datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2016. évi határozatai

 

A Városfejlesztési Bizottság

2016. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Előterjesztés tárgya

1/2016. (II.5.) VFB határozat

Napirendi pontok –  /VFB/ 2016. február 5-ei rendkívüli üléséről

2/2016. (II.5.) VFB határozat

 

Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

3/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Napirendi pontok – /VFB/ 2016. február 17-ei rendes üléséről

4/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

5/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

6/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

7/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

8/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

9/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés a 242/2015. (XI. 26.) Kgy. határozat, a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2015. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

10/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

11/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni 8607/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívüli helyezéséről (rendeletalkotás)

12/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben

13/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Virágvölgyben

14/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

15/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés szabálytalanul kihelyezett konténer bontásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

16/2016. (II.17.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

17/2016. (II.25.) VFB határozat

Napirendi pontok – /VFB/ 2016. február 25-ei rendkívüli üléséről

18/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

19/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

20/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés pályázati önrész vállalásáról NKA pályázatokhoz

21/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról

22/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

23/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

24/2016. (II.25.) VFB határozat

 

Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére köztéri műalkotás elhelyezéséről a Széchenyi téren

25/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Napirendi pontok – /VFB/ 2016. március 23-ai rendes üléséről

 

26/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

27/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Tómalom 6. (Jánostelep) lakossági útépítés pályázat 2. ütem támogatás növeléséről

28/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

29/2016. (III.23.) VFB határozat

 

 Előterjesztés a soproni 6814/1 és 7213/1 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

30/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

31/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Görbehalom városrészben

32/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről Görbehalom városrészben

33/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

34/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

35/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

36/2016. (III.23.) VFB határozat

 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)

37/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. március 30-ai rendkívüli üléséről

38/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2015. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

39/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

40/2016. (III.30.) VFB határozat

Előterjesztés műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

41/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni 1356 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

42/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

43/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

44/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

45/2016. (III.30.) VFB határozat

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!) (rendeletalkotás)

46/2016. (III.30.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

47/2016. (III.30.) VFB határozat

 

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

48/2016. (IV.15.) VFB határozat

 

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. április 15-e rendkívüli üléséről

49/2016. (IV.15.) VFB határozat

Előterjesztés fertő-tavi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igényléséről

50/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. április 20-ai rendes üléséről

51/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

52/2016. (IV.20.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

53/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Virágvölgyben

54/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Virágvölgyben

55/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Lőverek városrészben

56/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés új közterület elnevezéséről Lőverek városrészben

57/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés SMJV Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak a gépjármű elhelyezésre vonatkozó előírásainak felülvizsgálata kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek ismertetéséről

58/2016. (IV.20.) VFB határozat

 

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

59/2016. (IV.28.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. április 28-ai rendkívüli üléséről

60/2016. (IV.28.) VFB határozat

 

Előterjesztés a projektkiválasztó-értékelő bizottság létrehozásáról szóló 38/2016. (II. 25.) Kgy. határozat módosításáról

61/2016. (IV.27.) VFB határozat

 

Előterjesztés támogatás nyújtásáról a Sopron Holding Zrt. gépbeszerzéséhez

62/2016. (IV.27.) VFB határozat

 

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról

63/2016. (V.10.) VFB határozat

 

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. május 10-ei rendkívüli üléséről

 

64/2016. (V.10.) VFB határozat

Előterjesztés Fertő tavi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igénylésével kapcsolatos közgyűlési határozat kiegészítéséről

65/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. május 18-ai rendes üléséről

66/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

67/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

68/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

69/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

70/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

71/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

72/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

73/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés 2 közterület elnevezéséről az Ágfalvi úti lakóparkban

74/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

75/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni 5368 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

76/2016. (V.18.) VFB határozat

 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a köztéri vizes létesítmények üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződés módosításáról

77/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

78/2016. (V.18.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. május 18-ai rendkívüli üléséről

79/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

80/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

81/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

82/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

83/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

84/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

85/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

86/2016. (V.18.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak egyirányúsításáról

87/2016. (V.26.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. május 26-ai rendkívüli üléséről

