datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2017. évi határozatai

 

 

G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 7.

 

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2017. (II.15.) GB Határozat

Napirend elfogadása

2/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

3/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

4/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

5/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról

6/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Győri úti ingatlanok pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés!)

7/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Fertőrákos, „Golgota” településrészen található ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

8/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

9/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

10/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

11/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

12/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az Ágfalvi úti sporttelep fejlesztéséről és üzemeltetéséről

13/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

14/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

15/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Egyetemmel való támogatási megállapodás megkötéséről

16/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének tárgyáról (2017. évi bajnoki szezon)

17/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés NKA pályázatok benyújtásáról

18/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

19/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

20/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

21/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának Sopron városában történő elhelyezéséről (Zárt ülés!)

22/2017. (II.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének bérbeadásáról

23/2017. (II.23.) GB Határozat

Napirend elfogadása

24/2017. (II.23.) GB Határozat

Sürgősségi előterjesztés a nevelő és oktató munkát segítő közalkalmazottak béremeléséről

25/2017. (II.23.) GB Határozat

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

26/2017. (III.22.) GB Határozat

Napirend elfogadása

27/2017. (III.22.) GB Határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

28/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

29/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás-átvételi megállapodás módosításának elfogadásáról

30/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés és Átadás-átvételi megállapodás módosításának elfogadásáról

31/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő egyes tételek módosításáról

32/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

33/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

34/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

35/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

36/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

37/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

38/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

39/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

40/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

41/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2016. évi közhasznúsági jelentés, 2017. évi üzleti terv)

42/2017. (III.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Balfi sportpálya kedvezményes használatáról (Balfi SE kérelme)

43/2017. (III.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

44/2017. (III.30.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

45/2017. (IV.19.) GB Határozat

Napirend elfogadása

46/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

47/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

48/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

49/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

50/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás)

51/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

52/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

53/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

54/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

55/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

56/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

57/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

58/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

59/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

60/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

61/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

62/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

63/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

64/2017. (IV.19.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni 6976 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

65/2017. (IV.27.) GB Határozat

Napirend elfogadása

66/2017. (IV.27.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontról (2016. évi beszámoló)

67/2017. (V.17.) GB Határozat

Napirend elfogadása

68/2017. (V.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

69/2017. (V.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

70/2017. (V.17.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

71/2017. (V.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

72/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

73/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

74/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

75/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

76/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Rózsa utca 17. szám alatti társasházban padlástér-résztulajdon értékesítéséről

77/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

78/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

79/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2016. évi éves beszámoló, 2017. évi üzleti terv)

80/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról

81/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról

82/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról

83/2017. (V.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Paprét 26. sz. alatti ingatlanok (2348 és 2349 hrsz.) értékesítéséről (Zárt ülés!)

84/2017. (VI.15.) GB Határozat

Napirend elfogadása

85/2017. (VI.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek bérbeadásáról

86/2017. (VI.15.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek bérbeadásáról

87/2017. (VI.21.) GB Határozat

Napirend elfogadása

88/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)

89/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

90/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

91/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötéséről

92/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó vízi közművek felújításáról

93/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

94/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés belvárosi üzlet hasznosítására meghirdetett pályázatokról (Zárt ülés!)

95/2017. (VI.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének bérbeadásáról

96/2017. (VI.29.) GB Határozat

Napirend elfogadása

97/2017. (VI.29.) GB Határozat

Előterjesztés az Anger-réti sporttelep használatáról

98/2017. (VI.29.) GB Határozat

Napirend elfogadása

99/2017. (VI.29.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

100/2017. (VI.29.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

101/2017. (IX.20.) GB Határozat

Napirend elfogadása

102/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek a „FORENO” Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzése keretében készített Jelentéséről

103/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontjáról

104/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye helyrajzi számával kapcsolatos tulajdonosi döntésről

105/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részéről biztonsági őrzés (szolgáltatás) megrendeléséhez történő hozzájárulásról

106/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

107/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

108/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

109/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 19. szám alatti helyiségcsoport Határok Nélkül Soproni Művészeti és Kulturális Alapítvány részére történő bérbeadásáról

110/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület – Győr Soproni Legátusa által a Várkerület 7. sz. alatti ingatlanban folytatott tevékenységekről szóló beszámoló elfogadásáról

111/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti helyiség Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

112/2017. (IX.20.) GB Határozat

Napirend elfogadása

113/2017. (IX.20.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék 8 homokozójának újjáépítési kötelezettségéről

114/2017. (IX.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

115/2017. (IX.28.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmekről

116/2017. (IX.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés!)

