datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2017. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2017. (II.15.) határozat

a 2017. február 15-ei rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

2/2017. (II.15.) határozat

NKA pályázatok benyújtásáról

 

3/2017. (II.15.) határozat

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep) (Környei Attila utca)

4/2017. (II.15.) határozat

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep) (Bányászfürdő utca)

5/2017. (II.15.) határozat

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep) (Reményi Viktor utca)

6/2017. (II.15.) határozat

közterület elnevezéséről Brennbergbányán (Borbála telep)

7/2017. (II.15.) határozat

közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Gubóvirág utca továbbnevezése) (Gubóvirág utca)

8/2017. (II.15.) határozat

közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Gubóvirág utca továbbnevezése

9/2017. (II.15.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

10/2017. (II.15.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

11/2017. (II.15.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

12/2017. (II.15.) határozat

az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

13/2017. (II.15.) határozat

az előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, valamint tájékoztató a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

14/2017. (II.15.) határozat

településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Malom szálló) – ZÁRT ülés

15/2017. (II.15.) határozat

a Fenyő téri iskola előtti önkormányzati tulajdonú autóbusz öblök állami tulajdonba adásáról –

ZÁRT ülés

16/2017. (II.15.) határozat

a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

17/2017. (II.15.) határozat

a Soproni Egyetemmel való támogatási megállapodás megkötéséről

18/2017. (II.23.) határozat

a 2017. február 23-ai rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

19/2017. (II.23.) határozat

pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

20/2017. (II.23.) határozat

Sopron, Fertői Vízitelep Településszerkezeti Terve és a Helyi Építési Szabályzata megalkotásával összefüggésben területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről, térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról a Gy-M-S Megyei Területrendezési Tervvel való összhangjának megállapítása céljából

21/2017. (II.23.) határozat

Sopron, Dél-keleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

22/2017. (II.23.) határozat

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól (rendeletalkotás)

23/2017. (III.22.) határozat

a 2017. március 22-ei rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

24/2017. (III.22.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2016. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló elfogadásáról

25/2017. (III.22.) határozat

pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

26/2017. (III.22.) határozat

a Soproni Református Egyházközséggel a TOP-6.2.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

27/2017. (III.22.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

28/2017. (III.22.) határozat

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

29/2017. (III.22.) határozat

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv)

30/2017. (III.22.) határozat

a Sopron, Rákóczi utca 53. sz. Műemléki Jelentőségű Területen álló társasház Újteleki-Rákóczi és Újteleki-Csatkai utcai sarok homlokzati szakaszokon zárt erkélyek és részleges homlokzat felújításáról

31/2017. (III.22.) határozat

a Sopron, Széchenyi tér 14-15. sz. Műemléki Jelentőségű Területen álló társasház Széchenyi tér felőli homlokzat és erkély felújításáról

32/2017. (III.22.) határozat

a soproni 0360/11, 0360/12, 0360/15, 0360/16, 0360/17, 0363/198, 0360/14, 0363/199, 0360/5, 0363/149, 0363/148, 0361/2, 0363/162, 0363/150, 0363/130, 0363/131 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

33/2017. (III.22.) határozat

lakossági ivóvíz vezeték és szennyvíz csatornaépítés támogatásáról (Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség)

34/2017. (III.29.) határozat

a 2017. március 29-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

35/2017. (III.29.) határozat

az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

36/2017. (III.29.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

37/2017. (III.29.) határozat

Sopron, Fertői Vízitelep településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről

38/2017. (IV.19) határozat

a 2017. április 19-ei rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

39/2017. (IV.19) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 69. szám alatti épület portál- és homlokzat-felújítására benyújtott pályázatról

40/2017. (IV.19.) határozat

egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Szent Mihály temető kerítés)

41/2017. (IV.19.) határozat

egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Sopronbánfalva, Mennyek Királynője templom)

42/2017. (IV.19.) határozat

egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Szentlélek utca 2.)

43/2017. (IV.19.) határozat

egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról (Halász utca 38. volt "Árvaház" kápolna)

44/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Rákóczi Ferenc utca 11.)

45/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Újteleki utca 7.)

46/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Előkapu utca 9.)

47/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Várkerület 30.)

48/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Lackner Kristóf utca 8.)

49/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Rákóczi Ferenc utca 1.)

50/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Újteleki utca 45. - II. Rákóczi F. utca 14. - Szög utca 2.)

51/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Gazda utca 37.)

52/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Balfi utca 25.)

53/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Színház utca 8.)

54/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Gazda utca 28.)

55/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Balfi utca 48.)

56/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Erdei Malomköz 10.)

