datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2013. évi határozatai

 

A Városfejlesztési Bizottság

2013. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Előterjesztés tárgya

1/2013. (I.24.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. január 24-ei rendkívüli ülés

2/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosítására (rendeletalkotás)

3/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról (Zárt ülés!)

4/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról (Zárt ülés!)

5/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról (Zárt ülés!)

6/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról (Zárt ülés!)

7/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés az Önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról (Zárt ülés!)

8/2013. (I.24.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. január 24-ei rendkívüli ülés 2.

9/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton történő részvételről

10/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázaton történő részvételről

11/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázaton történő részvételről

12/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázaton történő részvételről

13/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron kurucdombi szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat benyújtásáról

14/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron kurucdombi szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat benyújtásáról

15/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron kurucdombi szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat benyújtásáról

16/2013. (I.24.) VFB határozat

Előterjesztés a Patak utca 32. szám alatti ingatlan támfal megerősítési, illetve kerítés bontási munkálatairól

17/2013. (II.13.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. február 13-ai rendkívüli ülés

18/2013. (II.13.) VFB határozat

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele valamint a 01162/1 hrsz-ú, volt BM-csónakház vagyonkezelői jogának megszerzése iránti kérelmekről

19/2013. (II.13.) VFB határozat

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele valamint a 01162/1 hrsz-ú, volt BM-csónakház vagyonkezelői jogának megszerzése iránti kérelmekről

20/2013. (II.13.) VFB határozat

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele valamint a 01162/1 hrsz-ú, volt BM-csónakház vagyonkezelői jogának megszerzése iránti kérelmekről

21/2013. (II.13.) VFB határozat

Előterjesztés a balfi volt határőrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

22/2013. (II.13.) VFB határozat

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” című pályázaton való részvételről

23/2013. (II.21.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. február 21-ei rendes ülés

24/2013. (II.21.) VFB határozat

Belterületbe vonási kérelem (064/5 hrsz.)

25/2013. (II.21.) VFB határozat

Előterjesztés „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” tárgyú pályázat benyújtásáról

26/2013. (II.21.) VFB határozat

Előterjesztés a 76/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2012. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

27/2013. (II.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

28/2013. (II.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

29/2013. (II.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

30/2013. (II.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

31/2013. (II.28.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. február 28-ai rendkívüli ülés

32/2013. (II.28.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron - Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 8321 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)

33/2013. (II.28.) VFB határozat

Előterjesztés a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 0466/22 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)

34/2013. (II.28.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron, Ösvény utca 1. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

35/2013. (II.28.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron, Ösvény utca 1. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

36/2013. (III.20.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. március 20-ai rendkívüli ülés

37/2013. (III.20.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

38/2013. (III.20.) VFB határozat

Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 3299/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)

39/2013. (III.20.) VFB határozat

Előterjesztés útfelújítási költségek átcsoportosításáról

40/2013. (III.21.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. március 21-ei rendes ülés

41/2013. (III.21.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

42/2013. (III.21.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Ágfalvi úti lakópark lezárt útjainak megnyitásáról

43/2013. (III.21.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Virágoskert utca forgalmi rendjének módosításáról

44/2013. (III.21.) VFB határozat

Előterjesztés a 2013. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról

45/2013. (III.21.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 198 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti kérelemről

46/2013. (III.28.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. március 28-ai rendkívüli ülés

47/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés a közművesítési hozzájárulás megállapításáról

48/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész emelésének vállalásáról (Petőfi S. Iskola)

49/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékhelyre vezető út kezelői jogának átvételéről és tulajdonjogának átadásáról

50/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékhelyre vezető út kezelői jogának átvételéről és tulajdonjogának átadásáról

51/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

52/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

53/2013. (III.28.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetéséről

54/2013. (IV.15.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. április 15-ei rendes ülés

