datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-05-23 JÜB rendes ülés meghívó

 

 

40037-9/2016.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2016. május 23. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

1.        

Tájékoztató a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :           Králik Tibor ügyvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

2.       

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Mágel Ágost elnök

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

 

közgyűlési előterjesztés

3.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a köztéri vizes létesítmények üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződés módosításáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Nagy Zsolt vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

4.       

Előterjesztés a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

 

 

közgyűlési előterjesztés

5.       

Előterjesztés a soproni 5368 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

közgyűlési előterjesztés

6.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról és az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról szóló rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadók :           dr. Németh Ádám osztályvezető

                                    Csiszár Szabolcs sportfelügyelő

 

közgyűlési előterjesztés

7.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                    dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                                    Németh Gergely városi főépítész

                                    Schekulin Nándor városi főmérnök

 

közgyűlési előterjesztés

8.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                    dr. Brummer Krisztián irodavezető

                                    Németh Gergely városi főépítész

                                    Schekulin Nándor városi főmérnök

 

közgyűlési előterjesztés

9.       

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály ügyrendjének módosításáról


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó   :           dr. Kovács Gábor aljegyző

 

bizottsági előterjesztés

Sopron, 2016. május 18.

                dr. Farkas Ciprián

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökének megbízásából készítette:

 

dr. Kovács Gábor

Jogi és Ügyrendi Bizottság titkára