88/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron-Görbehalom, Hidegvízvölgyi út felújításának támogatásáról

89/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Aranyhegyen

90/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Aranyhegyen

91/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

92/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett felhívás keretében belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

93/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

94/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés dohányzási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

95/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Fertő tavi vízitelepre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

96/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés a szabályozási tervek gépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírásainak módosításáról (rendeletalkotás)

97/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Lőverek Szabályozási Terv különleges területeire vonatkozó előírásai felülvizsgálatáról

98/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Lőverek Szabályozási Terv különleges területeire vonatkozó előírásai felülvizsgálatáról

99/2016. (V.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Lőverek városrész különleges építési övezetű területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

100/2016. (VI.1.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. június 1-jei rendkívüli üléséről

101/2016. (VI.1.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Ív utca forgalmi rendjének módosításáról

102/2016. (VI.13.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. június 13-ai rendkívüli üléséről

103/2016. (VI.13.) VFB határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út, valamint az ÉNy-i tehermentesítő út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztéséről

104/2016. (VI.13.) VFB határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út, valamint az ÉNy-i tehermentesítő út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztéséről

105/2016. (VI.13.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. június 13-ai 2. rendkívüli üléséről

106/2016. (VI.13.) VFB határozat

Előterjesztés a “Csillagok Városa” Nonprofit Kft. által a városnak ajándékozott kreatív székek újabb helyszínéről

107/2016. (VI.22.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. június 22-ei rendes üléséről

108/2016. (VI.22.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 0750/35 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

109/2016. (VI.22.) VFB határozat

Előterjesztés a Péterfai utca lakossági útépítés pályázat támogatásáról

110/2016. (VI.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

111/2016. (VI.22.) VFB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Zárt ülés!)

112/2016. (VI.30.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. június 30-ai ZÁRT rendkívüli üléséről

113/2016. (VI.30.) VFB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

114/2016. (VI.30.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. június 30-ai rendkívüli üléséről

115/2016. (VI.30.) VFB határozat

Előterjesztés a GINOP-7.1.1-2015 A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

116/2016. (VII.21.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. július 21-ei ZÁRT rendkívüli üléséről

117/2016. (VII.21.) VFB határozat

Előterjesztés az Elit Mozi pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés!)

118/2016. (VIII.30.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. augusztus 30-ai rendkívüli üléséről

119/2016. (VIII.30.) VFB határozat

Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

120/2016. (VIII.30.) VFB határozat

Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal helyi építési szabályzatokat érintő GYB-04/980-1/2016. számú törvényességi felhívásáról (rendeletalkotás)

121/2016. (IX.12.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. szeptember 12-ai rendkívüli üléséről

122/2016. (IX.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak forgalmi rend módosításáról

123/2016. (IX.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak forgalmi rend módosításáról

124/2016. (IX.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak forgalmi rend módosításáról

125/2016. (IX.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak forgalmi rend módosításáról

126/2016. (IX.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Aranyhegyi lakópark útjainak forgalmi rend módosításáról

127/2016. (IX.21.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. szeptember 21-ei rendes üléséről

128/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról

129/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer további fejlesztéséről

130/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

131/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

132/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés egyes szabályozási tervek módosításáról (rendeletalkotás)

133/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

134/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

135/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

136/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

137/2016. (IX.21.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. szeptember 29-ei rendkívüli üléséről

138/2016. (IX.21.) VFB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

139/2016. (X.19.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. október 19-ei rendes üléséről

140/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

141/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

142/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Kallómalom és a Tómalom utca között

143/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Kallómalom és a Tómalom utca között

144/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Lőverekben (Mühl Aladár utca továbbnevezése)

145/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Lőverekben (Mühl Aladár utca továbbnevezése)

146/2016. (X.19.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. október 19-ei rendkívüli üléséről

147/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatról

148/2016. (X.19.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. október 27-ei rendkívüli üléséről

149/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 2122, 2133/4, 2138/1, 2138/2, 2156/2, 2156/3, 2156/6 és a 2161 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

150/2016. (X.19.) VFB határozat

Előterjesztés a történelmi belváros megújításához kapcsolódó vízi közmű felújításáról