57/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Kolostor utca 15.)

58/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Magyar utca 9.)

59/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Lackner Kristóf utca 4.)

60/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Előkapu utca 7.)

61/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Erzsébet utca 7.)

62/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Templom utca 6.)

63/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Ógabona tér 16.)

64/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Kőszegi út 3.)

65/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Magyar utca 2.)

66/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Deák tér 39.)

67/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Fegyvertár utca 2.)

68/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (István bíró utca 1.)

69/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Udvarnoki utca 2.)

70/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Deák tér 53-67.)

71/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Előkapu 2-4.)

72/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Jégverem utca 1.)

73/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (István bíró utca 8.)

74/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Fövényverem utca 17.)

75/2017. (IV.19) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Csengery utca 7.)

76/2017. (IV.19.) határozat

városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról (Balfi utca 2.)

77/2017. (IV.19) határozat

a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

78/2017. (IV.27.) határozat

a 2017. április 27-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

79/2017. (IV.27.) határozat

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

80/2017. (IV.27.) határozat

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében megvalósítandó Központi Gyermekkonyha fejlesztésére

81/2017. (V.17.) határozat

a 2017. április 27-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

82/2017. (V.17.) határozat

közterület elnevezéséről Virágvölgyben (Diófa köz)

83/2017. (V.17.) határozat

közterület elnevezéséről Virágvölgyben

84/2017. (V.17.) határozat

közterület elnevezéséről a Potzmann dűlőben (Kékfrankos utca)

85/2017. (V.17.) határozat

közterület elnevezéséről a Potzmann dűlőben

86/2017. (V.17.) határozat

a Győri Egyházmegyével a TOP-6.1.4-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról

87/2017. (V.17.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

88/2017. (V.17.) határozat

a „Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

89/2017. (V.17.) határozat

a „Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

90/2017. (V.17.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt., az ökohatékony településfejlesztés és üzemeltetés terén történő együttműködési megállapodásáról

91/2017. (V.17.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

92/2017. (V.17.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

93/2017. (V.17.) határozat

a 2017. évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről

94/2017. (V.17.) határozat

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Csengery u. 30-32. rendeltetés módosítás) (ZÁRT ÜLÉS)

95/2017. (VI.21.) határozat

a 2017. június 21-ei rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

96/2017. (VI.21.) határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a TOP-6.1.5-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

97/2017. (VI.21.) határozat

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó vízi közművek felújításáról

98/2017. (VI.21) határozat

belterületbe vonási kérelmekről (01078/69 és 01078/70 hrsz.)

99/2017. (VI.21.) határozat

belterületbe vonási kérelmekről (01076/116, 118, 121-124, 126 hrsz.)

100/2017. (VI.21.) határozat

a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

101/2017. (VI.21.) határozat

a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

102/2017. (VI.21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Külterület Szabályozási Terv módosításáról, valamint a Fertő Vízitelep Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról (rendeletalkotás)

103/2017. (VI.21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Külterület Szabályozási Terv módosításáról, valamint a Fertő Vízitelep Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról (rendeletalkotás)

104/2017. (VI.21.) határozat

a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 41/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

105/2017. (VI.21.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

106/2017. (VI.21.) határozat

a 2017. június 21-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

107/2017. (VI.21.) határozat

a „Csillagok Városa” Nonprofit Kft. által a városnak ajándékozott kreatív székek újabb helyszínéről és a Harkai út egy szakaszának egyirányúsításáról

108/2017. (VI.21.) határozat

a „Csillagok Városa” Nonprofit Kft. által a városnak ajándékozott kreatív székek újabb helyszínéről és a Harkai út egy szakaszának egyirányúsításáról

109/2017. (VI.29.) határozat

a 2017. június 29-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

110/2017. (VI.29.) határozat

az Állami Számvevőszék által „A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése” tárgyában készített jelentésről és az arra összeállított intézkedési tervről

111/2017. (VI.29.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

112/2017. (VI.29.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

113/2017. (VI.29.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

114/2017. (VI.29.) határozat

a Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

115/2017. (IX.20.) határozat

a 2017. szeptember 20-ai rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

116/2017. (IX.20.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

117/2017. (IX.20.) határozat

a soproni 064/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

118/2017. (IX.20.) határozat

a soproni 01087/93-98 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

119/2017. (IX.20.) határozat

a soproni 0367/61 és 0367/58 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