117/2017. (IX.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés!)

118/2017. (IX.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatának benyújtásához történő hozzájárulásról (Zárt ülés!)

119/2017. (X.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

120/2017. (X.18.) GB Határozat

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

121/2017. (X.18.) GB Határozat

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos tulajdonosi intézkedésről

122/2017. (X.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

123/2017. (X.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról

124/2017. (X.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

125/2017. (X.26.) GB Határozat

Előterjesztés a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

126/2017. (X.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

127/2017. (X.26.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontjáról

128/2017. (XI.16.) GB Határozat

Napirend elfogadása

129/2017. (XI.16.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

130/2017. (XI.16.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

131/2017. (XI.16.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

132/2017. (XI.16.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

133/2017. (XI.16.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

134/2017. (XI.22.) GB Határozat

Napirend elfogadása

135/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról (Sopron, Templom u. 18., Sopron, belterület 176 hrsz., Sopron, Templom u. 9., Sopron, Szent György u. 20., Sopron, Színház u. 33.)

136/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról (Sopron, Templom u. 18., Sopron, belterület 176 hrsz., Sopron, Templom u. 9., Sopron, Szent György u. 20., Sopron, Színház u. 33.)

137/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

138/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

139/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

140/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

141/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség részét képező 230 m2 alapterületű helyiségrész Csipler Vanda részére történő bérbeadásáról

142/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. sz. alatti épülettel szemközti szolgáltató épület 3. számú üzlethelyiségének a Soproni Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásáról

143/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény javítási feladatainak finanszírozásáról

144/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény javítási feladatainak finanszírozásáról

145/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény javítási feladatainak finanszírozásáról

146/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti közösségi helyiség Hova Tovább Közhasznú Alapítvány részére történő bérbeadásáról

147/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. sz. alatti helyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

148/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

149/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiség Soproni Zsidó Hitközség részére történő bérbeadásáról

150/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség Regényi Győző részére történő bérbeadásáról

151/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti közösségi helyiség 66. sz. Báthory László Cserkészcsapat részére történő bérbeadásáról

152/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kuruc krt. 2. sz. alatti épületrész Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

153/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének a Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

154/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti műhely Soproni Rádióamatőr Klub Egyesület részére történő bérbeadásáról

155/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti helyiség Alternatívák Alapítvány részére történő bérbeadásáról

156/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. szám alatti műhely Soproni Modellező Egyesület részére történő bérbeadásáról

157/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

158/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Magyar Vöröskereszt Soproni Területi Szervezete részére történő bérbeadásáról

159/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség Napsugár Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

160/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti helyiségek Sopron-Fertőd Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége, Egészségház Alapítvány, AIDS Segély Alapítvány részére történő bérbeadásáról

161/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

162/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

163/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség Soproni Lővéri Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

164/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. sz. alatti raktárhelyiség Hívószó Család és - Egészségvédő Alapítvány részére történő bérbeadásáról

165/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron-Brennbergbánya, Soproni úton található volt tornaterem Brennbergi Kulturális Egyesület részére történő bérbeadásáról

166/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth József u. 13. sz. alatti raktárhelyiség Alternatívák Alapítvány számára történő bérbeadásáról

167/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség Sógor Ferenc részére történő bérbeadásáról

168/2017. (XI.22.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség NOE Soproni Tagegyesülete részére történő bérbeadásáról

169/2017. (XI.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

170/2017. (XI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

171/2017. (XI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

172/2017. (XI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

173/2017. (XI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

174/2017. (XII.13.) GB Határozat

Napirend elfogadása

175/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2017. évi használatáról

176/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

177/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

178/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

179/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

180/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

181/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

182/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

183/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

184/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

185/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés bérleti szerződés módosításáról

186/2017. (XII.13.) GB Határozat

Előterjesztés a Várkerület 7. sz. (Rejpál-ház) alatti ingatlan helyiségeinek Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete részére történő bérbeadásáról

187/2017. (XII.21.) GB Határozat

Napirend elfogadása

188/2017. (XII.21.) GB Határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

189/2017. (XII.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Központi Bányászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről

190/2017. (XII.21.) GB Határozat

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

191/2017. (XII.21.) GB Határozat

Előterjesztés gazdasági társasággal kapcsolatos változásról és döntéshozatalról (Zárt ülés!)