datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-03-29 JÜB rendes ülés előterjesztései

 

 

40037-4/2016.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2016. március 29. napján (kedden) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

Napirendi pontok:

 

 

1.        

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

4.       

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés a soproni 6814/1 és 7213/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

6.       

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

7.       

Előterjesztés az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséről és intézkedési tervről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Nagy Zsolt vezérigazgató

 

 

8.       

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

9.       

Előterjesztés útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

 

Sopron, 2016. március 22.