120/2017. (IX.20.) határozat

közterület elnevezéséről külterületen, a Fehér út környékén

121/2017. (IX.20.) határozat

közterület elnevezéséről külterületen, a Fehér út környékén

122/2017. (IX.20.) határozat

közterület elnevezéséről Jánostelepen

123/2017. (IX.20.) határozat

közterület elnevezéséről Jánostelepen

124/2017. (IX.20.) határozat

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

125/2017. (IX.20.) határozat

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

126/2017. (IX.20.) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Ikvahíd utca 1. szám alatti épület portál- és homlokzat-felújítására benyújtott pályázatról

127/2017. (IX.20.) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 112. szám alatti épület portál- és homlokzat-felújítására benyújtott pályázatról

128/2017. (IX.20.) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 22. szám alatti épület portál felújítására benyújtott pályázatról

129/2017. (IX.20.) határozat

útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről – ZÁRT ülés

130/2017. (IX.20.) határozat

útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésére hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről – ZÁRT ülés

131/2017. (IX.28.) határozat

a 2017. szeptember 28-ai rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

132/2017. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

133/2017. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

134/2017. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodásról és a HACS munkaszervezetének kijelöléséről

135/2017. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

136/2017. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

137/2017. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

138/2017. (X.18.) határozat

a 2017. október 18-ai rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

139/2017. (X.18.) határozat

a soproni 01069/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

140/2017. (X.18.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) (módosító indítvány)

141/2017. (X.18.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

142/2017. (X.18.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Győri út környékén (módosító indítvány)

143/2017. (X.18.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Győri út környékén (Ullein József utca)

144/2017. (X.18.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Győri út környékén

145/2017. (X.18.) határozat

a 2017. október 18-ai rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

146/2017. (X.18.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatról (Színház utca 27. szám alatti Gyülekezeti ház)

147/2017. (X.26.) határozat

a 2017. október 26-ai rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

148/2017. (X.26.) határozat

Előterjesztés a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

149/2017. (XI.16.) határozat

a 2017. november 16-ai rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

150/2017. (XI.16.) határozat

a „Wälder József” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról – ZÁRT ÜLÉS

151/2017. (XI.16.) határozat

a „Wälder József” díj, valamint a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról – ZÁRT ÜLÉS

152/2017. (XI.22.) határozat

a 2017. november 22-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

153/2017. (XI.22.) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 15. szám alatti épület portál- és homlokzat-felújítására benyújtott pályázatról

154/2017. (XI.22.) határozat

a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Várkerület 51. szám alatti épület portál felújítására benyújtott pályázatról

155/2017. (XI.22.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

156/2017. (XI.22.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

157/2017. (XI.22.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti szerződésekről

158/2017. (XI.22.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

159/2017. (XI.30.) határozat

a 2017. november 30-ai rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

160/2017. (XI.30.) határozat

az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonala településrendezési tervekbe illesztése céljából eszközölt módosítások egyeztetése során érkezett vélemények elfogadásáról

161/2017. (XI.30.) határozat

Szent Wolfgang, Bánfalva védőszentjének tiszteletére történő köztéri műalkotás elhelyezéséről

162/2017. (XII.13.) határozat

a 2017. december 13-ai rendes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

163/2017. (XII.13.) határozat

a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

164/2017. (XII.13.) határozat

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

165/2017. (XII.13.) határozat

a Bella Lajos utca továbbnevezéséről (módosító indítvány: Hillebrand Jenő utca)

166/2017. (XII.13.) határozat

a Bella Lajos utca továbbnevezéséről

167/2017. (XII.13.) határozat

közterület elnevezéséről külterületen, a Balfi út környékén (Szénégető dűlő)

168/2017. (XII.13.) határozat

közterület elnevezéséről külterületen, a Balfi út környékén

169/2017. (XII.13.) határozat

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel a TOP-6.9.2-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

170/2017. (XII.13.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

171/2017. (XII.13.) határozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

172/2017. (XII.21.) határozat

a 2017. december 21-ei rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

173/2017. (XII.21.) határozat

a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről (különleges területekre vonatkozóan)

174/2017. (XII.21.) határozat

Sopron MJV Településszerkezeti terve, valamint a szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok módosításáról az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztése céljából

175/2017. (XII.21.) határozat

Sopron MJV Településszerkezeti terve, valamint a szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok módosításáról az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalának településrendezési tervekbe illesztése céljából

176/2017. (XII.21.) határozat

a Faller Jenő utca továbbnevezéséről

177/2017. (XII.21.) határozat

a Faller Jenő utca továbbnevezésérőlzz

178/2017. (XII.21.) határozat

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

179/2017. (XII.21.) határozat

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a TOP-6.1.1-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

180/2017. (XII.21.) határozat

a 2017. december 21-ei 2. rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

181/2017. (XII.21.) határozat

a soproni Bajnok utcai útakadály megszűntetéséről