55/2013. (IV.15.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

56/2013. (IV.15.) VFB határozat

Előterjesztés 2013. évi lakossági utak, közművek II. negyedévi pályázatairól

57/2013. (IV.15.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. április 15-ei rendkívüli ülés

58/2013. (IV.15.) VFB határozat

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

59/2013. (IV.15.) VFB határozat

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

60/2013. (IV.15.) VFB határozat

Előterjesztés „A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem” tárgyú pályázat benyújtására

61/2013. (IV.25.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. április 25-ei rendkívüli ülés

62/2013. (IV.25.) VFB határozat

Sürgősségi előterjesztés a KEOP-1.2.0/09-11 „Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

63/2013. (IV.25.) VFB határozat

Sürgősségi előterjesztés a KEOP-1.2.0/09-11 „Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

64/2013. (V.22.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. május 22-ei ülés

65/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről

66/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés VOLT székek elhelyezéséről

67/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni 2680 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

68/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

69/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron, Észak-nyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 4359/29 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)

70/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron, Dél-keleti városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 2457/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)

71/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron, Balf városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

72/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron, Balf városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

73/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés gróf Bánffy Miklós szobrának felállításáról

74/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés gróf Klebelsberg Kuno szobrának felállításáról

75/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés gróf Klebelsberg Kuno szobrának felállításáról

76/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről

77/2013. (V.22.) VFB határozat

Előterjesztés útkarbantartási előirányzat módosításáról

78/2013. (VI.17.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. június 17-ei rendkívüli ülés

79/2013. (VI.17.) VFB határozat

A VOLT Fesztivál által adományozott köztéri székek helyszíneinek és elhelyezésének jóváhagyása (helyszíni bejárás)

80/2013. (VI.17.) VFB határozat

A VOLT Fesztivál által adományozott köztéri székek helyszíneinek és elhelyezésének jóváhagyása (helyszíni bejárás)

81/2013. (VI.17.) VFB határozat

A VOLT Fesztivál által adományozott köztéri székek helyszíneinek és elhelyezésének jóváhagyása (helyszíni bejárás)

82/2013. (VI.20.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. június 20-ai ülés

83/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

84/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés a QUEST projekt akciótervéről

85/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés a QUEST projekt akciótervéről

86/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

87/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

88/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

89/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

90/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról

91/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról

92/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról

93/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról

94/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról

95/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítására kiírt pályázatokról

96/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről

97/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről

98/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről

99/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

100/2013. (VI.20.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. június 20-ai rendkívüli ülés

101/2013. (VI.20.) VFB határozat

Előterjesztés a városképi homlokzatfelújítások maradvány pénzének felhasználásáról

102/2013.(VII.8.)VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. július 08-ai rendkívüli ülés

103/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés a soproni Szőlőskert utca forgalmi rendjének módosításáról

104/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés a határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban című projekt megvalósítása előkészítéséről

105/2013.(VII.8.)VFB határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

106/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

107/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

108/2013.(VII.8.)VFB határozat

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

109/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

110/2013.(VII.8.)VFB határozat

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

111/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

112/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

113/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

114/2013.(VII.8.)VFB határozat

 

Előterjesztés az MKB Aréna fejlesztéséről, az üzemeltetési megállapodás módosításáról, önrész vállalásáról

115/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. augusztus 26-ai rendkívüli ülés

116/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

117/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelmekről

118/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és a Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

119/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és a Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

120/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés a Híd utca megnyitásához szükséges előirányzat biztosításáról

121/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron, Észak-nyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről az MKB Aréna sportcsarnok területére (4225 hrsz.) vonatkozóan (rendeletalkotás)

122/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni TERCIA étterem környezetében lévő közterületek fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról

123/2013. (VIII.26.) VFB határozat

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról (Zárt ülés tartható!)

