozat

Napirendi pontok elfogadása

17/2016. (II. 25.) KB. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

18/2016. (II. 25.) KB. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

19/2016. (II. 25.) KB. határozat

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

20/2016. (II. 25.) KB. határozat

Előterjesztés projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról

21/2016. (III. 22.) KB. határozat

Napirendi pontok

22/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapatok sporttámogatásának odaítéléséről

23/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapatok sporttámogatásának odaítéléséről

24/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

25/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

26/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

27/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

28/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

29/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

30/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

31/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

32/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

33/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

34/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

35/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

36/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

37/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

38/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)

39/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron, Patak u. 45. sz. alatti műhely, raktár valamint tároló helyiségek elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

40/2016. (III. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron, Fegyvertár u. 2. sz. alatti fszt. 3. lakás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

41/2016. (III. 31.) KB. határozat

Napirendi pontok

42/2016. (III. 31.) KB. határozat

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2015. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

43/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a lakások és a helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (kedvezményes helyiségbérletek) (rendeletalkotás)

44/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

45/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

46/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

47/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

48/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

49/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

50/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

51/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

52/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

53/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

54/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

55/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

56/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés a nagycenki volt vízműtelep ingyenes átruházásáról (Zárt ülés tartható!)

57/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

58/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

59/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

60/2016. (III. 31.) KB. határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

61/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Napirendi pontok elfogadása

62/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

63/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

64/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

65/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

66/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

67/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

68/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

69/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés Bad Wimpfen testvérvárosba történő látogatásról

70/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés Seinäjoki testvérvárosba történő látogatásról

71/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés Kazuno testvérvárosba történő látogatásról

72/2016. (IV. 19.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

73/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Napirendi pontok elfogadása

74/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

75/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

76/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés a projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról szóló 38/2016. (II. 25.) Kgy. határozat módosításáról

77/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

78/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

79/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

80/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződések (bérleti-üzemeltetési, víziközmű-fejlesztési, beruházási vállalkozási és vagyonnyilvántartási) megújításáról

81/2016. (IV. 28.) KB. határozat

Előterjesztés támogatás nyújtásáról a Sopron Holding Zrt. gépbeszerzéséhez

82/2016. (V. 17.) KB. határozat

Napirendi pontok

83/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

84/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

85/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PricewaterhouseCooper Legal által megkötött szerződés végrehajtásáról (Önálló bizottsági előterjesztés)

86/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról

87/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

88/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

89/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a köztéri vizes létesítmények üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződés módosításáról

90/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

91/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

92/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

93/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

94/2016. (V. 17.) KB. határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról, a közszolgáltatási szerződés díjalkalmazási feltételeinek módosításáról és új jegytípusok bevezetéséről

95/2016. (V. 17.) KB. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

96/2016. (V. 26.) KB. határozat

Napirendi pontok

97/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Múzeum létszám-előirányzatának időszakos megnöveléséről

98/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés a kínai Wuhan városba történő kiküldetésről

99/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

100/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés az önkormányzati Egészségügyi Alapellátás létszám-előirányzatának módosításáról

101/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés közvilágítási feladatellátás forrásának biztosításáról

102/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

103/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett felhívás keretében belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

104/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron-Görbehalom, Hidegvízvölgyi út felújításának támogatásáról

105/2016. (V. 26.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

106/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Napirendi pontok

107/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

108/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

109/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

110/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

111/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium működtetési feladatainak átadásáról a Soproni Szakképzési Centrum részére

112/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

113/2016. (VI. 21.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

114/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Napirendi pontok

115/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

116/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

117/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

118/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

119/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak Fertőrákos Községi Önkormányzat részére történő ingyenes vagyonátadásról (Zárt ülés tartható!)

120/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a 2016. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtott, valamint benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

121/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a 2016. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtott, valamint benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

122/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a 2016. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtott, valamint benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

123/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

124/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

125/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

126/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

127/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról (Zárt ülés tartható!)

128/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról (Zárt ülés tartható!)

129/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról (Zárt ülés tartható!)

130/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről és a Soproni Hulladékkezelő Kft. megalapításáról (Zárt ülés tartható!)

131/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Napirendi pont

132/2016. (VI. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a GINOP-7.1.1-2015 A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

133/2016. (VII. 21.) KB. határozat

Napirendi pont

134/2016. (VII. 21.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

135/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Napirendi pontok

136/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés tartható!)

137/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés tartható!)

138/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés tartható!)

139/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződésekről (Zárt ülés tartható!)

140/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

141/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

142/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

143/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés tartható!)

144/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés tartható!)

145/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés tartható!)

146/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés tartható!)

147/2016. (VIII. 30.) KB. határozat

Előterjesztés a Soproni Hulladékkezelő Kft. nevének megváltoztatásáról (Zárt ülés tartható!)

148/2016. (IX. 19.) KB. határozat

Napirendi pont

149/2016. (IX. 19.) KB. határozat

Előterjesztés az október 2-ai népszavazással összefüggő lakossági tájékoztatásról

150/2016. (IX. 19.) KB. határozat

Előterjesztés az október 2-ai népszavazással összefüggő lakossági tájékoztatásról

151/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Napirendi pontok

152/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

153/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

154/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

155/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

156/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Előterjesztés Ágfalva Községi Önkormányzat Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékáról

157/2016. (IX. 20.) KB. határozat

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

158/2016. (X. 18.) KB. határozat

Napirendi pontok

159/2016. (X. 18.) KB. határozat

Előterjesztés a 2017-ben megrendezendő XXI. Országos Érembiennálé támogatásáról

160/2016. (X. 18.) KB. határozat

Előterjesztés a japán Kazuno testvérvárosba történő kiküldetés módosításáról

161/2016. (X. 27.) KB. határozat

Napirendi pontok

162/2016. (X. 27.) KB. határozat

Előterjesztés a történelmi belváros megújításához kapcsolódó vízi közmű felújításáról

163/2016. (X. 27.) KB. határozat

Előterjesztés a soproni fürdők támogatásának biztosításáról

164/2016. (X. 27.) KB. határozat

Napirendi pont

165/2016. (X. 27.) KB. határozat

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

166/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Napirendi pontok

167/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

168/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

169/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

170/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

171/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

172/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

173/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

174/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

175/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

176/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról 

177/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

178/2016. (XI. 15.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

179/2016. (XI. 24.) KB. határozat

Napirendi pont

180/2016. (XI. 24.) KB. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

181/2016. (XI. 24.) KB. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

182/2016. (XI. 24.) KB. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

183/2016. (XI. 24.) KB. határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

184/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Napirendi pontok

185/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

186/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés a 257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

187/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

188/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

189/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)

190/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

191/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

192/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

193/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

194/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés tartható!)

195/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés tartható!)

196/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

197/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

198/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés tartható!)

199/2016. (XII. 13.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés tartható!)

200/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Napirendi pontok

201/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2017. december 31-ig történő meghosszabbításáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

202/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

203/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

204/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

205/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek 2017. évi illetményemeléséről

206/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

207/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

208/2016. (XII. 22.) KB. határozat

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról