datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2016-12-19 JÜB rendes ülés meghívó

 

40037-24/2016.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2016. december 19. napján (hétfőn) 14:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.        

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2017. évi felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

2.       

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

közgyűlési előterjesztés

3.       

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

közgyűlési előterjesztés

4.       

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Király Attiláné osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

közgyűlési előterjesztés

5.       

Előterjesztés kerékbilincs szolgáltatási szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

6.       

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Nagy Zsolt vezérigazgató

 

közgyűlési előterjesztés

7.       

Előterjesztés a fertőbozi volt vízierőmű telep értékesítéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

8.       

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

9.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződés módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Rádonyi László vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

10.    

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Sopron Holding Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységének 2015. évi ellenőrzéséhez kapcsolódóan készített intézkedési terv végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók :           Nagy Zsolt vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

11.     

Előterjesztés a Várkerület 94. sz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

12.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

közgyűlési előterjesztés

13.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Németh Gergely városi főépítész

                          Schekulin Nándor városi főmérnök

                                    Tóth Gábor pályázati program-vezető

 

közgyűlési előterjesztés

14.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Király Attiláné osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

15.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyes tételeit érintő módosításokról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

közgyűlési előterjesztés

16.    

Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervbe való illesztése céljából megállapodás kötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

közgyűlési előterjesztés

17.    

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésről (Várfal u. 5.) (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

közgyűlési előterjesztés

 

Sopron, 2016. december 12.

 

 

 

            dr. Farkas Ciprián

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökének megbízásából készítette:

 

dr. Kovács Gábor

Jogi és Ügyrendi Bizottság titkára