124/2013. (IX.19.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. szeptember 19-ei ülés

125/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

126/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

127/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

128/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

129/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója felülvizsgálatának elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályairól

130/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója felülvizsgálatának elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályairól

131/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” c. projektjavaslat keretében elkészített Akcióterületi Terv és Integrált Városfejlesztési Stratégia Függelék megtárgyalásáról

132/2013. (IX.19.) VFB határozat

Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” c. projektjavaslat keretében elkészített Akcióterületi Terv és Integrált Városfejlesztési Stratégia Függelék megtárgyalásáról

133/2013. (IX.26.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. szeptember 26-ai rendkívüli ülés

134/2013. (IX.26.) V FB határozat

Sürgősségi előterjesztés a Fertő menti kerékpáros infrastruktúra Balf belterületét és Balf-Fertőrákos közötti szakasz Sopron közigazgatási területét érintő terveinek megtárgyalásáról

135/2013. (IX.26.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. szeptember 26-ai rendkívüli ülés

136/2013. (IX.26.) VFB határozat

Előterjesztés a tómalmi Üdülő sor forgalmi rendjéről

137/2013. (X.22.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. október 22-ei rendkívüli ülés

138/2013. (X.22.) VFB határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanáccsal kötött kölcsönszerződés módosításáról

139/2013. (X.22.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. október 24-ei ülés

140/2013. (X.24.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről

141/2013. (X.24.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról

142/2013. (X.24.) VFB határozat

Előterjesztés társasházi tároló helyiségek rendeltetés megváltoztatásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

143/2013. (X.22.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. október 24-ei rendkívüli ülés (Zárt ülés!)

144/2013. (X.24.) VFB határozat

Előterjesztés a „Wälder József” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

145/2013. (X.31.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. október 31-ei rendkívüli ülés

146/2013. (X.31.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

147/2013. (X.31.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

148/2013. (X.31.) VFB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

149/2013. (XI.21.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. november 21-ei rendkívüli ülés

150/2013. (XI.21.) VFB határozat

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2014-2019. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés)

151/2013. (XI.21.) VFB határozat

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2014-2019. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés)

152/2013. (XI.21.) VFB határozat

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2013. évi megvalósulásáról, javaslat a 2014. évi tennivalók meghatározására

153/2013. (XI.21.) VFB határozat

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2013. évi megvalósulásáról, javaslat a 2014. évi tennivalók meghatározására

154/2013. (XI.21.) VFB határozat

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2013. évi megvalósulásáról, javaslat a 2014. évi tennivalók meghatározására

155/2013. (XI.28.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. november 28-ai rendkívüli ülés

156/2013. (XI.28.) VFB határozat

Sürgősségi előterjesztés önkormányzati helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról

157/2013. (XII.12.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. december 12-ei ülés

158/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

159/2013. (XII.12.) V FB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

160/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről

161/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Huszár utca forgalmi rendjének módosításáról

162/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Huszár utca forgalmi rendjének módosításáról

163/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

164/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetéséről

165/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről

166/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről

167/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 46/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

168/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló 47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

169/2013. (XII.12.) VFB határozat

Előterjesztés a NYDOP 3.1.1./B1-13-k-2013-0001 kódszámú „A Várkerület értékmegőrző megújítása – I. ütem” témájú projekt keretében annak köztérépítési munkáinak közbeszerzési eljárás megindításához szükséges hozzájárulásról

170/2013. (XII.19.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. december 19-ei rendkívüli ülés

171/2013. (XII.19.) VFB határozat

Előterjesztés a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet előírásainak hatályon kívül helyezéséről a 0466/174 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (rendeletalkotás)

172/2013. (XII.19.) VFB határozat

Előterjesztés szabálytalan árusító sátor ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

173/2013. (XII.19.) VFB határozat

Napirendi pontok – 2013. december 19-ei rendkívüli ülés

174/2013. (XII.19.) VFB határozat

Előterjesztés a soproni Rákosi út – Tómalom utca közötti 5126/2 helyrajzi számú út forgalmi rendjének módosításáról