151/2016. (XI.16.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. november 16-ai rendes üléséről

152/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés lakossági ivóvíz vezeték támogatásáról

153/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 01084/14-18, 01084/20-21, 01084/30-33 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

154/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 01076/77 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

155/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 0367/64 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

156/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

157/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról

158/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Tómalom városrészben

159/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Tómalom városrészben

160/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

161/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen

162/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

163/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

164/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

165/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

166/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

167/2016. (XI.16.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. november 16-ai rendkívüli üléséről

168/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (zárt ülés)

169/2016. (XI.16.) VFB határozat

Előterjesztés a „Wälder József” díj, valamint egyes, a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (zárt ülés)

170/2016. (XI.24.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. november 24-ei rendkívüli üléséről

171/2016. (XI.24.) VFB határozat

Előterjesztés a HIM-HF1 kódszámú „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” témájú felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

172/2016. (XI.24.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról

173/2016. (XII.14.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. december 14-ei rendes üléséről

174/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Bánfalván (8240/8 hrsz.)

175/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről Bánfalván (8240/8 hrsz.)

176/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

177/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a 257/2016. (VIII. 30.) Kgy. határozat, a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról

178/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

179/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

180/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

181/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

182/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a TURRIS SE részére

183/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

184/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

185/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a volt „West Üzletház” bontásáról (Zárt ülés tartható!)

186/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

187/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

188/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

189/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervbe való illesztése céljából megállapodás kötéséről

190/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Várfal u. 5.) (Zárt ülés!)

191/2016. (XII.14.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. december 14-ei rendkívüli üléséről

192/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 35. szám alatti épület portál- és homlokzat-felújítására  benyújtott pályázatról

193/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 92. szám alatti épület portál- és homlokzat-felújítására  benyújtott pályázatról

194/2016. (XII.14.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. december 14-ei 2. rendkívüli üléséről

195/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Színház utca 27. Egyházközösségi épület Színház utcai homlokzat felújítására benyújtott pályázat)

196/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Szent Mihály temető Stornó temetőkereszt restaurálási munka I. ütemre benyújtott pályázat)

197/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Bécsi úti Keresztelő Szent János templom tető felújításra benyújtott pályázat)

198/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Szent Mihály utca 8. Karnagyház homlokzat felújításra benyújtott pályázat)

199/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Templom utca 17. Egyházközösségi épület életveszélyes épületszárny részleges felújítási munkáira benyújtott pályázat)

200/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Szent Imre Templom homlokzat részleges felújítása, tégla és kőburkolatú felületek és tető felújítási munkáira benyújtott pályázat)

201/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Halász utca 38. volt „Árvaház” Kápolna tömeg rekonstrukciója és tető felújítási munkáira benyújtott pályázat)

202/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Soproni Zsidó Temető Temetőépület lapostető szerkezetének és lábazatának felújítási munkáira benyújtott pályázat)

203/2016. (XII.14.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Táncsics Mihály utca 2. Isteni megváltóról nevezett nővérek Szeplőtelen Fogantatás Jézus Szíve templom udvari homlokzatának balesetveszély elhárítási, állagvédelmi és felújítási munkáira benyújtott pályázat)

204/2016. (XII.22.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. december 22-ei rendkívüli üléséről

205/2016. (XII.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

206/2016. (XII.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron MJV Településszerkezeti terve, a Külterület szabályozási terv, valamint az Északnyugati városrész és a Virágvölgy és környéke szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításáról (Északnyugati elkerülő út) (rendeletalkotás)

207/2016. (XII.22.) VFB határozat

Napirendi pontok  - /VFB/ 2016. december 22-ei 2. rendkívüli üléséről

208/2016. (XII.22.) VFB határozat

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével kötendő Konzorciumi megállapodásról

209/2016. (XII.22.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Deák tér és a Király J. utca egy-egy szakaszának egyirányúsításáról

210/2016. (XII.22.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Deák tér és a Király J. utca egy-egy szakaszának egyirányúsításáról

211/2016. (XII.22.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Deák tér és a Király J. utca egy-egy szakaszának egyirányúsításáról